Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Dr Jolanta Wytwer

Main interests

Chilopoda, Diplopoda (Myriapoda), taxonomy, faunistics and ecology, soil zoology, changes in fauna, biodiversity, methods of faunistic studies

 mod.01
mod.02

03   mod.04
mod.05


 

Selected publications:

Wawer W., Wytwer J. 2020. Abundance changes in orb-weaver spider communities at the edge of the Argiope bruennichi expansion range. Zootaxa 4899 (1): 363−373.

Wytwer J.; Tajovsky K. 2019. The Siberian centipede species Lithobius proximus Sseliwanoff, 1878 (Chilopoda, Lithobiomorpha ): a new member of the Polish fauna. Zookeys 821: 1–10.

Ulrich W.; Hoste-Danyłow A.; Faleńczyk-Koziróg K.; Hajdamowicz I.; Ilieva-Makulec K.; Olejniczak I.; Stańska M.; Wytwer J. 2015. Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates. Oecologia 179 (1): 271-280.

Hoste-Danyłow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg, & Ulrich W. 2013. The shape of the intraspecific metabolic rate-body size affects interspecific biomas and abundance distribution s of soil animals within a forest ecosystem. Annales of Zoologici Fennici 50: 209–302.

Wytwer J. 2012. Wije (Myriapoda), pp. 7–52. In: Błaszak Cz. (ed.), Zoologia. Bezkręgowce. Tom II, cz.2.. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dányi L. & Wytwer J. 2012. The true identity of Schendyla furcidens Kaczmarek, 1962 (Chilopoda: Schendylidae). Annales Zoologici 62 (2): 309–316.

Tajovský K., Hošek J., Hofmeister J. & Wytwer J. 2012. Assemblages of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) in a fragmented forest landscape in Central Europe. ZooKeys 176: 189–198.

Tajovský, K. & Wytwer .2011. Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Operat Ochrony Wijów (Chilopoda & Diplopoda). Krameko z zoo.

Wytwer J., Pižl V., Sterzyńska M. & Tajovský K. 2010. Distribution of soil saprophagous macrofauna along a zonal gradient in the Biebrza River floodplain (Poland). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 169–179.

Tajovský K. & Wytwer J.  Millipedes and centipedes in wetland alder stands in northeastern Poland. In: Xylander W., Voightländer K. (eds), Myriapoda and Onychophora of the World – Diversity, Biology and Importance, Görlitz. Soil Organisms 81 (3): 761–772.

Wytwer J., Golovatch S. I. & Penev L.. 2009. Variation in millipede assemblages in oak woodlands of the Eastern European Plain (Diplopoda). In: Xylander W., Voightländer K. (eds), Myriapoda and Onychophora of the World – Diversity, Biology and Importance, Görlitz.  Soil Organisms 81 (3): 791–813.

Golovatch S. I. & Wytwer J. 2009. A Remarkable New Species of the Millipede Family Julidae from Israel (Diplopoda, Julida). In: Roble S. M. and Mitchell J. C. (eds), A Lifetime of Contributions to Myriapodology and the Natural History of Virginia: A Festschrift in Honor of Richard L. Hoffman’s 80th Birthday, pp. 167–170. Virginia Museum of Natural History Special Publication No. 16, Martinsville, VA

Wytwer J. & Tajovský K. 2009. Changes in centipede assemblages along the vertical and vegetation gradient in the Bieszczady Mts, Poland. . In: Tajovský K., Schlaghamerský & Pižl V. (eds), Contribution to Soil Zoology in Central Europe III, pp. 173–179. Institute of Soil Biology České Budějovice, 192 pp.

Wytwer J. 2008. Drobnonogi (Symphyla). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 346–347.

Wytwer J. 2008. Skaponogi (Pauropoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 344–345.

Wytwer J. 2008. Krocionogi (Diplopoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 335–343.

Wytwer J. 2008. Pareczniki (Chilopoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species. Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 329–334.

Wytwer J. 2008. Wije (Myriapoda). In: Fauna of Polandcharacteristic and check list of species.Vol. III. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska (eds.), Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 327–328.

Tuf I.H. & Wytwer J. & Tajovský K. 2008. On the identity of the species described in the genus Lithobius Leach, 1814 by L. J. Dobroruka from the former Czechoslovakia (Czech and Slovak Republics) (Chilopoda: Lithobiomorpha). Zootaxa 1788: 37–46.

Golovatch S. I. & Wytwer J. 2007. Brachydesmus nevoi, a new millipede from Israel (Diplopoda: Polydesmida). Annales Zoologici 57 (2): 205–210.

Wytwer J. & Tajovský K. 2007. Centipede assemblages in an abandoned arable field with different plant diversity manipulation. In: Tajovský K., Schlaghamerský & Pižl V. (eds), Contribution to Soil Zoology in Central Europe II, pp. 205–209. Institute of Soil Biology České Budějovice.

Kania G., Wytwer J.  & Mock A. 2005. Trachysphaera costata (Waga, 1857) – krocionóg odkryty podczas podróży naturalistów do Ojcowa. In: Partyka J, (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom 3 – Supl. pp. 81–84. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

Wytwer J. & Zalewski M. 2005. The role of island size and isolation of diversity of Myriapoda. Peckiana 4: 195–208.

Wytwer J. & Tajovský K. 2005. Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic. In: Tajovský K., Schlaghamerský & Pižl V.(eds), Contribution to Soil Zoology in Central Europe I, pp. 211–215. Institute of Soil Biology České Budějovice, 222 pp.

Golovatch S. I., Spelda J. & Wytwer J. 2004 The millipede subgenus Persebrachyiulus Golovatch, 1983, genus Megaphyllum Verhoeff, 1894, with the description of a new species from Israel and Cyprus (Diplopoda: Julida: Julidae). Annales Zoologici 54 (4): 677–685.

Golovatch S. I. &. Wytwer J. 2004. Review of the South American millipede genus Phaneromerium Verhoeff, 1941,with the description of a new cavernicolous species from Brazil (Diplopoda:Polydesmida: Fuhrmannodesmidae). Annales Zoologici 54 (3): 511–514.

Wytwer J. & Golovatch S. I. 2004. Redescription of the East Carpathian millipede Ochogona (Beskidia) jankowskii (Jawłowski, 1938) (Diplopoda, Chordeumatida, Crasoedosomatidae). Fragmenta Faunistica 47: 39–45.

Woźnicki P., Wytwer J. & Kulesza M. 2003. Chromosome study of Lithobius forficatus (Lithobiomorpha, Chilopoda). Folia Biologica (Kraków), 51 (3–4): 147–150.

Wytwer J. & Tracz H. 2003. Diplopoda communities in different forest habitats of Białowieża Primeval Forest, Poland. In: Hamer M. (ed.), Myriapodology in the New Millennium. Pietermaritzburg, 338 pp. African Invertebrates 44 (1), 293–311.

Golovatch S. & Wytwer J. 2003. A new genus and species of the millipede family Altajellidae from eastern Kazakhstan, Central Asia (Diplopoda: Chordeumatida). Annales Zoologici 53 (3), 579–584.

Golovatch S., Wytwer J. & Jędryczkowski W. 2002. The millipede Vaulogerodesmus pictus (Brölemann, 1916) rediscovered with a review of this Southest Asian genus (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae), Arthropoda Selecta 11(4): 259–264.

Trojan P., Smoleński M. & Wytwer J. 2002. Teoria homeostazy i sukcesji ekologicznej a różnorodność gatunkowa fauny, pp. 32–54. In: Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody. Katedra Ochrony lasu i Ekologii SGGW, Warszawa,.320 pp.+ VIII pl.

Golovatch S. I. & Wytwer J. 2001. On two new species of the millipede family Paradoxosomatidae from Java, Indonesia, with reviews of the genera Opisthodolichopus Verhoeff, 1941 and Nesorthomorpha Jeekel, 1980 (Diplopoda, Polydesmida). Annales Zoologici 51: 403–408.

Wytwer J. 2001. Chilopoda, Diplopoda. In: Gutowski J. M. & Jaroszewicz B. (eds), Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej: 82–84. Wydawnictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 403 pp.

Wytwer J. 2000. Chilopoda communities of Białowieża Forest. In: Wytwer J. & Golovatch S. (eds), Progress in Studies on Myriapoda and Onychophora. Warszawa, XIV+396 pp. Fragmenta Faunistica 43 (Suppl.): 333–342.

Wytwer J. & Golovatch S. (eds). 2000. Progress in: Studies on Myriapoda and Onychophora, Warszawa, XIV+396 pp. Fragmenta Faunistica 43 (Suppl.).

Wytwer J. 2000. Wije (Myriapoda). In: Razowski J. (ed.), Flora i Fauna Pienin: 127–129. Monografie Pienińskie. Tom 1. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, 333 pp.

Mikhaljova E.V., Golovatch S.I. & Wytwer J. 2000. On some new and poorly-known millipedes (Diplopoda) from North Korea. Fragmenta Faunistica 43: 109–122.

Wytwer J. 1999. Stan wiedzy faunistycznej o parecznikach (Diplopoda) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18.1 (Supl.): 67–73.

Wytwer J. 1999. Stan wiedzy faunistycznej o parecznikach (Chilopoda) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18.1 (Supl.): 61–65.

Wytwer J. & Sawoniewicz J. 1998. Diversity indices of double classification in the study of Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) communities. Fragmenta Faunistica 41: 151–165.

Wytwer J. 1997. Millipede communities of inundated ash-alder forests in Puszcza Białowieska, Poland (Diplopoda). Entomologica Scandinavica, Suppl. 51: 235–240.

Trojan P. & Wytwer J. 1997. Numerical methods of biodiversity and the problems of the protection of nature. Fragmenta Faunistica 40: 223–230.

Trojan P., Iwan D. & Wytwer J. 1997. Morphological relations between the tribes of the subfamily Tabaninae (Diptera: Tabanidae). Polish Journal of Entomology 66: 277–290.

Wytwer J. 1997. Symphyla. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 274. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1997. Pauropoda. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 273. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1997. Diplopoda. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 268–272. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1997. Chilopoda. In: Razowski J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 4: 265–267. Institute of Systematic and Evolution of Animals, Kraków.

Wytwer J. 1996. Chilopoda of urban greens in Warsaw. In: Geoffroy J.-J., Mauriès J.P., Nguyen Duy-Jacquemin (eds), Acta Myriapodologica, Paris, 682 pp. Mémoires du . Muséum  national d’Histoire naturelle, Paris, 169: 213–220.

Trojan P. & Wytwer J. 1995. Effect of age differentiation of the pine forests of Puszcza Białowieska on fauna resources and diversity. Fragmenta Faunistica 38: 333–338.

Trojan P. & Wytwer J. 1995. Różnorodność gatunkowa fauny. In: Andrzejewski R. & Wiśniewski J. (eds), Problemy różnorodności biologicznej. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN: 37–53.

Wytwer J. 1995. Faunistical relationships between Chilopoda of forest and urban habitats in Mazovia. Fragmenta Faunistica 38: 87–133.

Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M. & Wytwer J. 1994. Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragmenta Faunistica 37: 3–104.

Krzemiński W., Pawłowski J., Walasz K., Sura P., Wytwer J., Sterzyńska M., Palaczyk A., &Dyduch A. 1993 (1995). Fauna. In: Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach Wschodnich. Pro Natura, Kraków: 155–161.

Wytwer J. 1992. Diplopoda of pine forests in Poland. Fragmenta Faunistica 36: 109–126.

Wytwer J. 1992. Chilopoda communities of the fresh pine forests of Poland. Ber. nat.-med. Verein Innsbruck, Suppl. 10: 205–211.

Wytwer J. 1990. Chilopoda of linden-oak-hornbeam (Tilio-Carpinetum) and thermophilous oak forests (Potentillo albae-Quercetum) of the Mazovian Lowland. Fragmenta Faunistica 34: 73–94.

Główne zainteresowania naukowe

 • biologia rozrodu ptaków siewkowych;
 • funkcjonowanie ekosystemów dolin rzecznych;
 • monitoring i metody inwentaryzacji populacji ptaków;
 • ochrona ptaków i ich siedlisk.

Bieżące projekty naukowe

Wybrane publikacje

Artykuły i notatki

 • Gregory, R.D., Vorisek, P., Van Strien, A., Gmeling Meyling, A.W., Jiguet, F., Fornasari, L., Reif, J., Chylarecki, P. & Burfield, I.J. 2007. Population trends of widespread woodland birds in Europe. Ibis 149, suppl. 2: 78-97.
 • Fontaine, B., Bouchet, P., Van Achterberg, K., Alonso-Zarazaga, M.A., Araujo, R., Asche, M., Aspock, U., Audisio, P., Aukema, B., Bailly, N., Balsamo, M., Bank, R.A., Barnard, P., Belfiore, C., Bogdanowicz, W., Bongers, T., Boxshall, G., Burckhardt, D., Camicas, J.-L., Chylarecki, P., Crucitti, P., Deharveng, L., Dubois, A., Enghoff, H., Faubel, A., Fochetti, R., Gargominy, O., Gibson, D., Gibson, R., Gomez Lopez, M.S., Goujet, D., Harvey, M.S., Heller, K.-G., Van Helsdingen, P., Hoch, H., De Jong, H., De Jong, Y., Karsholt, O., Los, W., Lundqvist, L., Magowski, W.,  Manconi, R., Martens, J., Massard, J.A., Massard-Geimer,G., Mcinnes, S.J., Mendes, L.F., Mey, E., Michelsen, V., Minelli, A., Nielsen, C., Nieto Nafaria, J.M., Van Nieukerken, E.J., Noyes, J., Pape, T., Pohl, H., De Prins, W., Ramos, M., Ricci, C., Roselaar, C., Rota, E., Schmidt-Rhaesa, A., Segers, H., Zur Strassen, R., Szeptycki, A., Thibaud, J.-M., Thomas, A., Timm, T., Van Tol, J., Vervoort, W., Willmann, R. 2007. The European union's 2010  target: Putting rare species in focus. Biological Conservation 139: 167-185.
 • Neubauer, G., Zagalska-Neubauer, M., Gwiazda, R., Faber, M., Bukaciński, D., Betleja, J. & Chylarecki, P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. Vogelwelt 127: 11-22.
 • Tulp, I., Schekkerman, H., Chylarecki, P., Tomkovich, P., Soloviev, M., Bruinzeel, L., Van Dijk, K., Hilden, O., Hotker, H., Kania, W., Van Roomen, M., Sikora, A., Summers, R. 2002. Body mass patterns of Little Stints at different latitudes during incubation and chick-rearing. Ibis 144: 122-134.
 • Mikusiński, G., Gromadzki, M. & Chylarecki, P. 2001. Woodpeckers as indicators of forest bird diversity. Conservation Biology 15: 208-217.
 • Keller, M., Chylarecki, P. & Nowicki, W. 2000. Ornitologiczna waloryzacja międzywala Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. Dokumentacja Geograficzna 19: 119-131.
 • Schekkerman, H., Nehls, G., Hotker, H., Tomkovich, P., Kania, W., Chylarecki, P., Soloviev, M. & Van Roomen, M. 1998. Growth of Little Stint Calidris minuta chicks on the Taimyr peninsula, Siberia. Bird Study 45: 77-84.
 • Chylarecki, P., Kuczyński, L., Vogrin, M. & Tryjanowski, P. 1997. Geographic variation in egg measurements of the Lapwing Vanellus vanellusActa Ornithologica 32: 137-148.
 • Chylarecki, P. & Nowicki, W. 1993. Wartości przyrodnicze dużych rzek Polski. Zagrożenia i możliwości ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49 (4): 14-39.
 • Chylarecki, P. 1993. Identification of argentatus Herring Gull. Birding World 6: 166-167.
 • Chylarecki, P. 1993. New Herring Gull taxonomy. British Birds 86: 316-319.
 • Baszanowski, P., Sikora, A. & Chylarecki, P. 1993. Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) nowym gatunkiem lęgowym w awifaunie Polski. Notatki Ornitologiczne 34: 376-378.
 • Janiszewski, T., Kuczyński, L., Wypychowski, K., Chylarecki, P. & Winiecki, A. 1992. Wyniki wstępnych badań nad awifauną lęgową terenów zbiornika zaporowego Jeziorsko.Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM 1: 93-104.
 • Chylarecki, P., Winiecki, A. & Wypychowski, K. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów-Spławie. Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM 1: 7-55.
 • Chylarecki, P., Ehrnsberger, R. & Dabert, J. 1992. Ein neuer Fund von Eskimo-Brachvogeln Numenius borealis (Forster, 1772) in der Bundesrepublik Deutschland.Osnabrucker naturwissenschaftliche Mitteilungen 18: 103-108.
 • Chylarecki, P. 1991. Red-backed Shrikes with white primary patches. British Birds 84: 69-71.
 • Chylarecki, P. & Sikora, A. 1991. Yellow-legged Gulls in Poland: a comment. Dutch Birding 13: 145-148.

Rozdziały w książkach i książki

 • Sikora, A., Rohde, Z., Gromadzki, M., Neubauer, G. & Chylarecki, P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Chylarecki, P. & Wiśniewska, M. 2006. Z naturą za pan brat. Krótki przewodnik po europejskiej sieci Natura 2000. Ss. 7-24 w:  Guła, A. & Smolnicki, K. (red.), Natura się opłaca. Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych. Instytut Ekonomii Środowiska, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju i CEE Bankwatch Network, Kraków.
 • Chylarecki, P., Engel, J., Kindler, J., Nieznański, P., Okruszko, T., Rutkowski, M. & Wiśniewska, M.M. (red.) 2005. Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek. WWF Polska i GWP Polska, Warszawa.
 • Sidło, P.O., Błaszkowska, B. & Chylarecki, P. (red.) 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Charadrius hiaticula Sieweczka obrożna. Ss. 31-35 w: Gromadzki M. (red.), Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Vanellus vanellus Czajka. Ss. 47-52 w: Gromadzki M. (red.), Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Philomachus pugnax Batalion. Ss. 79-84 w: Gromadzki M. (red.),Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Tringa totanus Krwawodziób. Ss. 121-126 w: Gromadzki M. (red.)Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2004. Limosa limosa Rycyk. Ss. 98-103 w: Gromadzki M. (red.), Ptaki (część II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Sawicki, G. 2003. Ostoja Ptaków Dolina Środkowej Wisły. Wydawnictwo Askon, Warszawa.
 • Chylarecki,P. 2003. Ptaki obszarów rolniczych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
 • Gromadzki, M., Błaszkowska, B., Chylarecki, P., Gromadzka, J., Sikora, A., Wieloch, M. & Wójcik, B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie dzikich ptaków. OTOP, Gdańsk.
 • Chylarecki, P. 2001.  Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. ss. 191-194 w: Głowaciński, Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Winiecki, A. 2001. Batalion Philomachus pugnax.  ss. 201-205 w: Głowaciński, Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Winiecki, A. & Chylarecki, P. 2001. Rybitwa białoczelna Sterna albifrons. ss. 219-223 w: Głowaciński, Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2001. Problemy ochrony awifauny rzecznej na przykładzie rezerwatu Wydma Mołożewska. ss. 187-198 w: Kot, H. & Dombrowski, A. (red.), Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce.
 • Chylarecki, P. 2000. Eremophila alpestris (L., 1758) – górniczek. ss. 351-353 w: Bednorz, J., Kupczyk, M., Kuźniak, S. & Winiecki, A. (red.), Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Chylarecki, P. 2000. Plectrophenax nivalis (L., 1758) – śnieguła. ss. 559-561 w: Bednorz, J., Kupczyk, M., Kuźniak, S. & Winiecki, A. (red.), Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Chylarecki, P. & Kuczyński, L. 1999. Zależność liczebności populacji ptaków wodnych i błotnych w rezerwacie Słońsk od warunków wodnych. ss. 105-108 w: Ehrnsberger, R., Dabert, J. & Błaszak, C. (red.), Przyroda rezerwatu Słońsk. Wydawnictwo Acarus, Poznań.
 • Chylarecki, P. & Ojanen, M. 1997. Ringed Plover Charadrius hiaticula. s. 259 w: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T.& A.D. Poyser, London.
 • Chylarecki, P. & Priednieks, J. 1997. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides viridanus. s. 603 w: Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T.& A.D. Poyser, London.
 • Gromadzki, M. & Chylarecki, P. 1995. Waloryzacja ornitologiczna obszaru Polski na podstawie awifauny lęgowej i pozalęgowej wykonana na potrzeby programu ECONET-PL. s. 118-135 w: Liro, A. (red.), Koncepcja krajowej sieci ECONET-Poland. IUCN-Poland, Warszawa.
 • Chylarecki, P., Bukaciński, D., Dombrowski, A. & Nowicki, W. 1995. Awifauna. ss. 77-124 w: Gacka-Grzesikiewicz, E. (red.), Korytarz ekologiczny doliny Wisły: stan, funkcjonowanie, zagrożenia. IUCN-Poland, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Nowicki, W. 1993. Przewidywany wpływ planowanej Drogi Wodnej Wschód-Zachód na awifaunę. s. 121-134 w: Tomiałojć, L. (red.), Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków.  

Raporty i opracowania eksperckie

 • Chylarecki, P. & Jawińska, D.  2007. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport  z lat 2005-2006. OTOP, Warszawa.
 • Chylarecki, P., Jawińska, D. & Kuczyński, L. 2006. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport z lat 2003-2004. OTOP, Warszawa.
 • Chylarecki, P. 2006. Koreferat do raportów oddziaływania na środowisko planowanych farm wiatrowych Kobylany, Grzywacka oraz Pielgrzymka w województwie podkarpackim. Ministerstwo Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, Warszawa.
 • Chylarecki, P. & Kucharczyk, M. 2004. Przyrodnicze uwarunkowania wdrażania sieci Natura 2000 na obszarach dolin rzecznych. WWF Polska, Warszawa.
 • Kassenberg, A., Kędra, A., Wójcik, B., Chylarecki, P., Figiel, S., Kamieniecka, J., Kozłowska, A., Kwiecień, R., Pilichowski, A., Rowiński, J., Sikorska, M.A., Stodulski, W. & Tomkiewicz, E. 2003. Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
 • Chylarecki, P., Zieliński, P., Rohde, Z. & Gromadzki, M. 2003. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport z lat 2001-2002. OTOP/Zakład Ornitologii PAN.
 • Chylarecki, P., Rohde, Z., Zieliński, P. & Gromadzki, M. 2001. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – raport roczny 2000. Gdańsk: OTOP/Stacja Ornitologiczna IE PAN.
 • Chylarecki, P., Gromadzka, J., Gromadzki, M. & Zieliński, P. 1999. Corncrake survey in Poland. Part 1. Final report of the survey in 1998. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Stacja Ornitologiczna IE PAN; dla The Royal Society for the Protection of Birds. 
Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Główne zainteresowania badawcze
Ekologia ewolucyjna i klasyczna populacji i zespołów ssaków. Czynniki ekologiczne i ewolucyjne kształtujące różnorodność gatunkową. Krajobraz jako jednostka ekologiczna i sposoby jej kształtowania dla utrzymania bioróżnorodności.

Prowadzone badania 
Dynamika i struktura przestrzenna populacji gryzoni nornikowatych. Wieloletnie badania populacji o silnych fluktuacjach liczebności i skorelowanych z nimi zmianach stosunków socjalno-przestrzennych oraz charakterystykach życiowych osobników. Rola wyspecjalizowanego drapieżnika Mustela nivalis oraz konkurencji międzygatunkowej w kształtowaniu różnorodność wielogatunkowego zespołu gryzoni. Strategie życiowe ryjówek Soricidae na tle strategii życiowych innych drobnych ssaków. Szczekuszki (Ochotona) petrofilne - wspólne i rozłączne cechy ekologiczne i behawioralne drobnych ssaków strefy alpejskiej Azji i Ameryki Płn.; próba wyjaśnienia różnic interkontynentalnych. Poszukiwanie cech właściwym gatunkom pospolitym i rzadkim na przykładzie ssaków: historie życiowe, nisze ekologiczne, zasięgi geograficzne.

Wybrane publikacje

 • Gliwicz J., Pagacz S. & Witczuk J.2006. Strategy of food plant selection in the Siberian northern pika, Ochotona hyperborea. Arctic, Antarctic and Alpine Reaearch 38 (1).
 • Gliwicz J., Witczuk J. & Pagacz S. 2005. Spatial behaviour of rock dwelling pika, Ochotona hyperborea. Journal of Zoology 267: 1-8.
 • Gliwicz J. & Jancewicz E. 2004. Voles in river valleys. In: B.Jędrzejewska & J.M. Wójcik (eds). Essays on Mammals of Bialowieża Forest. MRI, Białowieża. Pp. 139-148.
 • Gliwicz J. & Taylor J. R.E. 2002. Comparing life histories of rodents and shrews. Acta Theriol 47, Suppl 185-208.
 • Gliwicz J. & Jancewicz E. 2001. Ageing and cohort dynamics in Sorex shrews. Acta Theriol. 46: 25-34.
 • Gliwicz J. 2001. Predation, competition and rodent diversity in rodent-weasel interactions. Proc. 8th ITC Congress.
 • Gliwicz J. & Ims R.A. 2000. Dispersal in the bank vole. In: G. Bujalska & L. Hansson (eds) Bank vole biology. Pol. J. Eol. 47. Suppl. Pp.51-60.
 • Gliwicz J. & Głowacka B. 2000. Differential responses of Clethrionomys species to forest disturbances in Europe and North America. Canadian J. Zool. 78: 1340-1348.
 • Gliwicz J.1998 Space use in the root vole: basic patterns and variability. Ecography 20:383-9

 

Inne aktywności

 • Kierownik Pracowni Ekologii i Bioróżnorodności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
 • Kierownik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ PAN

 

Kontakt