Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                    5.12.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                              5.12.2011
[excel]Załącznik nr 2                                                                                                                           5.12.2011

acrobat Zmiana treści SIWZ                                                                                                               7.12.2011

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                         5.12.2011
 
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                       9.12.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                         24.11.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                               24.11.2011

acrobat Unieważnienie - Pakiet I                                                                                                            05.12.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                                           05.12.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet III                                                                                                          05.12.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                       10.11.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                                 10.11.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet I                                                                                                          22.11.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                                         22.11.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet III                                                                                                        22.11.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                      31.10.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                                31.10.2011
acrobat Zmiania treści SIWZ                                                                                                                 03.11.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                         15.11.2011
acrobat Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                   22.11.2011
acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o  udzieleniu zamówienia                                          22.11.2011