foto Piotr Ślipiński

 Image

Spis Treści

Cena: 32 PLN + koszty przesyłki

Format: B5, miękka oprawa, xii + 260 str.

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

 Książka Adama Urbanka jest w polskojęzycznym piśmiennictwie naukowym wydarzeniem bez precedensu. […] Nikt dotychczas, łącznie z najwybitniejszymi specjalistami z anatomii i biologii porównawczej, jakimi byli Józef Nusbaum-Hilarowicz, Roman Poplewski i Henryk Szarski, nie mieli w swym dorobku tak pełnego, całościowego ujęcia biologii porównawczej.

Adam Urbanek w swojej ostatniej książce dokonał rzeczy niebywałej – wykorzystał i zanalizował piśmiennictwo z zakresu biologii porównawczej, paleontologii, embriologii, filogenetyki i taksonomii – od najwcześniejszych XVIII-wiecznych prac Georgesa Cuviera aż po publikacje Clausa Nielsena z 2004 r. i Jerzego Dzika z 2005 r. […] To pełna synteza biologii ewolucyjnej, która zawiera nie tylko historię problemu, ale nawet, a może przede wszystkim, aktualny stan wiedzy i przyczyny oraz charakter sporów.

Istnieje zgodna opinia, że współcześnie absolwenci wydziałów biologii, jak i innych pokrewnych kierunków, zaliczanych do szerokiego kręgu nauk o życiu, mają trudności w syntetycznym ujęciu gromadzonych w toku studiów informacji. Książka Adama Urbanka – jak żadna inna znajdująca się na rynku księgarskim – będzie stanowić klucz do rozwiązania tego problemu. Z jej treści można nie tylko wiele się nauczyć o świecie zwierząt, ale również zrozumieć istotę współczesnej biologii […].

Leszek Kuźnicki, emerytowany profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek rzeczywisty PAN (fragment recenzji wydawniczej)

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi

 

Instytucje

 

fauna europaea

fundacja na rzecz nauki polskiej


  

 

vibrant