Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Uprzejmie informujemy, że od 10 września bieżącego roku Bilioteka MiIZ posiada rozszerzony dostęp do bazy Zoological Record obejmujacy wszystkie roczniki archiwalne od roku 1864. Baza Zoological Record to najstarsza baza obejmująca wszystkie aspekty biologii zwierząt, paleobiologii, taksonomii. Obejmuje szeroki zakres tematyczny od bioróżnorodności przez środowisko po nauki weterynaryjne.

Uprzejmie informujemy, że od 10 września bieżącego roku Bilioteka MiIZ posiada dostęp do bazy Medline. Baza Medline, tworzona i opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych, jest największą bibliograficzno-abstraktową bazą danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a tym samym najważniejszym narzędziem biomedycznej informacji naukowej. Baza zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami autorskimi z ponad 5,600 czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i 70 innych krajach świata. Baza Medline obejmuje piśmiennictwo od roku 1950 do bieżącego, jest aktualizowana co tydzień i aktualnie zawiera ponad 16 milionów rekordów.

Trendy liczebności ptaków w Polsce / Przemysław Chylarecki [i in.]. – Warszawa, 2018.

Birds of prey and red grouse / S. M. Redpath and S. J. Thirgood. – London, 1997.

Wildlife conservation in metropolitan environments / ed. by L. W. Adams and D. L. Leedy. – Columbia, MD, 1991.

Common Malayan butterflies / by R. Morrell. – London, 1960.

Handbook and guide to the British mammals, etc. : on exhibition in the Lord Derby Natural History Museum  / The Public Museums. – Liverpool, 1932.

Monks Wood : a Nature Reserve record / ed. by R. C. Steele and R. C. Welch. – Huntingdon, [1973].

Key to the names of British butterflies and moths / by R. D. Macleod. – London, 1959.

Der Bausenberg : Naturgeschichte eines Eifelvulkans / von Hans Ulrich Thiele und Jürgen Becker. – Oppenheim, 1975.

Plant kairomones in insect ecology and control / Robert L. Metcalf and Esther R. Metcalf. – New York ; London, 1992.

Život a dielo lesníckeho ekológa Františka J. Turčeka / Jozef Sládek. – Zvolen, 1992.

The waterfowl of the world. Vol. 2, The Dabbling Ducks / by Jean Delacour. – London, 1956.

Fleas : proceedings of the International Conference on Fleas, Ashton Wold, Peterborough, UK, 21-25 June 1977 / ed. by R. Traub & H. Starcke. – Rotterdam, 1980.

Immigrant killers : introduced predators and the conservation of birds in New Zealand / C. King. – Auckland, 1984.

The jungle crows of Tokyo : observations mainly of a particular breeding pair / Nagahisa Kuroda. – Abiko, Chiba, 1990.

Comparative ecology of the house sparrow Passer domesticus in rural, suburban and urban situations / door C. Johannes Heij. –  Alblasserdam, 1985.

The dippers / Stephanie J. Tyler and Stephen J. Ormerod. – London, 1994.

Distribution patterns and habitat use by bats in relation to landscape heterogeneity, and consequences for conservation /J.de Jong.– Uppsala, 1994.

A manual of the dragonflies of North America (Anisoptera) / J. G. Needham, M. J. Westfall, Jr. – Berkeley, 1955.

Kalan : morskaâ vydra / I. I. Barabaš-Nikiforov, S. V. Marakov, A. M. Nikolaev. –Leningrad, 1968.    

Der Turmfalke : Überlebensstrategien eines Greifvogels / Renate Kostrzewa, Achim Kostrzewa. – Wiesbaden, 1993.

Identification key of O. jamaicensis, O. leucocephala and their hybrids / Carlos Urdiales, Pablo Pereira. – Madrid, 1993.

Brutvögel im Kanton Zürich / Martin Weggler. – Zürich, 1991.

The waterfowl of the world. Vol. 2, The Dabbling Ducks / by Jean Delacour. – London, 1956.

Fleas : proceedings of the International Conference on Fleas, Ashton Wold, Peterborough, UK, 21-25 June 1977 / ed. by R. Traub & H. Starcke. – Rotterdam, 1980.

Immigrant killers : introduced predators and the conservation of birds in New Zealand / C. King. – Auckland, 1984.

The jungle crows of Tokyo : observations mainly of a particular breeding pair / Nagahisa Kuroda. – Abiko, Chiba, 1990.

Comparative ecology of the house sparrow Passer domesticus in rural, suburban and urban situations / door C. Johannes Heij. –  Alblasserdam, 1985.

The dippers / Stephanie J. Tyler and Stephen J. Ormerod. – London, 1994.

Distribution patterns and habitat use by bats in relation to landscape heterogeneity, and consequences for conservation /J.de Jong.– Uppsala, 1994.

A manual of the dragonflies of North America (Anisoptera) / J. G. Needham, M. J. Westfall, Jr. – Berkeley, 1955.

Kalan : morskaâ vydra / I. I. Barabaš-Nikiforov, S. V. Marakov, A. M. Nikolaev. –Leningrad, 1968.

Der Turmfalke : Überlebensstrategien eines Greifvogels / Renate Kostrzewa, Achim Kostrzewa. – Wiesbaden, 1993.

Identification key of O. jamaicensis, O. leucocephala and their hybrids / Carlos Urdiales, Pablo Pereira. – Madrid, 1993.

Brutvögel im Kanton Zürich / Martin Weggler. – Zürich, 1991.

Podkategorie