Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                        17.10.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                                  17.10.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                           27.10.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                         14.10.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                                   14.10.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                            27.10.2011
acrobat Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                      14.11.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                       13.10.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                                 13.10.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                            19.10.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                          27.10.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     28.09.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zaówienia wrd                                                               28.09.2011
acrobat Zmiana treści SIWZ                                                                                                                 04.10.2011
acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                                                        06.10.2011
acrobat Zmiana treści SIWZ 2                                                                                                             06.10.2011
acrobat Unieważnienie                                                                                                                         13.10.2011