Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                         31.08.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                               31.08.2011

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                                           09.09.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                                           09.09.2011
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                                         09.09.2011