Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                   27.07.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                         27.07.2011

acrobat Zmiana specyfikacji                                                                                                              05.08.2011

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                        09.08.2011

acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                        11.08.2011

acrobat Zapytanie nr 3                                                                                                                        17.08.2011

acrobat Zapytanie nr 4                                                                                                                        27.08.2011

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                     21.10.2011

acrobat Odrzucenie oferty                                                                                                                  21.10.2011

acrobat Powtórzenie czynności                                                                                                         21.10.2011

acrobat Ogłoszenie o udzielniu zamówienia                                                                                  22.10.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                       26.07.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                             26.07.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                            26.07.2011

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                                        05.08.2011
acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                                        05.08.2011
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                                      05.08.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     30.06.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                            30.06.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                           05.07.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                        05.07.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                       15.06.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                             15.06.2011
acrobat Zapytanie                                                                                                                                    21.07.2011
acrobat Zmiany w SIWZ                                                                                                                          20.07.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                          21.07.2011