Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Doan, Karolina (Dr)

Karolina Doan (dr)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

 

Zainteresowania naukowe

kopalny DNA, paleobiologia, genetyka populacyjna, filogeografia

Wykształcenie

10.2011 - 11.2017               Studia doktoranckie z biologii, doktorat z wyróżnieniem, Kolegium MISMaP, Uniwersytet Warszawski

10.2009 - 10.2011               Studia magisterskie z biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

10.2006 - 10.2009               Studia licencjackie z biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Wybrane publikacje

  1. Doan K., Panagiotopoulou H., Molak M, Siekiera A, Bogdanowicz. 2019. Analiza genetyczna szczątków ludzkich. W: Ciepłe. Elitarna nekropolia wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim. (S. Wadyl red.): 447-460. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, ISBN 978-83-85824-99-2.
  2. Doan K, Mackiewicz P, Sandoval-Castellanos E, Stefaniak K, Ridush B, Dalen L, Węgleński P, Stankovic A (2017) The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society, zlx065
  3. Doan K, Zachos FE, Wilkens B, Vigne J-D, Piotrowska N, Stankovic A, Jędrzejewska B, Stefaniak B, Niedziałkowska M (2017) Phylogeography of the Tyrrhenian red deer (Cervus elaphus corsicanus) resolved using ancient DNA of radiocarbon-dated subfossils. Scientific Reports, 7, 2331

Lista wszystkich publikacji – profil Google Scholar

Projekty badawcze

 

Wykonanie specjalistycznych badań ludzkiego materiału kostnego, pochodzącego z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, stan. 6 zlokalizowanego w Ciepłem, gm. Gniew, woj. pomorskie

  • 2018-2019

Zmienność i struktura genetyczna populacji wilka szarego na kontynencie eurozajatyckim.  NCN Miniatura DEC-2017/01/X/NZ8/02119. Kierownik: H. Panagiotopoulou-Stawnicka

  • 2016-2019

Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesnonowożytnych, 8121/MH/IH/14, prof. dr hab. Mateusz Goliński. Badania wykonano w ramach umowy pomiędzy Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie, pt. „Analizy genetyczne 57 próbek archeologicznych, pochodzących z wybranych mogił dziecięcych i dorosłych, które wydobyto ze stanowisk archeologicznych na wrocławskich cmentarzyskach”

  • 2014 - 2016

Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie. Kierownik: Magdalena Niedziałkowska, Instytut Biologii Ssaków PAN. NCN Opus 6 nr 2013/11/B/NZ8/00888

  • 2011 - 2013

Filogeografia i filogenetyka jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w oparciu o analizę DNA z materiałów kopalnych z plejstocenu. Kierownik: Ana Stankovic, Instytut Genetyki i Biotechnologii UW. MNiSW nr N N303 821140

 Monika Patrzyk (mgr inż.)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Zainteresowania naukowe:

genetyka populacyjna

Projekty badawcze:

 2016-obecnie

Przeprowadzanie badań genetycznych w ramach "Stabilizacja populacji jelenia szlachetnego  w Borach Stobrawskich w oparciu o wsiedlenia  z hodowli prowadzonej przez
Nadleśnictwo Kluczbork”

2013-2015

Badanie zmian metabolicznych i morfologicznych, towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kinetyką w ramach „Charakterystyka wybranych elementów metabolizmu, towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kinetyną, w 2-cm apikalnych fragmentach korzeni siewek Vicia faba ssp. Minor”

2018-2019

Zmienność i struktura genetyczna populacji wilka szarego na kontynencie eurozajatyckim. Miniatura DEC-2017/01/X/NZ8/02119. Kierownik: H. Panagiotopoulou-Stawnicka (kierownik). Okres realizacji: 30.01.2018–30.01.2019. Grant NCN.

2017-2018

Szybkość czy zwrotność? Rola preferencji samic w kształtowaniu sprawności lokomotorycznej samców na przykładzie jaskółki dymówki. PUS nr UMO-2013/09/B/NZ8/03321. Wykonawca. Okres realizacji: 18.07.2014–18.07.2018. Grant NCN.

2020

„Populus Masoviae Medi Aevi i zagadka stulecia: kogo chowano w grobach z obstawami kamiennymi na Mazowszu średniowiecznym?”, 2019/33/B/HS3/02453, Prof. Andrzej Buko. Badania wykonywane w ramach umowy pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie, dot. przeprowadzenia specjalistycznych badań paleogenetycznych kości ludzkich ze średniowiecznych cmentarzysk mazowieckich (łączna ilość prób 134).

Nietoperz

research interests:

Taxonomy, zoogeography, faunology, ecology;

bats, bat flies, butterflies, birds;

Poland, western Palearctic

 

actual projects:

Bats of Albania

Spatio-temporal dynamics of Pipistrellus kuhlii sensu lato expansion in central Europe

 

recent papers and books:

Sachanowicz K., Stępień A., Ciechanowski M. 2014. Prevalence and phenology of white-nose syndrome fungus Pseudogymnoascus destructans in bats from Poland. Central European Journal of Biology 9: 437–443.

Sachanowicz K. 2013. Separation possibilities and genital measurement variations in two cryptic species of European pierid butterflies, Leptidea juvernica Williams, 1946 and L. sinapis (Linnaeus, 1758). Zoology 116: 215–223.

Sachanowicz K., Wower A. 2013. Assemblage structure and use of anthropogenic roosts by bats in the Eastern Carpathians: Case study in the Bieszczady National Park (SE Poland). Italian Journal of Zoology 80: 139–148.

Sachanowicz K., Mleczek T., Gottfried T., Ignaczak M., Piksa K., Piskorski M. 2012. Winter records of Myotis alcathoe in southern Poland and comments on identification of the species during hibernation. Acta zoologica cracoviensia 55: 97–101.   

Krištofík J., Piksa K., Sachanowicz K. 2012. Two spinturnicid mites new to the fauna of Poland (Acari: Spinturnicidae). Polish Journal of Entomology 81: 101–106.

Sachanowicz K., Wower A. 2011. Poznajemy i chronimy nietoperze w miastach konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 32 s.

Sachanowicz K., Wower A., Buszko J. 2011. Past and present distribution of the cryptic species Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera: Pieridae) in Poland and its implications for the conservation of these butterflies. European Journal of Entomology 108: 235–242. 

Bashta A.-T., Piskorski M., Mysłajek R. W., Tereba A., Kurek K., Sachanowicz K. 2011. Myotis alcathoe in Poland and Ukraine: New data on its status and habitat in Central Europe. Folia Zoologica 60: 1–4.

Sachanowicz K. 2010. Nietoperze Europy Centralnej i Bałkanów. Przewodnik fotograficzny [Bats of central Europe and the Balkans. A photographic guide]. Nyctalus, Wrocław, 128 pp.

Sanderson F. J., Kloch A., Sachanowicz K., Donald P. F. 2009. Predicting the effects of agricultural change on farmland bird populations in Poland. Agriculture, Ecosystems & Environment 129: 37–42.