Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                     20.01.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                           20.01.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                                       02.02.2011

[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                                      02.02.2011

[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                                     02.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                                     02.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet V                                                                                                      02.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet VI                                                                                                     02.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet VII                                                                                                    02.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet VIII                                                                                                   21.02.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet IX                                                                                                     21.02.2011

[pdf] Unieważnienie czynności Zamawiającego                                                                         18.02.2011
[pdf] Odrzucenie oferty                                                                                                                     18.02.2011

[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                       21.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                      21.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                     21.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                     21.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet V                                                                                      21.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet VI                                                                                     021.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet VII                                                                                    21.02.2011

[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet VIII                                                                                   21.02.2011
[pdf] Ponowne rozstrzygnięcie - Pakiet IX                                                                                     21.02.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                   13.01.2011
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                         13.01.2011
acrobat Zapytanie 1                                                                                                                             13.01.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                                     13.01.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                                    13.01.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                                   13.01.2011
[pdf] Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                                   13.01.2011

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu
acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd
acrobat Zapytanie 1
acrobat Zapytanie 2
acrobat Rozstrzygnięcie pakiet I