Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

books4

 

Subskrypcja 

Volumes:

Nr Rok Autor Tytuł, (Część, zeszyt), strony Cena zł
1 1960 Rafalski J. Kosarze - Opiliones. (Cz.32, zesz.2), 28 pp. 6,00
2 1962 Moszczyńska M. Skąposzczety- Oligochaeta. (Cz.11,zesz.2), 68 pp. 10,00
3 1964 Skuratowicz W. Pchły - Aphaniptera. (Cz.31), 59 pp. 8,00
4 1964 Stach J. Owady bezskrzydłe - Apterygota.(Cz.15), 103 pp. 10,00
5 1965 Tomaszewski C. Chruściki - Trichoptera. (Cz.28), 104 pp. 10,00
6 1966 Wagner Z. Wszy - Anoplura. (Cz.19, zesz.2), 32 pp. 6,00
7 1966 Prost. M. Monogenoidea. (Cz.4, zesz.1), 29 pp. 6,00
8 1967 Klimaszewski S.M. Koliszki - Psyllodea. (Cz.21, zesz.2), 51 pp. 7,00
9 1967 Rafalski J. Zaleszczotki -Pseudoscorpionidea. (Cz.32, zesz.1), 34 pp. 6,00
10 1967 Grabda J. Widłonogi pasożytnicze i tarczenice - Copepoda parasitica et Branchiura. (Cz.12, zesz.5), 27 pp. 6,00
11 1968 Włodarczyk J. Gryzki - Psocoptera. (Cz.18), 40 pp. 7,00
12 1968 Szelęgiewicz H. Mszyce - Aphidoidea. (Cz.21, zesz.4), 316 pp. 30,00
13 1968 Pawłowski L.K. Pijawki - Hirudinea. (Cz.11, zesz.3), 94 pp. 12,00
14 1969 Berger L., Jaskowska J., Młynarski M. Płazy i Gady- Amphibia et Reptilia. (Cz.39), 73 pp. 15,00
15 1970 Różańska Z. Szczecioszczęki - Chaetognatha, Szkarłupnie - Echinodermata, Żachwy - Ascidia, Ogonice -Appendicularia. (Cz.37, zesz.2), 23 pp. 6,00
16 1971 Prószyński J., Staręga W. Pająki - Aranei. (Cz.33), 382 pp. 35,00
17 1971 Grabda J. Kolcogłowy - Acanthocephala. (Cz.10), 40 pp. 7,00
18 1971 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Piśmiennictwo. (Cz.23, zesz.1), 183 pp. 15,00
19 1972 Bazan-Strzelecka H. Wodopójki - Hydracarina. (Cz.34, zesz.8), 100 pp. 12,00
20 1973 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Biegaczowate - Carabidae, część 1. (Cz.23, zesz.2), 232 pp.

25,00

21 1974 Stojałowska W., Staręga W. Krocionogi - Diplopoda. (Cz.14, zesz.2), 71 pp. 10,00
22 1974 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Biegaczowate - Carabidae, część 2. (Cz.23, zesz.3), 430 pp.

nakład wyczerpany


23 1975 Pisarski B. Mrówki - Formicoidea. (Pt.26, zesz.1), 83 pp. 10,00
24 1975 Rembiszewski M., Rolik H. Krągłouste i ryby - Cyclostomataet Pisces. (Pt.38), 251 pp. 10,00
25 1976 Nast. J. Piewiki - Auchenorrhyncha (Cicadodea). (Pt.21, fasc.1), 256 pp. 15,00
26 1976 Bazyluk W. Karaczany i modliszki - Blattodeaet Mantodea. (Pt.17, fasc.1), 31 pp. 6,00
27 1976 Bazyluk W. Skorki - Dermaptera. (Pt.17, fasc.3), 19 pp. 6,00
28 1976 Burakowski B., Mroczkowski M., Stafańska J Chrząszcze - Coleoptera.Adephaga except Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. (Pt.23, fasc.4). 307 pp. 25,00
29 1978 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Histeroidea et Staphylinoideaexcept Staphylinidae. (Pt.23, fasc.5), 356 pp. 30,00
30 1979 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 1. (Pt.23, fasc.6), 309 pp. nakład wyczerpany


31 1978 Prószyńska M. Wioślarki - Cladocera. (Pt.12, fasc.2), 116 pp. 10,00
32 1979 Szelęgiewicz H. Mączliki - Aleyrododea. (Pt.21, fasc.3), 19 pp. 6,00
33 1979 Kierych E. Galasówkowate - Cynipoidea. (Pt.26, fasc.2), 102 pp. 10,00
34 1980 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 2. (Pt.23, fasc.7), 271 pp. 25,00
35 1980 Banaszak J. Złotolitki - Chrysididae. (Pt.26, fasc.1), 81 pp. 10,00
36 1980 Kaczmarek J. Pareczniki - Chilopoda. (Pt.14, fasc.4), 42 pp. 6,00
37 1981 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 3: Aleocharinae. (Pt.23, fasc.8), 329 pp.

25,00

38 1983 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea et Parnoidea. (Pt.23, fasc.9), 394 pp.

nakład wyczerpany


39 1985 Kawecki Z. Czerwce - Coccoidea. (Pt.21, fasc.5), 106 pp. 10,00
40 1985 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Buprestoidea, Elateroidea etCantharoidea. (Pt.23, fasc.10), 400 pp.

nakład wyczerpany

41 1985 Drzycimski I. Widłonogi denne - Copepoda Harpacticoida. (Pt.12, fasc.4), 44 pp. 8,00
42 1986 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea et Lymexyloidea.(Pt.23, fasc.11), 242 pp.

30,00

43 1986 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 1. (Pt.23, fasc.12), 265 pp.

30,00

44 1986 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 2. (Pt.23, fasc.12), 277 pp.

30,00

45 1987 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 3. (Pt.23, fasc.14), 308 pp.

30,00

46 1988 Riedel A. Ślimaki lądowe - Gastropodaterrestria. (Pt.36, fasc.1), 315 pp.

30,00

47 1988 Złotorzycka J., Modrzejewska M. Wszoły - Mallophaga. (Pt.19, fasc.1), 222 pp.

25,00

48 1990 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cerambycidae et Bruchidae. (Pt.23, fasc.15), 311 pp.

nakład wyczerpany

49 1990 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, part 1. (Pt.23, fasc.16), 279 pp.

40,00

50 1991 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, part 2. (Pt.23, fasc.17), 226 pp. 20,00
51 1992 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowcowate procz ryjkowcow -Curculionoidea exceptCurculionidae. (Pt.23, fasc.18), 323 pp. 25,00
52 1993 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 1. (Pt.23, fasc.19), 304 pp. 25,00
53 1995 Jażdżewski K., Konopacka A. Pancerzowce prócz równonogów lądowych - Malacostrata exceptOniscoidea. (Pt.13, fasc.1), 165 pp. 18,00
54 1995 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 2. (Pt.23, fasc.20), 310 pp. 25,00
55 1996 Olszanowski Z., Rajski A., Niedbała W. Roztocza - Acari. Mechowce -Oribatida. (Pt.34, fasc.9), 242 pp. 18,00
56 1997 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 3. (Pt.23, fasc.21), 307 pp. 25,00
57 2000 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. (Pt.23, fasc.22), 252 pp. 25,00
58 2000 Bazyluk W., Liana A. Prostoskrzydłe - Orthoptera. (Pt.17, fasc.2),156 pp. 23,00
59 2002 Fiałkowski W., Kittel W. Widelnice - Plecoptera. (Pt.16, fasc.3), 72 pp. 10,00
60 2007 Mroczkowski M., Kadej M. Chrząszcze - Coleoptera.Piśmiennictwo (Pt.23, fasc.23), 660 pp. 68,00

 Image

by Wojciech Czechowski, Alexander Radchenko and Wiesława Czechowska

The Ants (Hymenoptera, Formicidae)of Poland is a monographic study of 98 ant species known from Poland. The book comprises three sections. The first is a catalogue of the Polish ants which provides a systematic review of the species together with information about their geographical ranges, occurrence in Poland and biology. This section cites all faunistic literature data up to the year 2000. The second section characterises the myrmecofauna of Poland, including its species, zoogeographical and ecological compositions. The third section consists of keys for identification of the Polish ant taxa.The book contains 200 pages, 6 tables, 101 figures (maps of ranges and distribution of species) and 20 plates of morphological drawings. Hard cover.The authors are members of the Department of Social Insects and Myrmecophiles of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

The book is out of print.

 

Marcin Popiołek

The structure and distribution of parasite assemblages of roach (Rutilus rutilus L.) 


Fauna Polski Vol.5 Nowa seria

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences
and Natura optima dux Foundation.

Warszawa 2012

175 x 245 mm, 295 pages, twarda okładka,

ISBN 978-83-930773-6-6

ISSN 0303-4909

Price: 60 euro + 5% VAT  + postage


Orders:
Please contact our orders department Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., or use online form (secure HTTPS connection)

Celem badań było wykazanie wielokierunkowego wpływu czynników środowiskowych (naturalnych i antropogennych) na rozmieszczenie oraz strukturę zgrupowań pasożytów płoci (Rutilus rutilus L.) wzdłuż biegu Odry. Analizowane czynniki podzielono na dwie grupy. Do czynników środowiskowych zaliczono: (1) charakter rzeki, (2) poziom uprzemysłowienia terenów przy-ległych, (3) obecność lub brak sztucznych przegród w korycie rzeki, (4) obecność lub brak gospodarstw rybackich, (5) bogactwo ostoi ptaków wodno-błotnych w sąsiedztwie rzeki oraz (5) szybkość nurtu. Wśród czynników fizyko-chemicznych wyróżniono grupy parametrów charakteryzujących: (1) warunki fizyczne i termiczne wody, (2) warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, (3) zasolenie, (4) zakwaszenie oraz (5) warunki biogenne. Na siedmiu stanowiskach zlokalizowanych wzdłuż całego, mierzącego 854 km, biegu Odry odłowiono łącznie 451 płoci, które poddano pełnym sekcjom parazytologicznym.

Słowa kluczowe: Pasożyty, Rutilus  rutilus,  płoć,   Odra,  zgrupowania  pasożytów,  czynniki środowiskowe, Polska.

 Image

Wojciech Czechowski, Alexander Radchenko, Wiesława Czechowska, Kari Vepsäläinen 

The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe


Fauna Poloniae Vol. 4 New series

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences
and Natura optima dux Foundation.

Warszawa 2012

173 x 243 mm, hardcover, 496 pages, 201 maps, 55 plates with several hundred SEM photographs of morphological details, 33 figures with drawings, 13 tables.

ISBN 978-83-930773-4-2

Price: 95 € + 5% VAT  + postage

 Special Offer (save up to 70%)


Orders:
Please contact our orders department Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., or use online form (secure HTTPS connection)


This  book  on  ants (Hymenoptera: Formicidae) is an  updated, corrected and expanded version of the previous monograph of the Polish myrmecofauna (Czechowski et al. 2002). It contains 103  ant  species of 25 genera reported in Poland until  2010, the  occurrence of which in the  country are unquestionable or at  least  considered by  the authors probable. The  book  consists of  four  main chapters: (1)  a systematic checklist of the  ant  taxa  (subfamilies, genera, species) of Europe, (2)  a faunistic catalogue of the  ants of Poland, (3) characteristics of the  myrmecofauna of Poland, and  (4)  keys for identification. The checklist is the newest updated list of the European ants, and  it displays recent alterations in the ant  taxonomy. It contains nine subfamilies, 57 genera and  613  valid species; the list is complemented by 10 recognised but not  yet formally  described species. The faunistic catalogue provides a taxonomic survey  of the Polish ant species together with  information about their general distribution in the Palaearctic and  the distribution in Poland, with notes on the biology of each species. For some taxa (species, genera), notes on their taxonomic history are provided. The chapter compiles all faunistic data  published until  the  end  of the  year  2010; published reports are supplemented by confirmed unpublished data available to the  authors. For every species maps  of their ranges in the  Palaearctic and distributions in the  geographical regions in Poland are enclosed. The catalogue is closed  by a list of the species ever  reported in Poland and  later  owing  to a specified reason excluded from  the Polish fauna. The  next  chapter includes zoogeographical and  ecological characteristics of the  Polish myrmecofauna, with  reference to the European myrmecofauna as a whole. The last  chapter includes keys for identification of the  ant taxa (subfamilies, genera and  species), individually for  workers, queens and  males (when distinguishable). The keys for subfamilies and genera involve  all European taxa  of these ranks. The keys for species include all ant  species known in Poland, and  those not  reported from   Poland but  present in adjacent regions of Central Europe, and recognised as possible to be found in the country. The keys are illustrated with  SEM  photographs. The  main chapters are  preceded by the   foreword presenting general trends in myrmecological research in the world  throughout history, and  the introduction, in which the past  and   the present of Polish myrmecology is outlined.

Key words:
 Ants, biology, checklist, ecology, Europe, faunistics, key, morphology, Poland, systematics, taxonomy, zoogeography.