Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zeitmuster der Ontogenesen bei nestflüchtenden und nesthockenden Vögeln / J. M. Starck. - Frankfurt am Main, 1989. Sygn. K.35930

Chronimy cenne motyle : rzecz o modraszkach, czerwończykach i przeplatce / [aut. B. Imiela et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.35931

Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce / aut. M. Kadej [et al.] ; red. D. Tarnawski.- Wrocław, 2014. Sygn. K.35932

Świat zwierząt / zespół aut.: L'ubomir Brtek [et al.]. – Warszawa, 1993. Sygn. K.35933

Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. P. Węgleńskiego.  Wyd. 2, zm. – Warszawa, 2015. Sygn. K.35934

Faszination Wale : von Menschen und Walen / H. Roder (Hrsg.). – Bremen, 2015.Sygn. K.38160

Thermal imaging techniques to survey and monitor animals in the wild : a methodology / K. J.Havens, E. J. Sharp. – London, 2016. Sygn. K.38161

Świat zwierzęcy Bałtyku : atlas makrofauny / L. Żmudziński. – Warszawa, 1990. Wyd. 2, zm.  Sygn. K.38162

Płazy i gady Polski - atlas / M. Młynarski. – Warszawa, 1971. Wyd. 2, uzup.  Sygn. K.38163

Säugetiere Europas / M. Görner, H. Hackethal. – Leipzig, 1987. Sygn. K.38164

Atlas roślin chronionych / Jan Walas – Warszawa, 1973. Sygn. K.38165

Rośliny trujące / Jakub Mowszowicz. – Warszawa, 1976. Sygn. K.38166

The powderpost beetles of the world (Coleoptera: Bostrichidae) : keys for the identification of species. Vol. 1 = Kapturniki świata (Coleoptera: Bostrichidae) : klucze do oznaczania gatunków. T. 1 / J. Borowski, P. Węgrzynowicz. – Olsztyn, 2012. Sygn. K.38167

Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku : konferencja naukowa, Warszawa, 20-21 października 2014 r. : streszczenia referatów / PTP i in. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38168

Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia / T. Hetmański. – Słupsk, 2011. Sygn. K.38169

A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters / ed. W. T. Edmondson, G. G. Winberg. – Oxford, 1971. (IBP Handbook no. 17). Sygn. K.38170

Methods for assessment of fish production in fresh waters / ed. W. E. Ricker. 2nd ed. – London, 1971. (IBP Handbook no. 3). Sygn. K.38171

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latin names explained : a guide to the scientific classification of reptiles, birds & mammals / A. F. Gotch. - New York, 1996. Sygn. K.35920

Louis Henri Bojanus : le savant de Vilnius / P. Edel, P. Daszkiewicz. - [Strasbourg], 2015. Sygn. K.38117

Das neue Buch vom Pfeilstorch / R. K. Kinzelbach. – Rangsdorf, 2013. Sygn. K.38118

Le Jurassique au Luxembourg. (1), Vertébrés, échinodermes et céphalopo-des du Bajocien / R. Weis, B. Thuy (éd.). – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 71) Sygn. K.38119

Aberrant plumages in grebes Podicipedidae : an analysis of albinism, leucism, brown and other aberrations in all grebe species worldwide / A. Konter. – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 72) Sygn. K.38120

Resoconto ornitologico del Friuli Venezia Giulia : anni 2006-20011 / C. Guzzon [et al.]. – Udine, 2013. Sygn. K.38121

Ten thousand birds : ornithology since Darwin / T. Birkhead, J. Wimpenny, B. Montgomerie. – Princeton, 2014. Sygn. K.38122

Lost animals : extinction and the photographic record / Errol Fuller. – Princeton, 2014. Sygn. K.38123

40 years of evolution : Darwin's finches on Daphne Major Island / P. R. Grant, B. R. Grant. – Princeton, 2014. Sygn. K.38124

Forensic DNA applications : an interdi-sciplinary perspective / ed. D. Primorac, M. Schanfield. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.38125

The design and statistical analysis of animal experiments / S. T. Bate, R. A. Clark. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38126

Invasion biology and ecological theory : insights from a continent in transforma-tion / ed. by H. H. T. Prins, I. J. Gordon. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38127

Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation / D. C. Culver, T. Pipan. – Oxford, 2014. Sygn. K.38128

Animal movement across scales / ed. L.- A. Hansson, S. Åkesson.– Oxford, 2014. Sygn. K.38129

Biodiversity in the marine environment / P. Goulletquer [et al.]. – Cham, 2014. Sygn. K.38130

Analysis of genetic association studies / Gang Zheng [et al.]. – New York, 2012. Sygn. K.38131

The secret world of red wolves: the fight to save North America's other wolf / T. DeLene Beeland. – Chapell Hill, 2013. Sygn. K.38132

After the grizzly : endangered species and the politics of place in California / Peter S. Alagona. – Berkeley, 2013. Sygn. K.38133

The carnivore way : coexisting with and conserving North America's predators / C. Eisenberg. – Washington, 2014. Sygn. K.38134

Beetles of the world / J. F. Lawrence [et al.]. – [Collingwood VIC], 2002. Sygn. CD.24 (CD-ROM)

 

 

Snakes of the world : a catalogue of living and extinct species / V. Wallach, K. L. Williams, J. Boundy. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.35921

Equine genomics / ed. Bhanu P. Chowdhary. – Ames, Iowa, 2013. Sygn. K.38135

Evolution of emotional communication : from sounds in nonhuman mammals to speech and music in man / ed. by E. Altenmüller, S.Schmidt, E.Zimmermann. – Oxford, 2013. Sygn. K.38136

The Oxford handbook of animals in classical thought and life / ed. by Gordon Lindsay Campbell. – Oxford, 2014. Sygn. K.38137

Zoology in early modern culture : intersections of science, theology, philology, and political and religious education / ed. by K. A. E. Enenkel and P. J. Smith. – Leiden, 2014. Sygn. K.38138

Mutualistic networks / J. Bascompte and P. Jordano. – Princeton, 2014. Sygn. K.38139

Homology, genes, and evolutionary innovation / G. P. Wagner. – Princeton, 2014. Sygn. K.38140

Phenomics / ed. John M. Hancock. - Boca Raton, 2014. Sygn. K.38141

Genetics and the behavior of domestic animals / ed. T. Grandin, M. J. Deesing. – London, 2014. Sygn. K.38142

Flight ways : life and loss at the edge of extinction / T. van Dooren. – New York, 2014. Sygn. K.38143

 

Endemic animals of India (Vertebrates) / ed. K. Venkataraman, A. Chattopadhyay, K. A. Subramanian. – Kolkata, 2013. Sygn. K.35915

Animal discoveries 2012 : new species and new records / Zoological Survey of India. – Kolkata, 2013. Sygn. K.35916

Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland / I. Reinhardt [et al.]. – Bonn, 2015. Sygn. K.35917

Atlas iconográfico dos triatomíneos do Brasil (vetores da doença de Chagas) / J. Jurberg [et al.]. - Rio de Janeiro, 2014. Sygn. K.35918

Fauna of Saudi Arabia vol. 16. Riyadh ; Basle, 1997. Sygn. K.26330/inw.K.38067

Fauna of Arabia vol. 17. Riyadh ; Basle, 1998. Sygn. K.26330/inw.K.38068

Fauna of Arabia vol. 21. Riyadh ; Frankfurt, 2006. Sygn. K.26330/inw.K.38069

Fauna of Arabia vol. 22. Riyadh ; Frankfurt, 2006. Sygn. K.26330/inw.K.38070

Fauna of Arabia vol. 23. Riyadh ; Frankfurt, 2007. Sygn. K.26330/inw.K.38071

Fauna of Arabia vol. 25. Riyadh ; Frankfurt, 2010. Sygn. K.26330/inw.K.38072

The Greenland entomofauna : an identification manual of insects, spiders and their allies / ed. J. Böcher [et al.]. - Leiden ; Boston, 2015. (Fauna Entomologica Scandinavica vol. 44). Sygn. K.25202/inw.K.38073

Podstawy renaturyzacji rzek / J. Żelazo, Z. Popek. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38074

Podstawy herpetologii : dla hodowców i amatorów / A. Życzyński. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38075

Żywienie dzikich zwierząt : ssaki / red. E. Sawosz Chwalibóg i I. Kosieradzka. - Warszawa, 2012. Sygn. K.38076

Genetyka zwierząt w teorii i praktyce : praca zbior. / red. Z. Nowak. – Warszawa, 2015. Sygn. K.38077

Atlas przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" / [tekst oraz oprac. atlasu turystycznego P. Kunysz]. - Przemyśl ; Dynów, 2007. Sygn. K. 38078

W poszukiwaniu dinozaurów : polsko-mongolska wyprawa paleontologiczna na Pustynię Gobi (1964) : kartki z pamiętnika / G. Jakubowski. – Warszawa, 2015. Sygn. K. 38079

Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia : monografia faunistyczna. T. 1, Pteroclidiformes-Passeriformes / J. Hordowski. – Przemyśl, 1999. (Badania nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej ; nr  7). Sygn. K.31476/inw.K.38080

Ptaki Podkarpacia ; nr 11 / Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. – Przemyśl, 2007. Sygn. K.31476/inw.K.38081

Ptaki Podkarpacia ; nr 12 / Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. – Bolestraszyce, 2012.Sygn.K.31476/ inw.K.38082

Spiders from agricultural regions of China : Arachnida: Araneae / Song Da-xiang. - Beijing, 1987.Sygn. K.38083

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra / W. Olech, K. Perzanowski. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38084

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych / D. Anderwald, T. Przybyliński, D. Zawadzka. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38085

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony sów / D. Anderwald. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38086

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów : praca zbiorowa / oprac. pod red. W. Mazura. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38087

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego / R. W. Mysłajek, S. Nowak. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38088

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia / D. Zawadzka. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38089

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kuropatwy i zająca / P. Nasiadka, R. Dziedzic. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38090

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony nietoperzy w lasach / A. Rachwald, M. Fuszara. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38091

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kseroterm / K. Barańska. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38092

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł / M. Makles, P. Pawlaczyk, R. Stańko. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38093

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów / K. Kurek [et al.]. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38094

Podkategorie