foto Piotr Ślipiński

attisano

Contact

Behavioural Ecology Unit

Museum and Institute of Zoology

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Main research interests

My research focuses on behavioural and evolutionary ecology of birds and insects. I am particularly interested in how intra- and inter-specific interactions shape the evolution of life-history traits.

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Attisano

 

Research projects

Nestlings’ phenotypic polymorphism and co-evolutionary arms race in a host-brood parasite system in New Caledonia. NCN 2016/23/B/NZ8/03082. With Jörn Theuerkauf and Roman Gula

Mate choice and family formation in a cooperatively breeding bird. NCN 2018/29/B/NZ8/02312. With Jörn TheuerkaufRoman Gula, Magdalena Zagalska-Neubauer and Ralph Kühn 

 

Publications

Attisano, A., Thiel, F., Sato, N., Okahisa, Y., Bolopo, D., Tanaka, K.D., Kuehn, R., Gula, R., Ueda, K. and Theuerkauf, J., 2019. Breeding biology of the Fan-tailed Gerygone Gerygone flavolateralis in relation to parasitism by the Shining Bronze-cuckoo Chalcites lucidus. Journal of ornithology 160: 91-103

 

De Gasperin O., Duarte A., English S., Attisano A. and Kilner R.M. 2019. The early‐life environment and individual plasticity in life‐history traits. Ecology & Evolution 9: 339-351

 

Attisano A., Sato N.J., Tanaka K., Okahisa Y., Kuehn R., Gula R., Ueda K., Theuerkauf J. 2018. Visual discrimination of polymorphic nestlings in a cuckoo-host system. Scientific Reports 8: 10359

 

Bojarska K., Kuehn R., Gazda M.A., Sato N.J., Okahisa Y., Tanaka K., Attisano A., Gula R., Ueda K., Theuerkauf J. 2018. Mating system and extra-pair paternity in the Fan-tailed Gerygone Gerygone flavolateralis in relation to parasitism by the Shining Bronze-cuckoo Chalcites lucidus. PLoS ONE 13: e0194059

 

Kilner R.M., Boncoraglio G., Henshaw J.M., Jarrett B.J.M, De Gasperin O., Attisano A., Kokko H. 2015. Parental effects alter the adaptive value of an adult behavioural trait. eLife 4: e07340

 

Attisano, A., Kilner R.M. 2015. Parental effects and flight behaviour in the burying beetle, Nicrophorus vespilloides. Animal Behaviour 108: 91-100

 

Attisano, A., Murphy J.T., Vickers A., Moore P.J. 2015. A simple flight mill for the study of tethered flight in insects. Journal of Visualized Experiments 106: e53377

 

Attisano, A., T. Tregenza, A.J. Moore and P.J. Moore 2013. Oosorption and migratory strategy of the milkweed bug, Oncopeltus fasciatus. Animal Behaviour 86: 651-657

 

Attisano, A., A.J. Moore and P.J. Moore 2012. Reproduction-longevity trade-offs reflect diet, not adaptation. Journal of Evolutionary Biology 25: 873-880

 

Moore, P.J. and Attisano, A. 2011. Oosorption in response to poor food: complexity in the trade-off between reproduction and survival. Ecology & Evolution 1: 37-45

ue2

Tytuł projektu: Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Ogłoszenie o decyzji CPPC: https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1659-zakonczenie-oceny-merytorycznej-wnioskow-z-poddzialania-2-3-1-11-nabor-ii-runda

Nr projektu: POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19

Budżet: 18 763 954 zł

Okres realizacji: 1. stycznia 2020 – 31. grudnia 2022

Wykaz Partnerów:

Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Warszawski (Lider)

 

Opis Projektu:

Projekt powstał w ramach konsorcjum 18 instytucji naukowych, współpracujących w Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB). Głównym celem jest otwarcie dostępu do danych o różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota), znajdujących się w zasobach instytucji partnerskich. Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej lub pozostających poza siecią.

Mobilizacja obejmie cenne zbiory okazów flory i fauny z kraju i innych rejonów świata, kartoteki, dane bibliograficzne i niepublikowane oraz bazy danych. Integracja danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym zapewni ich techniczną spójność i jakość naukową oraz możliwość ich późniejszego wykorzystania w szerokim zakresie możliwych zastosowań. Powstanie system informatyczny, służący do zarządzania danymi i wizualizacji efektów działań, a także komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami i repozytoriami, w tym Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Integracja będzie dotyczyć organizacji i standaryzacji danych w zakresie taksonomii oraz informacji przestrzennej, niezbędnych dla zapewnienia wartości merytorycznej.

Projekt dostarczy narzędzi wspierających profesjonalistów i specjalistów-amatorów w zakresie gromadzenia danych i digitalizacji, a także redukując koszty digitalizacji poprzez pracę w grupie (również działania typu crowd-sourcing). Wśród zgromadzonych danych znajdą się także informacje o gatunkach szczególnego zainteresowania (inwazyjne, szkodliwe, zagrożone, chronione), istotne dla ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa, leśnictwa i innych sfer życia publicznego (np. ochrona zdrowia, edukacja).

Maziarz.jpg

Dr Marta Maziarz

Museum and Institute of Zoology

Polish Academy of Sciences

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Main research interest

I am interested in the ecology and behaviour of animals, their adaptations and interspecific interactions. My research focuses mainly on songbirds and social insects in the primeval part of the Białowieża Forest (Poland), but also in human-transformed woodlands in Great Britain. Currently, I lead a project on the relationships between nesting wood warblers Phylloscopus sibilatrix and ants colonising bird nests for raising their broods, funded by the National Science Centre, Poland; project title: “Colonisation of bird nests by ants: mutualism, commensalism or coincidence?” (2017/26/D/NZ8/01063).

 

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=YUYJ0w8AAAAJ&hl=pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Maziarz

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2921-5713

 

Selected publications

Maziarz M., Grendelmeier A., Wesołowski T., Arlettaz R., Broughton R. K., Pasinelli G. 2019. Patterns of predator behaviour and Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix nest survival in a primaeval forest. Ibis 161: 854-866.

Maziarz M. 2019. Breeding birds actively modify the initial microclimate of occupied tree cavities. International Journal of Biometeorology 63: 247-257.

Broughton R. K., Maziarz M., Hinsley S. A. 2019. Social structure of Coal Tits Periparus ater in temperate deciduous forest. Journal of Ornithology 160: 117-126.

Maziarz M., Piggott C., Burgess M. 2018. Predator recognition and differential behavioural responses of adult wood warblers Phylloscopus sibilatrix. Acta Ethologica 21: 13-20.

Maziarz M., Broughton R. K., Hebda G., Wesołowski T. 2018. Occupation of wood warbler Phylloscopus sibilatrix nests by Myrmica and Lasius ants. Insectes Sociaux 65: 351-355.

Maziarz M., Broughton R. K., Wesołowski T. 2017. Microclimate in tree cavities and nest-boxes: implications for hole-nesting birds. Forest Ecology and Management 389: 306-313.

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M., Broughton R. K. 2016. Breeding success of the Great Tit Parus major in relation to attributes of natural nest cavities in a primeval forest. Journal of Ornithology 157: 343-354.

Maziarz M., Wesołowski T., Hebda G., Cholewa M. 2015. Natural nest-sites of Great Tits (Parus major) in a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Journal of Ornithology 156: 613-623.

Wesołowski T., Rowiński P., Maziarz M. 2015. Interannual variation in tree seed production in a primeval temperate forest: does masting prevail? European Journal of Forest Research 134: 99-112.

Broughton R. K, Hebda G., Maziarz M., Smith K. W., Smith L., Hinsley S. A. 2015. Nest-site competition between bumblebees (Bombidae), social wasps (Vespidae) and cavity-nesting birds in Britain and the Western Palearctic. Bird Study 62: 427-437.

Maziarz M., Wesołowski T. 2013. Microclimate of tree cavities used by Great Tits (Parus major) in a primeval forest. Avian Biology Research 6: 47-56.

Wesołowski T., Maziarz M. 2012. Dark tree cavities – a challenge for hole nesting birds? Journal of Avian Biology 43: 454-460.

Maziarz M., Wesołowski T. 2010. Timing of breeding and nestling diet of Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in relation to changing food supply. Bird Study 57: 540-552.

Wesołowski T., Maziarz M. 2009. Changes in breeding phenology and performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in a primeval forest: a thirty-year perspective. Acta Ornithologica 44: 69-80.

 

EU logo                        Vibrant

This project is carried out under POLONEZ programme which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 665778

Principal Investigator - dr Luca Pietro Casacci

DESCRIPTION OF THE PROJECT

Communication in social insects has fascinated scientists and the general public for centuries. One of the most famous examples is the dance language of honeybees, a breakthrough for which Karl von Frisch was granted the Nobel Prize in 1973. Since then, our understanding of the topics and mechanisms of communication in social insects has significantly advanced for a wide variety of species. Efficient communication to coordinate the actions of up to a million specialised nestmates is fundamental to the success of social insects, especially ants which represent some of the most sophisticated societies known to biology. Various modalities of signalling have been identified in ants, including the predominant release of chemical substances, visual behavioural displays involving movement or posture, tactile interactions, and the emission of sounds and vibrations whose role has been underestimated for long time.

Vibratory messages can be generated by wagging the whole body while standing on the substrate, by scraping the substrate with the mandibles or by tapping the nest substrate with both the head and apex of the abdomen. Besides the employment of these unspecialised morphological features a specialised stridulatory organ made of a ‘plectrum’ rasping across a ‘file’ (‘pars stridens’), has evolved in at least five ant subfamilies.

Until now, it was thought that acoustic cues were a very minor part of ant communication, representing simple signal conveying alarm or used as a beacon by other ants for orientation but it has recently become clear that sounds and vibrations are also used to transmit more abstract information, including a species’ identity or an individual’s caste and status. The importance of these signals has become striking after that recent studies have demonstrated the ability of several social parasites to imitate ants’ language to live for long periods, as undetected intruders, in close contact with their host ants.

The project aims at characterising the acoustic signals and production modalities of various ant species disentangling the factors that shaped the evolution of acoustic communication in ant societies.

Firstly, we will verify if sounds and vibrations vary at multiple scales, i.e. among colonies within populations, among populations within species, and at higher taxonomic levels (between species, genera and subfamilies). The entity of variation of the first two levels will be evaluated along a latitudinal gradient using Myrmica scabrinodis, a common red ant as a model. Secondly, the acoustic patterns of twenty-five common European ant species will be investigated and compared with signal producing structures.

We will then compare the level of within- and between-populations signal variation of Myrmica scabrinodis with population genetic data, testing the hypothesis that more marked differences of vibroacustic signals between populations exist due to geographical and genetic distance. In addition, we will test the hypothesis that acoustic patterns have evolved across species, genera and subfamilies following phylogenetic trajectories even though some signal characteristic may be explained by other factors (e.g. nesting and habitat preferences).

Finally, we will study the coevolution of acoustic communication in host-parasite interactions focusing on the slave-making ant Myrmoxenus ravouxi whose workers have to continually raid other ant (Temnothorax spp) nests for worker brood to refresh the labour force of its colonies. The vibroacoustic patterns of the host and the parasite will be compared and playback experiments will be performed to test whether parasite imitates the host acoustics signals or if the host’s slave workers may “learn” the signals of the parasite during their development as slavers into the parasite colony.

The project aims at demonstrating that the acoustic communication in ants is much more developed and complex than previously supposed. We will seek to demonstrate that the acoustic signals in ants possess an increasing variability at multiple scales, starting from an intra-language variation – dialects – in different populations of the same species, to variability of “language families” unifying different species, until the existence of different “languages” at the genus or subfamily level.