Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 27.09.2017 r

numer ogłoszenia 13/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

912,70 zł

1122,62 zł

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1486,00 zł

1827,78 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

876,90 zł

1078,59 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1199,75 zł

1475,69 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

1833,00 zł

2254,59 zł

2.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1935,00 zł

2380,05 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

270,00 zł

291,60 zł

2.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

510,00 zł

550,80 zł

3.

Promega Gmbh

800,00 zł

984,00 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1159,38 zł

1252,14 zł

5.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

1548,06 zł

1671,90 zł

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

120,00

147,60 zł

2.

Promega Gmbh

140,00 zł

172,20 zł

3.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

145,86 zł

179,41 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

455,10 zł

559,77 zł

5.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

620,00 zł

762,60 zł

         

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy Pakietu II zadania 1 i  2

Wykonawca zagraniczny (Promega Gmbh) w swojej ofercie w Pakiecie II w zadaniu 1 podał cenę netto i brutto w  wysokości 800,00 zł oraz w Pakiecie II w zadaniu 2 podał cenę netto i brutto w wysokości 140,00 zł.

W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający uwzględnił podatek VAT.

PAKIET III:

Zadanie nr 1

Nie złożono żadnej oferty.

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa;

      - w zakresie zadań 5 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 1 Nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2     oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1 i 2  oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET III:

 - w zakresie zadań 1 nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1 TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 2  nie wpłynęła żadna oferta:

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 27.09.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Monika Miłaszewska

Maciej Śliwiński

 e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 1. Zamawiający pracując na ściśle wyspecjalizowanym sprzęcie - sekwenator Beckman Coulter -
  i kontynuując rozpoczęte już badania, wymaga odczynników dedykowanych (zgodnych z wymogami producenta sekwenatora) wyszczególnionych w zamówieniu na dostawę odczynników
  w Pakiecie I w zadaniach 1-4.

 

 1. W Pakiecie I w zadaniu 5, w Pakiecie II w zadaniach 1-2 oraz w Pakiecie III w zadaniu 1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników: równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie (takie samo: koncentracja/stężenie/na taką samą ilość reakcji). Odczynniki zamawiane w ramach Pakietu I: zadanie 5, Pakietu II: zadaniach 1-2, Pakietu III: zadanie 1, wykorzystywane będą do już rozpoczętych badań naukowych. Badania te muszą być kontynuowane na odczynnikach
  o identycznym składzie i właściwościach fizykochemicznych co odczynniki stosowane dotychczas. Odczynniki równoważne muszą gwarantować uzyskanie powtarzalnych i miarodajnych wyników badań dających porównać się z badaniami prowadzonymi wcześniej. Zastosowanie odczynnika równoważnego nie może powodować konieczności powtórzenia badań przeprowadzonych na wcześniej stosowanych odczynnikach.
 2. Wykonawca oferując odczynnik równoważny w stosunku do odczynnika wskazanego przez Zamawiającego musi wyraźnie to zaznaczyć oraz załączyć do oferty: kartę charakterystyki odczynnika lub/i specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika (w tym: nazwa producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości) oraz świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy jakościowej lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.
 1. Zaoferowane odczynniki równoważne muszą zapewnić kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji.
 1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane odczynniki produkowane są w takim procesie technologicznym oraz posiadają identyczne właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co odczynniki określone w zamówieniu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac naukowo-badawczych oraz utraty już uzyskanych wyników.

 1. 7. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
 1. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, numer pakietu którego przedmiot zamówienia dotyczy oraz imię i nazwisko: w Pakiecie I: w zadaniach 1-5 Robert Rutkowski,

w Pakiecie II: w zadaniach 1-2 Adam Krupski

w Pakiecie III: w zadaniu 1 Magdalena Zagalska-Neubauer,

umożliwiając tym samym jego  jednoznaczną identyfikację  - rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.

 

 

 1. Miejsce dostawy:

Pakiet I: zadania nr 1-5 i Pakiet II: zadania nr 1-2: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;

Pakiet III, zadanie nr 1: Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polska Akademia Nauk,

 1. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk;

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: Pakiet I: do 21 dni od złożenia zamówienia;

          Pakiet II: do 28 dni od złożenia zamówienia;

          Pakiet III: do 21 dni od daty złożenia zamówienia;

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego pakietu i którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-13-17-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz. 10.00 do dnia 26.09.2017
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ

Formularz ofertowy do pobrania : TUTAJ

 

 

 

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 17.08.2017 r

numer ogłoszenia 12/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I:

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 12 op.

Zadanie 2: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 1 op

Pakiet II:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 1 szt.

Zadanie 2: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza - TopVision Low Melting Point Agarose, kat. R0801, 25 g - zakres rozdziału od 100 bp do >30 kb – 1 szt.

Zadanie 4: GeneRuler™ Ladder Mix – 100-10 000 bp, kat. SM0331 – 5*50 ug – 1 szt.

Zadanie 5: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 6: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

Zadanie 7: KAPA Illumina Library Quantification Kits for LihtCycler 480 (nr. Kat. KK4854) – 1 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

5475,84 zł

6735,28 zł

 

 

 

 

 

 


 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3     

80-297 Gdańsk

1388,00 zł

1707,24 zł

2

AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J.

Ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

 

3514,08 zł

4322,32 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Promega GmbH

 

2024,25 zł

2024,25 zł

         

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1035,22 zł

1273,32 zł

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3        

80-297 Gdańsk

240,00 zł

295,20 zł

2.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

406,35 zł

499,81 zł

         

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

383,72 zł

471,98 zł

 


 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

199,00 zł

244,77 zł

 

Zadanie 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

550,00 zł

676,50 zł

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

Roche Polska Sp. Zo.o.

Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

2874,60 zł

3535,76 zł

 

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J. Ul. Zabłocka 10 03-194     Warszawa

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1, Promega Gmbh;

      - w zakresie zadań 2, 3, 4 Life Technologies Polska Sp. Zo.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

      - w zakresie zadań  5, 6 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

      - w zakresie zadań 7 Roche Polska Sp. Zo.o., Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1; jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2 ;oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1, 2, 4, 5, 6, 7;  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

- w zakresie zadań 3; oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) :

PAKIET I, zadanie nr 2:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta firmy Eurx Sp. Z o.o.z siedzibą w Gdańsku została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych


Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zestaw NucleoSpin Soil jest wykorzystywany w badaniach genetycznych kuraków leśnych od 2012 r. Nazwa własna producenta została podana ze względów technologicznych z uwagi na zachowanie norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania.

Na tym etapie badań nie ma możliwości wprowadzenia do procesu analitycznego odczynników z innej firmy. Kontynuacja badań i uzyskiwanie wyników porównywalnych z wcześniejszymi badaniami wymaga zastosowania zestawu do izolacji firmy NucleoSpin Soil, a  każdy producent ma swój określony skład chemiczny poszczególnych komponentów.

Na potwierdzenie tego Wykonawca dołączył do oferty stosowny dokument, określający parametry produktu proponowanego przez Wykonawcę. Z załączonego dokumentu w sposób niebudzący wątpliwości nie wynika, iż oferowane odczynniki spełniają wszystkie wymagania przedłożone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzielaniu zamówienia.

PAKIET II: zadanie nr 3:

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

Oferta firmy Eurx Sp. Z o.o.z siedzibą w Gdańsku została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zapotrzebowanie w Pakiecie II w zadaniu nr 3 dotyczyło agarozy wysokorozdzielczej, w zakresie rozdziału od 100 bp do>30 kb (.30 000 bp). Warunki te spełnia Agaroza-TopVision Low Melting Point Agarose firmy Life Technologies Polska Sp. Zo.o, natomiast specyfikacja produktu oferowanego przez firmę Eurx Sp. Z o.o. wskazuje, że może być stosowana do rozdziału powyżej1000 bp.

W związku z powyższym jest to za mało na potrzeby przewidzianych badań naukowych.

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 , AQUA LAB A. Sierzputowscy i Wspólnicy Sp. J., Ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1, Promega Gmbh;

      - w zakresie zadań 2, 3, 4 Life Technologies Polska Sp. Zo.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa:

      - w zakresie zadań 5, 6 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

      - w zakresie zadań 7 Roche Polska Sp. Zo.o., Ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa;

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 17.08.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

 

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.08.2017 r

numer ogłoszenia 11/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op

 

 1. Liczba złożonych ofert : 3
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o., ul. Wichrowe Wzgórze, 12, 380-293 Gdańsk

3060,00

3763,80

2.

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

1958,98

2409,55

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

 

Nie wpłynęła żadna oferta

 

 

 

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40a,

02-956 Warszawa

4384,20

5392,57

 

- w zakresie zadań 1 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

- w zakresie zadań 2, Nie wpłynęła żadna oferta

      - w zakresie zadań 3 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

      

PAKIET III:

  - w zakresie zadań 1 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;  - w zakresie zadań 3 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

  - w zakresie zadań 1  - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  - w zakresie zadań 2    Nie wpłynęła żadna oferta

  - w zakresie zadań 3  - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - w zakresie zadań 1; LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

      - w zakresie zadań 2; Nie wpłynęła żadna oferta

 - w zakresie zadań 3 TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 08.08.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ

Podkategorie