Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                             15 maj 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                    15 maj 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                24 maj 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                            07 maj 2012 
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                  07 maj 2012

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                 08 maj 2012

acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                 08 maj 2012

acrobat Zapytanie nr 3                                                                                                                 09 maj 2012

acrobat Zapytanie nr 4                                                                                                                 09 maj 2012

acrobat Zapytanie nr 5                                                                                                                 11 maj 2012

acrobat Zapytanie nr 6                                                                                                                 14 maj 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                   09 maj 2012

acrobat Zmiana specyfikacji                                                                                                       23 maj 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                      19 marzec 2012 
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 19 marzec 2012  
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                             02 kwiecień 2012 
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                            02 kwiecień 2012 

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          01 marzec 2012 
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 01 marzec 2012
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                07 marzec 2012
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                            16 marzec 2012