Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         19 październik 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               19 październik 2012

acrobat Odpowiedź nr 1                                                                                                           25 październik 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                           07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                          07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                         07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                 07 listopad 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet V                                                                                          07 listopad 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          21 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                21 wrzesień 2012

acrobat Zmiana trości SIWZ                                                                                                     10 październik 2012

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                                08 październik 2012 

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                             31 październik 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         14 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                               14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                          14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                         14 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                              14 wrzesień 2012

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                         6 wrzesień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                                6 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet I                                                                                         20 wrzesień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet II                                                                                         20 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet III                                                                                       20 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet IV                                                                                       20 wrzesień 2012