Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                      22.03.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                            22.03.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie                                                                                                                        22.03.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     15.03.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                           15.03.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                           18.03.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                                        28.03.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                                       28.03.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                       11.03.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                             11.03.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie                                                                                                                          11.03.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                         07.03.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                               07.03.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie                                                                                                                            07.03.2011