Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                        28 sierpień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                              28 sierpień 2012

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                             28 sierpień 2012

acrobat Zmiany w SIWZ                                                                                                           28 sierpień 2012

acrobat Załącznik nr 2.1 po zmianach wrd                                                                            28 sierpień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet I                                                                                            06 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                          06 wrzesień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet III                                                                                          06 wrzesień 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                        27 lipiec 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                              27 lipiec 2012

acrobat Odpowiedź                                                                                                                  02 sierpień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                         08 sierpień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                        08 sierpień 2012

acrobat Unieważnienie                                                                                                           20 sierpień 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         25 lipiec 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               25 lipiec 2012

acrobat Zawiadomienie o odrzuceniu oferty                                                                        25 lipiec 2012

acrobat Unieważnienie Pakietu I                                                                                            25 lipiec 2012

acrobat Unieważnienie Pakietu II                                                                                           25 lipiec 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                       16 lipiec 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                             16 lipiec 2012   

acrobat Zmiana SIWZ                                                                                                             30 lipiec 2012 

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                      31 lipiec 2012 

acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                            08 sierpień 2012 

acrobat Sprostowanie do ogłoszenia                                                                                  02 sierpień 2012 

acrobat Zmiana w SIWZ 2                                                                                                      23 sierpień 2012 

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                          28 sierpień 2012 

acrobat Informacja o powtórzeniu czynności                                                                      14 wrzesień 2012 

acrobat Zawiadomienie o odrzuceniu oferty                                                                       14 wrzesień 2012 

acrobat Zawiadomienie o wyborze oferty                                                                            17 wrzesień 2012 

acrobat Zawiadomienie o unieważnieniu                                                                           17 wrzesień 2012