Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

CONTENTS  
  Regular research papers  
 

The influence of disturbance type on precipitation − use efficiency at functional group and species scales in an arid habitat

Busso C.A., Montenegro O.A., Torres Y.A, Giorgetti H.D., Rodriguez G.D.

Abstract
 

Ecological strategy at cell size level to respond to stressed environments

Wang H., Liu Y., Chen H.

Abstract
 

Altitude patterns of leaf carbon isotope composition in a subtropical monsoon forest

Pan S., Zhang W., Zhao M., Li Y., Xu S., Wang G.

Abstract
 

Allometric partitioning theory versus optimal partitioning theory: the adjustment of biomass allocation and internal C-N balance to shading and nitrogen addition in Fritillaria unibracteata

Guo H., Xu B., Wu Y., Shi F., Wu C., Wu N.

Abstract
 

Prediction of the distribution of alpine tree species under climate change scenarios: Larix chinensis in Taibai Mountain (China)

Zhao X., Meng H., Wang W., Yan B.

Abstract
 

Habitat requirements of marsh dandelions (Taraxacum) in Polish and Estonian coastal grasslands

Bosiacka B., Kull T., Więcław H., Marciniuk P., Podlasiński M.

Abstract
 

Decomposition rate, and carbon and nitrogen dynamics of sphagnum litter: lessons from a peat bog

Péli E.R., Nagy J., Cserhalmi D.

Abstract
 

Water- and N-induced changes inoil C:N:P stoichiometry and its implications for N limitation of species, Glycyrrhiza

Huang J., Yu H., Zhang F., Li M., Lin H.

Abstract
 

Impact of taxonomic resolution on the indicatory information: studies on carabid beetles in Poland

Schwerk A., Dymitryszyn I.

Abstract
 

Nest types and nest-site selection of the Little Bittern Ixobrychus minutus breeding in fishpond habitat in south-eastern Poland

Flis A.

Abstract
 

Brown bear winter feeding ecology in the area with supplementary feeding – Eastern Carpathians (Slovakia)

Štofík J., Merganič J., Merganičová K., Bučko J., Saniga M.

Abstract
 

Impact of invasive Aster lanceolatus populations on soil and flora in urban sites

Obratov-Petković D., Bjedov I., Nešić M., Belanović Simić S., Đunisijević-Bojović D., Skočajić D.

Abstract
 

Size does not matter – no evidence for assortative mating by body size in the mute swan Cygnus olor

Włodarczyk R., Minias Piotr, Janiszewski T.

Abstract
     
 

 

 mgr Daniel Tyborowski, doktorant


Zainteresowania naukowe

Gady morskie w tym ichtiozaury i pliozaury

Zęby ryb i gadów – ich szkliwo i mikrostruktura

Warstwy kostne w górnej jurze Gór Świętokrzyskich

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Stopnie naukowe

2014 – doktorant w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN; temat przygotowywanej dysertacji: „Cmentarzysko kręgowców z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki”

2014 – magisterium z geologii w zakresie paleozoologii kręgowców na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; temat: „Ryby fałdopłetwe z dewonu Gór Świętokrzyskich”

2012 – licencjat z geologii w zakresie paleobiologii

Granty i projekty badawcze

„Paleobiologia i środowisko życia późnojurajskich kręgowców z okna tafonomicznego Owadów-Brzezinki.” Projekt własny/ nr UMO-2014/15/N/ST10/04818. Wykonawca: D. Tyborowski (kierownik). Okres realizacji: 2015-10-05 - 2018-10-04. Grant NCN

„Gady morskie i lądowe z górnej jury Owadowa-Brzezinek.” Wykonawca: D. Tyborowski (kierownik). Okres realizacji : 2015. Grant wewnętrzny MiIZ

Prace terenowe i wykopaliskowe

2012 - 2016 – organizacja wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa)

2013 – udział w wykopaliskach we wsi Płucki koło Łagowa w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

2012 – udział w wykopaliskach w kamieniołomie na Górze Podłazie w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Dydaktyka i popularyzacja paleobiologii

2017 – konsultacja naukowa i udział koncepcyjny przy powstawaniu „Geoparku Sławno” jako rezultat wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki

2017 – „Mikrotomografia rentgenowska kości i zębów kopalnych” – zajęcia z rozpoznawania tkanek szkieletowych kręgowców na mikrotomogramach prowadzone dla studentów zoologii

2015 – 2016 – „Paleobiologia kręgowców” – zajęcia prowadzone w „Prehistorycznym Oceanarium 3D” organizowane dla uczniów oraz nauczycieli (zajęcia obejmowały zagadnienia związane z anatomią porównawczą, taksonomią, trybem i środowiskiem życia kopalnych ryb i gadów morskich)

2014 – 2016 – „Wykopaliska paleontologiczne” – zajęcia terenowe dla studentów geologii i biologii organizowane w kamieniołomie Owadów-Brzezinki

Od 2013 do dziś – pomysłodawca i kierownik portalu „Fossil Record” zajmującego się popularyzacją paleontologii

Oryginalne publikacje naukowe

Tyborowski D. 2017. Large predatory actinopterygian fishes from the Late Jurassic of Poland studied with X-ray microtomography. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 283 (2): 161-172

Tyborowski D. 2016. A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791-803

Błażejowski B., Gieszcz P. and Tyborowski D. 2016. New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from Owadów–Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. Volumina Jurassica 14: 123-132

Tyborowski D., Błażejowski B. and Krystek M. 2016. Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa). Przegląd Geologiczny 64 (8): 564–569

Błażejowski B., Lambers P., Gieszcz P., Tyborowski D. and Binkowski M. 2015. Late Jurassic jaw bones of Halecomorph fish (Actinopterygii: Halecomorphi) studied with X-ray microcomputed tomography. Palaeontologia Electronica 18.3.52A: 1-10


 

 

 

 

 

 

 

 

Image by Jerzy Prószyński 
Database designed by Marek Sokół
2007

Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. 

Electronic edition on DVD. 
ISBN 978-83-881470-6-7 
Publication date: June 30th, 2007 
Copyright by Jerzy Prószyński 
and by Museum and Institute of Zoology, PAN, 2007.

PART I. DATABASE 

PART II. DIAGNOSTIC DRAWINGS 

PART III. CATALOGUE OF THE Salticidae OF THE WORLD 


Special features:  
Pictorial Indexes, Keys and Taxonomic Revisions 

Contains 5476 species, 11794 drawings, 1007 photos, 494 maps


Monografia jest bezpłatna, prosimy o wpłatę 10 zł na pokrycie kosztów związanych z powielaniem i wysyłką płyty. Numer konta podany jest w formularzu zamówienia (szyfrowane połączenie) 

Kontakt z działem zamówień.

Jacek Gorczyca, Andrzej Wolski 

Warszawa 2011
Katalog fauny Polski - Nowa seria - vol. 3 - Plant bugs of Poland. Part II. Subfamily Mirinae

ISBN 978-83-930773-3-5 ISSN 1895-5614

Wydawca: 
Natura optima dux Foundation

Cena: 63 zł + przesyłka

Zamówienia:

Proszę skontaktować się z działem zamówień lub użyć formularza on-line (bezpieczne połączenie HTTPS)

Abstract

The second part of the catalogue of plant bugs of Poland is presented. It contains 105 species of mirid subfamily Mirinae reported from Poland. All published data are provided, from the oldest WEIGEL’S report to the last faunistic papers. Unpublished data are also included. The current taxonomical status, biology, distribution of species as well as their economic importance are provided. Keys to the tribes and genera of the subfamily are given. The classification system follows the series of the Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. 

Keywords

catalogue, faunistics, Heteroptera, Miridae, Mirinae, Poland.