Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     23.05.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                           23.05.2011
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                                       08.06.2011
acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                                      06.06.2011 

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     20.05.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                           20.05.2011
acrobat Zapytanie 1                                                                                                                               20.05.2011
acrobat Unieważnienie                                                                                                                         07.07.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                   06.05.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                         06.05.2011
acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                                     18.05.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                      06.04.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                             06.04.2011
acrobat Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                                                                                         07.04.2011
acrobat Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                          07.04.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                           12.04.2011
acrobat Rozstrzygniecie I                                                                                                                       15.04.2011
acrobat Rozstrzygniecie II                                                                                                                      15.04.2011
acrobat Rozstrzygniecie III                                                                                                                     15.04.2011
acrobat Rozstrzygniecie IV                                                                                                                     15.04.2011