Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Prowadzone badania 

1. Część działalności poświęcona jest udostępnieniu młodemu i przyszłym pokoleniom badaczy wiedzy o taksonomii i systematyce rodziny Salticidae (Araneae) wszystkich kontynentów i archipelagów świata. Rodzina Salticidae liczy ponad 5000 gatunków i jest badana przez autora, i jego współpracowników, od ponad 50 lat. Dorobek ten został udostępniony w Internecie w formie relacyjnej bazy danych „A monograph of Salticidae (Araneae) of the World”, będącej modelową syntezą danych taksonomicznych, własnych i literaturowych, przeznaczoną zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i początkujących studentów i amatorów. Monografia zawiera rysunki diagnostyczne (obecnie 12.061) i fotografie (1.097) gatunków, oraz odsyłacze literaturowe (ponad 1800 pozycji), synonimy i rozmieszczenie geograficzne, a także oceny wiarygodności cytowanych danych. Jest dostępna również w formie książki Internetowej w formacie pdf (3668 stron). Jest traktowana jako „primary reference” przez specjalistyczne stowarzyszenie The Peckham Society. 
  Poznanie faun wybranych krajów ułatwiają wyciągi z monografii, opracowane również w językach narodowych (w tym po polsku): - „Salticidae (Araneae) of selected countries - checklists, keys to genera and diagnostic drawings”
 Opracowania są kontynuowane i uzupełniane.

2. Prace bieżące to opisy nowych dla nauki gatunków, rewizje gatunków i rodzajów, oraz redeskrypcje typów opisowych. Dotyczą zwłaszcza Azji Południowowschodniej, co wynika z nieformalnego podziału zadań pomiędzy specjalistami badającymi faunę świata. 


Lista publikacji:

A. PUBLIKACJE ARACHNOLOGICZNE

2008
Prószyński J. 2007 [2008]. A survey of Havaika (Araneae: Salticidae), an endemic genus from Hawaii, including descriptions of new species.. Arthropoda Selecta, Moscow 16(4): 195-213, illustrations 1-97.

2007
Prószyński J. 2007. Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. [On DVD and Internet, updated monthly]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2006
Prószyński J. 2006. See – Prószyński. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2005
Prószyński J. 2005. See – Prószyński. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2004
Prószyński J. 2004. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2003
Prószyński J. 2003. Salticidae (Araneae) of the Levant. Annales zoologici, Warszawa 53(1): 1-180, illustrations 1-741.
Prószyński J. 2003. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm on line.
Edmunds M., Prószyński J. 2003. On a collection of Myrmarachne spiders (Araneae: Salticidae) from peninsula Malaya. Bulletin of the British arachnological Society, 12 (7): 297-322, illustrations 1-121.

2002
Prószyński J. 2001 [2002]. Remarks on Salticidae (Aranei) from Hawaii, with description of Havaika - gen. nov. Arthropoda Selecta, Moscow 10(3): 225-241, illustrations 1-81.

2001
Prószyński J. 2001. Remarks on the jumping spider of the genus Damoetas, related to Myrmarachne (Araneae: Salticidae) with description of two new species. Annales zoologici, Warszawa 51 (4): 517-522, illustrations 1-10.
Berry J.W., Prószyński J. 2001. Description of Hakka - a new genus of Salticidae (Araneae) from Hawaii and East Asia. Journal of Arachnology 29(2): 201-204, illustrations 1-7.
Edmunds M., Prószyński J. 2001. New species of Malayasian Agorius and Sobasina (Araneae: Salticidae). Bulletin of the British Arachnological Society 12 (3): 139-143, illustrations 1-14.

2000
Prószyński J. 1999 [2000]. On mostly new Salticidae (Aranei) from Levant.. Arthropoda Selecta, Moscow 8(4): 231-262, illustrations 1-113.

1999
Prószyński J. 1999. Description of Rafalus gen. n. (Salticidae, Aranei) from from Near East and Central Asia. Arthropoda Selecta, Moscow 8(2): 89-101, illustrations 1-41.

1998
Prószyński J. 1998. Description of new species of Phlegra (Salticidae, Araneae) from Israel. Israel Journal of Zoology, Jerusalem, 44: 159-185, illustrations 1-36.
Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1998. Salticidae of the Pacific Islands. III. Distribution of Seven Genera, with Description of Nineteen New Species and Two New Genera. Journal of Arachnology 26(2): 149-189, illustrations 1-121, 5 map.
Żabka M., Prószyński J. 1998. Middle European Euophrys C. L. Koch, 1834 Salticidae (Araneae: Salticidae) - one, two or three genera?. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 115-120.

1997
Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1997. Salticidae of the Pacific Islands. II. Distribution of Nine Genera, with Description of New Species.. Journal of Arachnology 25(2): 109-136, illustrations 1-104, 7 map.

1996
Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1996. Salticidae of the Pacific Islands. I. Distribution of Twelve Genera, with Description of Eighteeen New Species. Journal of Arachnology 24(3): 214-253, illustrations 1-129.

1993
Prószyński J. 1993. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia II.. Fauna of Saudi Arabia 13: 27-54, illustrations 1-47.
Prószyński J., Lubin Y. 1993. Pitfall trapping of Salticidae in the Negev desert. Bolletino dell' Accademia Gioenia di Scienza Naturali, Catania 26(345): 281-291, illustrations 1-5.


1992
Prószyński J. 1992. Salticidae (Araneae) of the Old World and Pacific Islands in several US collections. Annales zoologici, Warszawa 44(8): 87-163, illustrations 1-135.
Prószyński J. 1992. Salticidae (Araneae) of India in the collection of the Hungarian National Natural History Museum in Budapest. Annales zoologici, Warszawa 44(9): 165-227, illustrations 1-192.

1991
Prószyński J. 1991. Salticidae. In: Heimer S., Nentwig W. (eds.). Spinnen Mitteleuropas. Parey Verlag 488-523, illustrations t 227-244, f 1274-1397.

1990
Prószyński J. 1990. Salticidae of Israel (Araneae, Salticidae) [Set of private preprints]. Zoology Dept., Eastern Illinois University. Charleston, Ill, USA. Set of preprints.
Prószyński J. 1990. Taxonomic revision of N American species of Euophrys and Talavera (Araneae: Salticidae). [set of private preprints], Charleston, Ill. 1-23, illustrations 1-59.

1989

Prószyński J. 1989. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia. Fauna of Saudi Arabia 10: 31-64, illustrations 1-72.

1987
Bohdanowicz A., Prószyński J. 1987. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae (Araneae), IV. Salticidae of Japan.. Annales zoologici, Warszawa 41(2): 43-151, illustrations 1-312.
Prószyński J. 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce 1-172, illustrations 1-172.

1985
Prószyński J. 1985. On Siler, Silerella, Cyllobelus and Natta (Araeae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 39(2): 69-85, illustrations 1-48.

1984
Prószyński J. 1984. Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(16): 399-410, illustrations 1-18.
Prószyński J. 1984. Remarks on Viciria and Telamonia (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(18): 418-436, illustrations 1-49.
Prószyński J. 1984. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce 1-177, illustrations 1-177.
Andreeva E.M., Hęciak S., Prószyński J. 1984. Remarks on Icius and Pseudicius (Araneae, Salticidae) mainly Central Asian. Annales zoologici, Warszawa 36: 85-104, illustrations 1-42.
Hęciak S., Prószyński J. 1984. Redescriptions of one Aelurillus and two Phlegra species (Araneae, Salticidae) from Spain. Annales zoologici, Warszawa 37(14): 377-390, illustrations 1-24.
Hęciak S., Prószyński J. 1984. Redescription of type species of genera of Salticidae (Araneae), XI. The genus Allohyllus Strand. Annales zoologici, Warszawa 37(14): 377-390, illustrations 1-24.

1983
Prószyński J. 1983. Tracing of history of a genus from its geographical area on example of Sitticus (Araneae, Salticidae). Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, Hamburg, 26: 161-179, illustrations 1-15.
Prószyński J. 1983. Redescriptions of types of Oriental and Australian Salticidae (Araneae) in Hungarian Natural History Museum in Budapest. Folia entomologica hungarica, Budapest 44(2): 283-297, illustrations 1-34.
Prószyński J. 1983. Position of genus Phintella (Araneae: Salticidae). Acta arachnologica,, Osaka 31(2): 43-48, illustrations 1-11.
Prószyński J. 1983. Redescriptions of Phintella typica and Telamonia bifurcilinea (Araneae: Salticidae). Acta arachnologica,, Osaka 32: 5-14, illustrations 1-17.
Prószyński J., Żabka M. 1983. Genus Tomocyrba (Aranei, Salticidae)- hypothetic survivor of the Amber fauna. Systematic study with description of four new species. Acta zool. cracov., Kraków 26: 563-578, illustrations 1-32.
Hęciak S., Prószyński J. 1983. Remarks on Langona (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(4): 207-233, illustrations 1-43.

1982
Prószyński J. 1982. Salticidae (Araneae) from Mongolia. 74:. Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, Budapest 74: 273-294, illustrations 1-52.

1981
Prószyński J., Zochowska K., 1981. Redescriptions of the O. P.-Cambridge Salticidae (Araneae) types from Yarkand,. Polskie pismo entomologiczne, Wocław 51: 13-35, illustrations 1-34.
Andreeva E.M., Kononenko A.P., Prószyński J. 1981. Remarks on genus Mogrus Simon, 1882 (Aranei, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 36: 85-104, illustrations 1-42.

1980
Prószyński J. 1980. Revision of the spider genus Sitticus Simon, 1901 (Aranei, Salticidae), IV. Sitticus floricola (C.L. Koch) group. Annales zoologici, Warszawa 36: 1-35, illustrations 1-98.
Prószyński J., Żabka M. 1980. Remarks on Oligocene amber spiders of the family Salticidae.. Acta paleontologica polonica, Warszawa 25: 213-223.

1979
Prószyński J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa 34: 299-369, illustrations 1-324.

1978
Prószyński J. 1978. Araneae: Fam. Salticidae, Genera Aelurillus, Langona, Phlegra and Cyrba. Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel.. Entomologica basiliensia, Basel 3: 7:21,, illustrations 1-26.
Prószyński J. 1978. Distributional patterns of the Palaearctic Salticidae (Araneae). Proceedings of the zoological Society of London, London 42: 335-343, illustrations 1-7.

1976
Prószyński J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 6., Siedlce, 1-260, illustrations 1-450, 218 maps.

1975
Jackowska B., Prószyński J. 1975. In search of the natural system of ant-like Salticidae. Proceedings of the 6th international Congress of Arachnology, Amsterdam 39-43.
Prószyński J. 1975. Remarks on the origin and composition of the Salticidae fauna of the Nearctic Region. Proceedings of the 6th international Congress of Arachnology, Amsterdam 217-221, illustrations 1-3.

1973
Prószyński J. 1973. Revision of the spider genus Sitticus Simon, 1901 (Aranei, Salticidae), III. Sitticus penicillatus (Simon,1875) and related forms. Annales zoologici, Warszawa 30: 71-95, illustrations 1-57.
Prószyński J. 1973. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae II. Redescriptions of Japanese Salticidae of the Zoological Museum in Berlin. Annales zoologici, Warszawa 30: 97-128, illustrations 1-73.

1971
Prószyński J. 1971. Catalogue of Salticidae (Aranei) specimens kept in major collections of the world. Annales zoologici, Warszawa 28: 367-519.
Prószyński J. 1971. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Aranei). VIII-X. Revision of the subfamily Coccorchestinae. Annales zoologici, Warszawa 28: 153-182, illustrations 1-53.
Prószyński J. 1971. Redescriptions of the E. E. Grube's East Siberian species of Salticidae (Aranei) in the collection of the Wroclaw Zoological Museum. Annales zoologici, Warszawa 28: 205-226, illustrations 1-39.
Prószyński J. 1971. Notes on systematics of Salticidae (Aranei). I-VI. Annales zoologici, Warszawa 28: 227-255, illustrations 1-51.
Prószyński J., Starega W. 1971. Pajaki - Aranei. Katalog fauny Polski 16: 1-382.

1968
Prószyński J. 1968. Redescriptions of type-species of genera of Salticidae (Araneida). III. Remarks on the genera Gelotia Thorell, 1890 and Policha Thorell, 1892. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova, Genova 77: 12-20, illustrations 1-9.
Prószyński J. 1968. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Araneida). Annales zoologici, Warszawa 26: 217-225, illustrations 1-12.
Prószyński J. 1968. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Araneida). VI-VII.. Annales zoologici, Warszawa 26: 239-247, illustrations 1-13.
Prószyński J. 1968. Revision of the spider genus Sitticus Simon (Araneida, Salticidae) I. The terebratus group. Annales zoologici, Warszawa 26: 391-407, illustrations 1-23.
Prószyński J. 1968. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 409-494, illustrations 1-185.

1967
Prószyński J. 1967. Redescription of the type specimen of Telamonia festiva Thor., 1887, type species of the genus Telamonia Thorell, 1887 (Araneida, Salticidae). Doriana, Genova 4 (175): 1-5, illustrations 1-5.

1966
Prószyński J. 1966. Remarks on the systematic position of Hemsenattus iranus Roewer. Senckenbergiana biologica 47: 463-467, illustrations 1-7.

1962
Prószyński J. 1962. Redescription of Sitticus godlewskii (Kulczyn'ski, 1895) (Araneida, Salticidae) and remarks on its systematic position. Bulletin de l'Academie polonaise des Sciences, Varsovie, 10: 65-68, illustrations 1-5.
Prószyński J. 1962. Pająki leśnictwa Zawada nad Notecią. Fragmenta faunistica, Warszawa 10: 205-214.

1961
Prószyński J. 1961. Pająki Góry Nartowej w Puszczy Kampinoskiej. Fragmenta faunistica, Warszawa 8: 555-595, illustrations t 1-2, f 1-3.

B. PUBLIKACJE POPULARYZATORSKIE

Tłumaczenia:
podręczniki akademickie:
• E. Mayr. 1974. Podstawy systematyki zwierząt. (Principles of systematic zoology. McGraw-Hill Inc.). 
• M. Udvardy. 1976. Zoogeografia dynamiczna. PWN.
• Ponad 400 haseł zoologicznych i biologicznych do polskiego wydania „Encyclopaedia Britannica” (Wydawnictwo Kurpisz, Poznań).

ksiażki popularnonaukowe z zakresu biologii:
• J. Goodal. Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów (Through a window. Thirty years with chimpanzee at Gombe). Wyd. Prószyński i Ska. 
• Farley Mowat. Wirunga. Pasja życia Dian Fossey (Wirunga. The passion of Dian Fossey). Wyd. Prószyński i Ska.
• B. Hölldobler, E. Wilson. Podróż w krainę mrówek (Journey to the ants). Wyd. Prószyński i Ska.
• R. Leakey, R. Lewin. Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości (The sixth extinction). Wyd. Prószyński i Ska.
• S. Hart. Mowa zwierzat (The language of animals).


C. REPORTAŻE

książka: J. Prószyński. 1963. Selamat hari Indonesia – na Jawie i Bali. Wiedza Powszechna, 1-257 stron, + fotografie.
ponad 30 artykułów reportażowych z własnych podróży (głównie w miesięcznikach „Poznaj Świat” i „Problemy”).