Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                           22 luty 2012 
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                 22 luty 2012
acrobat Ogłoszenie o zmianie                                                                                                   28 luty 2012 
acrobat Zmiana treści SIWZ                                                                                                      28 luty 2012
acrobat Załączniki do SIWZ po zmianie nr 1.1-1.3, 2.1, 3,4 z dnia 28.02.2012 wrd         28 luty 2012
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                 28 luty 2012
acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                 28 luty 2012 
acrobat Zapytanie nr 3                                                                                                                 03 marzec 2012 
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                              08 marzec 2012 
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                             08 marzec 2012 
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                            08 marzec 2012 

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                14.12.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                       14.12.2011

acrobat Zmiany w SIWZ                                                                                                    14.12.2011

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                    14.12.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                   8.12.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                         8.12.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                      8.12.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                        7.12.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                                  7.12.2011
acrobat Unieważnienie                                                                                                                            7.12.2011