Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

5859 258597520

 

5859 dorsal5859 latera5859 ventral

 

7520 17520 2

 

7520 3

 

7520 blender7520 blender 2

7520 cross

7520 front\7520 lateral

Seminaria odbywają się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 17.30 w Sali Konferencyjnej.

Najbliższe seminaria:

9.11.2016
Pan WITOLD MUCHOWSKI "Wielkie moce małej sowy"

14.12.2016
Pan Dr MATEUSZ LEDWOŃ (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków) „Perypetie małżeńskie rybitw białowąsych - zdrady i rozwody”

11.01.2017
Pan Dr TOMASZ WILK (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) „Ptaki polskich Karpat - czy wiemy już wszystko?”


Cele badawcze 
Poszukiwanie mechanizmów i testowanie hipotez dotyczących kształtowania się różnorodności gatunkowej w różnych skalach geograficznych i w środowiskach o różnym stopniu odkształcenia od stanu naturalnego. Badania są prowadzone głównie w terenie, na wybranych grupach bezkręgowców (owady i wije) oraz kręgowców lądowych (płazy i ssaki).

Główne kierunki badań (z przykładowymi tematami ostatnio zakończonymi, aktualnie prowadzonymi bądź zamierzonymi)

 • Kolonizacja, ekstynkcja i bogactwo gatunkowe wysp i „wysp środowiskowych”:
 • Zasiedlanie wysp jez. Mamry przez pareczniki (Chilopoda) i krocionogi (Diplopoda): bogactwo gatunkowe a wielkość i oddalenie wyspy od lądu.
 • Rezerwuary („Hot spots”) różnorodności gatunkowej w mieście i dynamika zasiedlanie środowisk zurbanizowanych:
 • Wieloletnie zmiany zachodzące w zgrupowaniach motyli w centrum Warszawy.
 • Parki miejskie jako rezerwuary różnorodności Lepidoptera w mieście.
 • Wpływ intensywności zaburzeń na różnorodność gatunkową i strukturę zespołów:
 • Zmiany bogactwa gatunkowego zadrowatych (Diptera, Phoridae) w lasach o różnym stopniu degradacji środowiska oraz w różnych stadiach sukcesji.
 • Mechanizmy ekologiczne kształtujące lokalną różnorodność gatunkową:
 • Drapieżnictwo i konkurencja jako czynniki kształtujące różnorodność gatunkową gryzoni na turzycowiskach Puszczy Białowieskiej.
 • Ekologia populacji i historie życiowe gatunków pospolitych, inwazyjnych i rzadkich:
 • Właściwości gatunków pospolitych i rzadkich na przykładzie płazów i ssaków (historie życiowe, nisze ekologiczne, zasięgi).

 

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje o tych a także innych badaniach prowadzonych przez członków zespołu można znaleźć na ich indywidualnych stronach.
 • Pracownia realizuje aktualnie dwa projekty finansowane przez KBN/Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz współpracuje z instytutami Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych Akademii Nauk, a także z uniwersytetami polskimi i zagranicznymi.
 • Pracownia jest zainteresowana przyjęciem doktoranta (we wrześniu 2005) oraz adiunkta z liczącym się dorobkiem naukowym, zgodnym z jej profilem badawczym.

Odnośnik OpenVPN

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi