foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytutu Zoologii PAN uczestniczy w Projekcie pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17.

Koordynatorem Projektu jest Instytut Matematyczny PAN, a Partnerami 15 Instytutów:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Botaniki im. Wł. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki 16 Partnerów Projektu OZwRCIN oraz Konsorcjum RCIN. Nastąpi to poprzez udostępnienie na wolnych licencjach lub w domenie publicznej ponad 146 tys. nowych zasobów oraz rozbudowę funkcjonalności oraz e-dojrzałości platformy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych RCIN (rcin.org.pl).
Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 lipca 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z cyfrową kolekcją starodruków pochodzących ze zbiorów Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, które dostępne są pod adresem rcin.org.pl/miiz  w Repozytorium MiIZ PAN.

Prezentowany zbiór obrazuje fragment nowożytnej biblioteki przyrodniczej z całym bogactwem i różnorodnością charakterystycznym dla okresu jej powstania. Kolekcja prezentuje głównie druki o tematyce entomologicznej – ilustrujące i systematyzujące bogactwo świata owadów, pozycje dotyczące ryb, płazów, ptaków, opisy podróżników-eksploratorów dotyczące fauny, flory czy etnografii różnych rejonów świata oraz dzieła poświęcone anatomii, metodologii badań, systematyce, a także poradniki z zakresu łowiectwa, preparowania okazów przyrodniczych i ich kolekcjonowania. Tematyka przyrodnicza z towarzysząca jej bogatą ikonografią, która często sama w sobie stanowi dzieło sztuki, decyduje o wysokiej wartości historycznej i wizualnej prezentowanej kolekcji.

 

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji Natura optima dux oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fauna Polski - Charakterystyka i wykaz gatunków, tom IV obejmujący Strunowce (Chordata) oraz  Kręgowce (Vertebrata) / red.: W.Bogdanowicz, E.Chudzicka, I. Pilipiuk, E.Skibińska. - Warszawa, 2014. ISBN 978-83-88147-14-2

Opracowanie monograficzne, zawierające  kompleksowe informacje o różnorodności gatunkowej naszej fauny, jej walorach oraz stopniu zbadania poszczególnych taksonów, zawierające zestawienie wszystkich współczesnych gatunków zwierząt stwierdzonych w Polsce (zazwyczaj jednak z wyłączeniem fauny Bałtyku) oraz charakterystykę taksonów wyższej rangi, poczynając od typu na rodzinie kończąc. Cena regularna 94 zł + koszty przesyłki. Do 19 grudnia 2014 r., książkę można nabyć w cenie promocyjnej  85 zł + koszty przesyłki.

Monografia „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” ukazała się w czterech tomach (Tomy I, II i III – bezkręgowce, Tom IV – kręgowce).

 

Polskie nazewnictwo ssaków świata” / aut.: Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz. - Warszawa, 2014. 978-83-88147-15-9

Na kuli ziemskiej żyje ponad 5500 gatunków dzikich ssaków ale zaledwie 1/7 z nich posiada polskie nazwy. „Polskie nazewnictwo...” jest propozycją uzupełnienia i ujednolicenia tej listy. Wykazy gatunków (łaciński, polski i angielski) wzbogacono o informację o ich stopniu zagrożenia wyginięciem (wg IUCN i CITES) oraz rozmieszczeniu (wg regionów zoogeogra­ficznych). W książce znalazły się również uaktualnione nazwy rodzajów, rodzin i rzędów. Książka polecana dla biologów i nie-biologów: tłumaczy oraz osób piszących komentarze do pro­gramów przyrodniczych; pomoc dla uczniów, studentów i nauczycieli oraz wszystkich ciekawskich, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak niepospolicie i zabawnie brzmią nazwy niektórych ssaków w języku ojczystym. Cena regularna 63 zł + koszty przesyłki. Do 31 grudnia 2014 r., książkę można nabyć w cenie promocyjnej  52 zł + koszty przesyłki.

 

 

Zachęcamy do zakupu książek w promocyjnych cenach. Zamówienia można składać mailowo pisząc na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się konferencja „Platforma RCIN w otwartej nauce”. Organizatorem konferencji  było Konsorcjum RCIN reprezentowane przez  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytut Matematyczny  PAN.

Wśród znakomitych gości konferencji byli m. in. Michał Kleiber - Prezes PAN, Stefan Malepszy - Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II, Hensel Zdzisław – kanclerz PAN, Barbara Szołtyk - Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN, dr Jan Kozłowski- przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  dr Stanisław Dyrda - przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,  Dyrektorzy Instytutów PAN oraz przedstawiciele NUKAT-u, BUW-u, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Konferencja miała na celu zaprezentować dotychczasowe osiągnięcia Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN)  czyli opublikowanie ponad 41 tysięcy publikacji elektronicznych co daje ponad 11 mln stron skanów - materiałów zarówno z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych ale także humanistycznych, z których do tej pory skorzystało ponad 5,2 mln użytkowników z całego świata. Poruszano również tematykę Otwartej nauki, publikowania równoległego w otwartym dostępnie oraz technologii i usług to umożliwiających.

Wśród mówców byli: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz - Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, prof. dr hab. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, dr Jan Kozłowski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Katarzyna Wiśniewska  - Prezes Konsorcjum RCIN, Dorota Gazicka-Wótowicz - Wiceprezes Konsorcjum RCIN, prof. dr hab. Marek Niezgódka - Dyrektor ICM, dr inż. Cezary Mazurek z PCSS oraz dr Krzysztof Siewicz - radca prawny.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, prowadzącym był  dr Henryk Hollender. Konferencja została objęta honorowym patronatem  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Zapraszamy do przeczytania relacji z konferencji zamieszczonej w serwisie "Nauka w Polsce", która znajduje się pod linkiem

Galeria konferencji

Podkategorie

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi