Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 14.04.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-04-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. 1.Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

        Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

       Zadanie 2: woda destylowana do biologii molekularnej 6 x 1l

       Zadanie 3: Agaroza (daily agarose) 100 g

       Zadanie 4: Alkohol etylowy 99,8% czda, 12 x 500 ml

       Zadanie 5: T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 2x 2500 U (10U/ul), w dwóch opakowaniach po 2500 jednostek

       Zadanie 6: dNTP mix 10 mM each, 1 x 1ml

       Zadanie 7: T4 DNA POLYMERASE, 2 x 500 U (5U/ul), w dwóch opakowaniach po 500 jednostek

       Zadanie 8: BUFFER TANGO (10x), 5 x 1ml

       Zadanie 9: T4 DNA LIGASE, 1000 U (5U/ul)

       Zadanie 10: Bst DNA polymerase, large fragment 8U/ul, 1600 U

       Zadanie 11: ATP Solution 100 mM, 1 x 0,25 ml

       Zadanie 12: Sample Loading Solution 6.0 mL x 4

       Zadanie 13: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 x 3

       Zadanie 14: Separation Gel - LPAI 10 mL x 4

       Zadanie 15: CEQ Separation Buffer x 2

       Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1

       Zadanie 17: Orange G (C.I. 16230) 25g x 1

                                                          

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                                                    (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu  postępowania z dziedziny nauki z dnia 06.02.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-03-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: dostawa odczynników

Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

POLGEN Sp. z o.o. – Sp. K.,

ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź

784,12 zł netto

846,85 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – unieważniono dla Zadania nr 1; cena oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: nie dotyczy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – nie dotyczy
 5. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ ]   NIE  [ X  ]

Warszawa, dnia 06.02.2017 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                                                                                                           zamówienia z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 26.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-03-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1.Nazwa i adres Zamawiającego:

      MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

  4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

    Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

                                                          

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 25.01.2017 r.

numer ogłoszenia DA-2201-01-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: dostawa odczynników

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL- 10 opakowań

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 - 5 opakowań

Zadanie 3: Sample Loading Solution 6.0 mL - 7 opakowań

Zadanie 4: CEQ Separation Buffer  - 3 opakowania

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

COMESA POLSKA Sp. z o.o.

03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

7932,00 zł netto

9756,36 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy COMESA POLSKA Sp. z o.o., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 2. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: COMESA POLSKA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4

Data udzielenia zamówienia: 25.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 25.01.2017 r.

      (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                                                                                                                           zamówienia z dziedziny nauki

Podkategorie