Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     04.03.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                           04.03.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                          11.03.2011
acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                          15.03.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie                                                                                                                       15.03.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                             02.03.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                   02.03.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                  02.03.2011
acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                  02.03.2011
acrobat Zapytanie nr 3                                                                                                                  02.03.2011
acrobat Zapytanie nr 4                                                                                                                  02.03.2011
acrobat Zapytanie nr 5                                                                                                                  02.03.2011
acrobat Zapytanie nr 6                                                                                                                  08.03.2011
acrobat Zapytanie nr 7                                                                                                                  08.03.2011

acrobat Rozstrzygnięcie pakiet I                                                                                                 15.03.2011

acrobat Rozstrzygnięcie pakiet III                                                                                               15.03.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                  03.02.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                        03.02.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                       03.02.2011

acrobat Zapytanie nr 2                                                                                                                       03.02.2011
acrobat Zapytanie nr 3                                                                                                                       03.02.2011
                       
acrobat Wzór oferty wrd                                                                                                                       03.02.2011
[pdf] Unieważnienie                                                                                                                      25.02.2011
                       

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                          01.02.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                                01.02.2011
acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                               01.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie                                                                                                                            01.02.2011