Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne zainteresowania:

Biologia krajowych mrówek dendrofilnych.
Zróżnicowanie morfologiczne mrówek świata.


Aktualne projekty badawcze:

Lasius neglectus – gatunek inwazyjny w Warszawie.
Myrmekofauna Gorców.


Publikacje:
Suchocka H., Czechowski W., Radchenko A. 2008. Second report on the occurrence of Camponotus truncatus (Spinola) (Hymenoptera: Formicidae) in Poland, with a key to the Polish species of the genus Camponotus Mayr. Fragmenta Faunistica 51 (1): 9-13.

Prowadzone badania 

1. Część działalności poświęcona jest udostępnieniu młodemu i przyszłym pokoleniom badaczy wiedzy o taksonomii i systematyce rodziny Salticidae (Araneae) wszystkich kontynentów i archipelagów świata. Rodzina Salticidae liczy ponad 5000 gatunków i jest badana przez autora, i jego współpracowników, od ponad 50 lat. Dorobek ten został udostępniony w Internecie w formie relacyjnej bazy danych „A monograph of Salticidae (Araneae) of the World”, będącej modelową syntezą danych taksonomicznych, własnych i literaturowych, przeznaczoną zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i początkujących studentów i amatorów. Monografia zawiera rysunki diagnostyczne (obecnie 12.061) i fotografie (1.097) gatunków, oraz odsyłacze literaturowe (ponad 1800 pozycji), synonimy i rozmieszczenie geograficzne, a także oceny wiarygodności cytowanych danych. Jest dostępna również w formie książki Internetowej w formacie pdf (3668 stron). Jest traktowana jako „primary reference” przez specjalistyczne stowarzyszenie The Peckham Society. 
  Poznanie faun wybranych krajów ułatwiają wyciągi z monografii, opracowane również w językach narodowych (w tym po polsku): - „Salticidae (Araneae) of selected countries - checklists, keys to genera and diagnostic drawings”
 Opracowania są kontynuowane i uzupełniane.

2. Prace bieżące to opisy nowych dla nauki gatunków, rewizje gatunków i rodzajów, oraz redeskrypcje typów opisowych. Dotyczą zwłaszcza Azji Południowowschodniej, co wynika z nieformalnego podziału zadań pomiędzy specjalistami badającymi faunę świata. 


Lista publikacji:

A. PUBLIKACJE ARACHNOLOGICZNE

2008
Prószyński J. 2007 [2008]. A survey of Havaika (Araneae: Salticidae), an endemic genus from Hawaii, including descriptions of new species.. Arthropoda Selecta, Moscow 16(4): 195-213, illustrations 1-97.

2007
Prószyński J. 2007. Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. [On DVD and Internet, updated monthly]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2006
Prószyński J. 2006. See – Prószyński. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2005
Prószyński J. 2005. See – Prószyński. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2004
Prószyński J. 2004. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet, updated monthly, ver. 2003 - official electronic publication]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm Internet.

2003
Prószyński J. 2003. Salticidae (Araneae) of the Levant. Annales zoologici, Warszawa 53(1): 1-180, illustrations 1-741.
Prószyński J. 2003. Salticidae (Aranae) of the World. Ver. 1995-2006 [On CD and Internet]. http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm on line.
Edmunds M., Prószyński J. 2003. On a collection of Myrmarachne spiders (Araneae: Salticidae) from peninsula Malaya. Bulletin of the British arachnological Society, 12 (7): 297-322, illustrations 1-121.

2002
Prószyński J. 2001 [2002]. Remarks on Salticidae (Aranei) from Hawaii, with description of Havaika - gen. nov. Arthropoda Selecta, Moscow 10(3): 225-241, illustrations 1-81.

2001
Prószyński J. 2001. Remarks on the jumping spider of the genus Damoetas, related to Myrmarachne (Araneae: Salticidae) with description of two new species. Annales zoologici, Warszawa 51 (4): 517-522, illustrations 1-10.
Berry J.W., Prószyński J. 2001. Description of Hakka - a new genus of Salticidae (Araneae) from Hawaii and East Asia. Journal of Arachnology 29(2): 201-204, illustrations 1-7.
Edmunds M., Prószyński J. 2001. New species of Malayasian Agorius and Sobasina (Araneae: Salticidae). Bulletin of the British Arachnological Society 12 (3): 139-143, illustrations 1-14.

2000
Prószyński J. 1999 [2000]. On mostly new Salticidae (Aranei) from Levant.. Arthropoda Selecta, Moscow 8(4): 231-262, illustrations 1-113.

1999
Prószyński J. 1999. Description of Rafalus gen. n. (Salticidae, Aranei) from from Near East and Central Asia. Arthropoda Selecta, Moscow 8(2): 89-101, illustrations 1-41.

1998
Prószyński J. 1998. Description of new species of Phlegra (Salticidae, Araneae) from Israel. Israel Journal of Zoology, Jerusalem, 44: 159-185, illustrations 1-36.
Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1998. Salticidae of the Pacific Islands. III. Distribution of Seven Genera, with Description of Nineteen New Species and Two New Genera. Journal of Arachnology 26(2): 149-189, illustrations 1-121, 5 map.
Żabka M., Prószyński J. 1998. Middle European Euophrys C. L. Koch, 1834 Salticidae (Araneae: Salticidae) - one, two or three genera?. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 115-120.

1997
Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1997. Salticidae of the Pacific Islands. II. Distribution of Nine Genera, with Description of New Species.. Journal of Arachnology 25(2): 109-136, illustrations 1-104, 7 map.

1996
Berry J.W., Beatty J. A., Prószyński J. 1996. Salticidae of the Pacific Islands. I. Distribution of Twelve Genera, with Description of Eighteeen New Species. Journal of Arachnology 24(3): 214-253, illustrations 1-129.

1993
Prószyński J. 1993. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia II.. Fauna of Saudi Arabia 13: 27-54, illustrations 1-47.
Prószyński J., Lubin Y. 1993. Pitfall trapping of Salticidae in the Negev desert. Bolletino dell' Accademia Gioenia di Scienza Naturali, Catania 26(345): 281-291, illustrations 1-5.


1992
Prószyński J. 1992. Salticidae (Araneae) of the Old World and Pacific Islands in several US collections. Annales zoologici, Warszawa 44(8): 87-163, illustrations 1-135.
Prószyński J. 1992. Salticidae (Araneae) of India in the collection of the Hungarian National Natural History Museum in Budapest. Annales zoologici, Warszawa 44(9): 165-227, illustrations 1-192.

1991
Prószyński J. 1991. Salticidae. In: Heimer S., Nentwig W. (eds.). Spinnen Mitteleuropas. Parey Verlag 488-523, illustrations t 227-244, f 1274-1397.

1990
Prószyński J. 1990. Salticidae of Israel (Araneae, Salticidae) [Set of private preprints]. Zoology Dept., Eastern Illinois University. Charleston, Ill, USA. Set of preprints.
Prószyński J. 1990. Taxonomic revision of N American species of Euophrys and Talavera (Araneae: Salticidae). [set of private preprints], Charleston, Ill. 1-23, illustrations 1-59.

1989

Prószyński J. 1989. Salticidae (Araneae) of Saudi Arabia. Fauna of Saudi Arabia 10: 31-64, illustrations 1-72.

1987
Bohdanowicz A., Prószyński J. 1987. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae (Araneae), IV. Salticidae of Japan.. Annales zoologici, Warszawa 41(2): 43-151, illustrations 1-312.
Prószyński J. 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae 2. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce 1-172, illustrations 1-172.

1985
Prószyński J. 1985. On Siler, Silerella, Cyllobelus and Natta (Araeae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 39(2): 69-85, illustrations 1-48.

1984
Prószyński J. 1984. Remarks on Anarrhotus, Epeus and Plexippoides (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(16): 399-410, illustrations 1-18.
Prószyński J. 1984. Remarks on Viciria and Telamonia (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(18): 418-436, illustrations 1-49.
Prószyński J. 1984. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. Zeszyty Naukowe WSRP, Siedlce 1-177, illustrations 1-177.
Andreeva E.M., Hęciak S., Prószyński J. 1984. Remarks on Icius and Pseudicius (Araneae, Salticidae) mainly Central Asian. Annales zoologici, Warszawa 36: 85-104, illustrations 1-42.
Hęciak S., Prószyński J. 1984. Redescriptions of one Aelurillus and two Phlegra species (Araneae, Salticidae) from Spain. Annales zoologici, Warszawa 37(14): 377-390, illustrations 1-24.
Hęciak S., Prószyński J. 1984. Redescription of type species of genera of Salticidae (Araneae), XI. The genus Allohyllus Strand. Annales zoologici, Warszawa 37(14): 377-390, illustrations 1-24.

1983
Prószyński J. 1983. Tracing of history of a genus from its geographical area on example of Sitticus (Araneae, Salticidae). Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, Hamburg, 26: 161-179, illustrations 1-15.
Prószyński J. 1983. Redescriptions of types of Oriental and Australian Salticidae (Araneae) in Hungarian Natural History Museum in Budapest. Folia entomologica hungarica, Budapest 44(2): 283-297, illustrations 1-34.
Prószyński J. 1983. Position of genus Phintella (Araneae: Salticidae). Acta arachnologica,, Osaka 31(2): 43-48, illustrations 1-11.
Prószyński J. 1983. Redescriptions of Phintella typica and Telamonia bifurcilinea (Araneae: Salticidae). Acta arachnologica,, Osaka 32: 5-14, illustrations 1-17.
Prószyński J., Żabka M. 1983. Genus Tomocyrba (Aranei, Salticidae)- hypothetic survivor of the Amber fauna. Systematic study with description of four new species. Acta zool. cracov., Kraków 26: 563-578, illustrations 1-32.
Hęciak S., Prószyński J. 1983. Remarks on Langona (Araneae, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 37(4): 207-233, illustrations 1-43.

1982
Prószyński J. 1982. Salticidae (Araneae) from Mongolia. 74:. Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, Budapest 74: 273-294, illustrations 1-52.

1981
Prószyński J., Zochowska K., 1981. Redescriptions of the O. P.-Cambridge Salticidae (Araneae) types from Yarkand,. Polskie pismo entomologiczne, Wocław 51: 13-35, illustrations 1-34.
Andreeva E.M., Kononenko A.P., Prószyński J. 1981. Remarks on genus Mogrus Simon, 1882 (Aranei, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 36: 85-104, illustrations 1-42.

1980
Prószyński J. 1980. Revision of the spider genus Sitticus Simon, 1901 (Aranei, Salticidae), IV. Sitticus floricola (C.L. Koch) group. Annales zoologici, Warszawa 36: 1-35, illustrations 1-98.
Prószyński J., Żabka M. 1980. Remarks on Oligocene amber spiders of the family Salticidae.. Acta paleontologica polonica, Warszawa 25: 213-223.

1979
Prószyński J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae III. Remarks on Salticidae of the USSR. Annales zoologici, Warszawa 34: 299-369, illustrations 1-324.

1978
Prószyński J. 1978. Araneae: Fam. Salticidae, Genera Aelurillus, Langona, Phlegra and Cyrba. Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel.. Entomologica basiliensia, Basel 3: 7:21,, illustrations 1-26.
Prószyński J. 1978. Distributional patterns of the Palaearctic Salticidae (Araneae). Proceedings of the zoological Society of London, London 42: 335-343, illustrations 1-7.

1976
Prószyński J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) Regionow Palearktycznego i Nearktycznego. Rozprawy Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 6., Siedlce, 1-260, illustrations 1-450, 218 maps.

1975
Jackowska B., Prószyński J. 1975. In search of the natural system of ant-like Salticidae. Proceedings of the 6th international Congress of Arachnology, Amsterdam 39-43.
Prószyński J. 1975. Remarks on the origin and composition of the Salticidae fauna of the Nearctic Region. Proceedings of the 6th international Congress of Arachnology, Amsterdam 217-221, illustrations 1-3.

1973
Prószyński J. 1973. Revision of the spider genus Sitticus Simon, 1901 (Aranei, Salticidae), III. Sitticus penicillatus (Simon,1875) and related forms. Annales zoologici, Warszawa 30: 71-95, illustrations 1-57.
Prószyński J. 1973. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae II. Redescriptions of Japanese Salticidae of the Zoological Museum in Berlin. Annales zoologici, Warszawa 30: 97-128, illustrations 1-73.

1971
Prószyński J. 1971. Catalogue of Salticidae (Aranei) specimens kept in major collections of the world. Annales zoologici, Warszawa 28: 367-519.
Prószyński J. 1971. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Aranei). VIII-X. Revision of the subfamily Coccorchestinae. Annales zoologici, Warszawa 28: 153-182, illustrations 1-53.
Prószyński J. 1971. Redescriptions of the E. E. Grube's East Siberian species of Salticidae (Aranei) in the collection of the Wroclaw Zoological Museum. Annales zoologici, Warszawa 28: 205-226, illustrations 1-39.
Prószyński J. 1971. Notes on systematics of Salticidae (Aranei). I-VI. Annales zoologici, Warszawa 28: 227-255, illustrations 1-51.
Prószyński J., Starega W. 1971. Pajaki - Aranei. Katalog fauny Polski 16: 1-382.

1968
Prószyński J. 1968. Redescriptions of type-species of genera of Salticidae (Araneida). III. Remarks on the genera Gelotia Thorell, 1890 and Policha Thorell, 1892. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova, Genova 77: 12-20, illustrations 1-9.
Prószyński J. 1968. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Araneida). Annales zoologici, Warszawa 26: 217-225, illustrations 1-12.
Prószyński J. 1968. Redescriptions of the type-species of genera of Salticidae (Araneida). VI-VII.. Annales zoologici, Warszawa 26: 239-247, illustrations 1-13.
Prószyński J. 1968. Revision of the spider genus Sitticus Simon (Araneida, Salticidae) I. The terebratus group. Annales zoologici, Warszawa 26: 391-407, illustrations 1-23.
Prószyński J. 1968. Systematic revision of the genus Yllenus Simon, 1868 (Araneida, Salticidae). Annales zoologici, Warszawa 26: 409-494, illustrations 1-185.

1967
Prószyński J. 1967. Redescription of the type specimen of Telamonia festiva Thor., 1887, type species of the genus Telamonia Thorell, 1887 (Araneida, Salticidae). Doriana, Genova 4 (175): 1-5, illustrations 1-5.

1966
Prószyński J. 1966. Remarks on the systematic position of Hemsenattus iranus Roewer. Senckenbergiana biologica 47: 463-467, illustrations 1-7.

1962
Prószyński J. 1962. Redescription of Sitticus godlewskii (Kulczyn'ski, 1895) (Araneida, Salticidae) and remarks on its systematic position. Bulletin de l'Academie polonaise des Sciences, Varsovie, 10: 65-68, illustrations 1-5.
Prószyński J. 1962. Pająki leśnictwa Zawada nad Notecią. Fragmenta faunistica, Warszawa 10: 205-214.

1961
Prószyński J. 1961. Pająki Góry Nartowej w Puszczy Kampinoskiej. Fragmenta faunistica, Warszawa 8: 555-595, illustrations t 1-2, f 1-3.

B. PUBLIKACJE POPULARYZATORSKIE

Tłumaczenia:
podręczniki akademickie:
• E. Mayr. 1974. Podstawy systematyki zwierząt. (Principles of systematic zoology. McGraw-Hill Inc.). 
• M. Udvardy. 1976. Zoogeografia dynamiczna. PWN.
• Ponad 400 haseł zoologicznych i biologicznych do polskiego wydania „Encyclopaedia Britannica” (Wydawnictwo Kurpisz, Poznań).

ksiażki popularnonaukowe z zakresu biologii:
• J. Goodal. Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów (Through a window. Thirty years with chimpanzee at Gombe). Wyd. Prószyński i Ska. 
• Farley Mowat. Wirunga. Pasja życia Dian Fossey (Wirunga. The passion of Dian Fossey). Wyd. Prószyński i Ska.
• B. Hölldobler, E. Wilson. Podróż w krainę mrówek (Journey to the ants). Wyd. Prószyński i Ska.
• R. Leakey, R. Lewin. Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości (The sixth extinction). Wyd. Prószyński i Ska.
• S. Hart. Mowa zwierzat (The language of animals).


C. REPORTAŻE

książka: J. Prószyński. 1963. Selamat hari Indonesia – na Jawie i Bali. Wiedza Powszechna, 1-257 stron, + fotografie.
ponad 30 artykułów reportażowych z własnych podróży (głównie w miesięcznikach „Poznaj Świat” i „Problemy”).

Stopnie naukowe:

1989 – stopień magistra, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie;

2000 – stopień doktora nauk biologicznych, MIZ PAN w Warszawie;

2006 – stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, MIZ PAN w Warszawie.

Główne zainteresowania naukowe:

1. Ewolucja i biogeografia chrząszczy (Coleoptera);

2. Teoria i praktyka klasyfikacji zwierząt;

3. Nomenklatura zoologiczna;

4. Filogeneza kompleksu rodzin Endomychidae-Coccinellidae (Cucujoidea).

Bieżące projekty badawcze:

1. Rewizja rodzajów Rodatus Mulsant, Erithionyx Blackburn i Wioletta Ślipiński (Coleoptera: Coccinellidae: Coccidulini).

2. Filogeneza podrodziny Epilachninae (Coleoptera: Coccinellidae) – projekt długoterminowy.

3. Biedronki Australii – strona internetowa – współpraca
http://www.ento.csiro.au/biology/ladybirds/collaborators.htm

Lista publikacji:

2014

Tomaszewska, W., Szawaryn, K. 2014. On African Epilachnini – a revision of the genus Tropha Weise (Coleoptera: Coccinellidae). Annals of the Entomological Society of America, 107(2): 347–355. 

Szawaryn, K., Tomaszewska, W. 2014. A contribution to Macrolasia Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Zootaxa, 3780(3): 577–584. 

Łączyński, P., Tomaszewska, W. 2014. A review of the genus Endochilus Weise (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Journal of Insect Science, 14(71): 1–27.

Wang, X., Tomaszewska, W. & Ren, S-X. 2014. A new species and first record of the genus Cynegetis Chevrolat (Coleoptera, Coccinellidae, Epilachnini) from China. Zookeys, Zookeys, 448: 37–45. 

Tomaszewska, W. 2014. New species of the Amphisternus-group of Lycoperdininae from Philippines (Coleoptera: Endomychidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54(2): 635–644. 

Li, J., Tomaszewska, W., Pang, H., Ślipiński, A. 2014. Ladies in stripes: taxonomic confusion in a potential mimicry complex among Wallacean Coccinellidae (Coleoptera: Coccinellidae). Zootaxa, 3900(4): 592–600. 

2013

Tomaszewska, W., Szawaryn, K. 2013. Revision of the Asian species of Afidentula Kapur, 1958 (Coleoptera: Coccinellidae: Epilachnini). Zootaxa, 3608: 26–50.

Tomaszewska, W. Ślipiński, A. 2013. Revision of the genera Erithionyx Blackburn and Wioletta Ślipiński (Coleoptera: Coccinellidae: Coccidulini). Australian Journal of Entomology, 52: 87–100.

Arriaga-Varela, E., Zaragoza-Caballero, S., Tomaszewska, K.W., Navarrete-Heredia, J.L. 2013. Preliminary review of the genus Stenotarsus Perty (Coleoptera: Endomychidae) from México, Guatemala and Belize, with the descriptions of twelve new species. Zootaxa, 3645(1): 1–79.

Szawaryn, K., Tomaszewska, W. 2013. Two new genera of Epilachnini Mulsant from New Guinea and Aru Islands (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Natural History, 47(37–38): 2427–2457.

Tomaszewska, W., Szawaryn, K. 2013. Atopomychus longicornis, new genus and new species of Lycoperdininae from the Neotropics (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 63: 541–549. 

2012

Tomaszewska, W, Zaitsev, A.A. 2012. Larva of Ectomychus basalis Gorham (Coleoptera: Endomychidae: Stenotarsinae) and its phylogenetic implication. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 59(1): 81–90. 

Tomaszewska, W. 2012. Descriptions of new Neotropical Lycoperdininae (Coleoptera: Endomychidae) and their phylogenetic placement. Annales de la Societe Entomologique de France, 48(1-2): 8–17.

Łączyński, P. Tomaszewska, W. 2012. Chapinaria, new genus of Chilocorini for Endochilus meridionalis Sicard from Africa (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 62: 1–9.

Tomaszewska, W, Ślipiński, A. 2012. Oroides pakaluki new genus and new species of Coccidulini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Zootaxa, 3174: 44–50. 

2011

Tomaszewska, W, Ślipiński, A. 2011. Revision of the genus Rodatus Mulsant, 1850 (Coleoptera, Coccinellidae, Coccidulini). Annales Zoologici, 61: 657-684. 

Tomaszewska, W. 2011. On African Eupsilobiinae (Coleoptera: Endomychidae) with descriptions of new genus and species. Journal of Insect Science, 11(166): 1-14. 

Szawaryn, K., Tomaszewska, W. 2011. Three new species of Myrabolia Reitter (Coleoptera: Cucujoidea: Myraboliidae). Annales Zoologici, 61(2): 367-374.

2010

Tomaszewska, W., Łączyński, P. 2010. A contribution to Sticholotis Crotch from Myanmar (Coleoptera: Coccinellidae: Sticholotidini). Zootaxa, 2658: 51–68.

Tomaszewska, W. 2010. Rhyzobius Stephens, 1829 (Coleoptera, Coccinellidae), a revision of the world species. Fauna Mundi, Vol. 2, MIZ PAS, Warszawa, 475 pp. [link]

Tomaszewska, W., Ślipiński, A. 2010. Hobartiidae Sen Gupta & Crowson, 1966. Pp. 324-327. In: Leschen, R.A.B., Beutel, R.G & J.F. Lawrence (ed.): Handbook of Zoology, Vol. 2, Coleoptera. Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. XIII + 786 pp.

Ślipiński, A., Tomaszewska, W., Lawrence, J.F. 2010. Myraboliidae Lawrence & Britton, 1991. Pp. 354-357. In: Leschen, R.A.B., Beutel, R.G & J.F. Lawrence (ed.): Handbook of Zoology, Vol. 2, Coleoptera. Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. XIII + 786 pp.

Ślipiński, A., Tomaszewska, W. 2010. Cavognathidae Sen Gupta & Crowson, 1966. Pp. 357- 360. In: Leschen, R.A.B., Beutel, R.G & J.F. Lawrence (ed.): Handbook of Zoology, Vol. 2, Coleoptera. Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. XIII + 786 pp.

Ślipiński, A., Tomaszewska, W. 2010. Alexiidae Imhoff, 1856. Pp. 432- 434. In: Leschen, R.A.B., Beutel, R.G & J.F. Lawrence (ed.): Handbook of Zoology, Vol. 2, Coleoptera. Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. XIII + 786 pp.

Tomaszewska, W. 2010. Endomychidae Leach, 1815. Pp. 442-454. In: Leschen, R.A.B., Beutel, R.G & J.F. Lawrence (ed.): Handbook of Zoology, Vol. 2, Coleoptera. Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. XIII + 786 pp.

Ślipiński, A., Tomaszewska, W. 2010. Coccinellidae Latreille, 1802. Pp. 454- 472. In: Leschen, R.A.B., Beutel, R.G & J.F. Lawrence (ed.): Handbook of Zoology, Vol. 2, Coleoptera. Berlin/New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. XIII + 786 pp.

Łączyński, P. Tomaszewska, W. 2010. Sicardiana aureomarginata, new genus and new species of Chilocorini from New Guinea (Coleoptera: Coccinellidae). Annales Zoologici, 60(2): 195–202.

Ślipiński, A., Tomaszewska, W. 2010. Revision of the family Cavognathidae (Coleoptera: Cucujoidea). Australian Journal of Entomology, 49: 256–267.

2009

Łączyński, P., Tomaszewska W. 2009. A review of the genus /Orcus /Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae: Chilocorini). Annales Zoologici, 59: 585-611.

Tomaszewska, W. 2009. /Cyclotoma kerintji/, new species of Endomychidae from Sumatra (Coleoptera: Cucujoidea). Annales Zoologici, 59: 613-616.

Shockley F.W., Tomaszewska, K.W., McHugh J.V. 2009. Review of the Natural History of the Handsome Fungus Beetles (Coleoptera: Cucujoidea: Endomychidae). Insecta Mundi, 0072: 1–24.

Ślipiński, A., Tomaszewska, W., Lawrence, J.F. 2009. Phylogeny and classification of Corylophidae (Coleoptera: Cucujoidea) with descriptions of new genera and larvae. Systematic Entomology, 34: 409–433.

Shockley F.W., Tomaszewska, K.W., McHugh J.V. 2009. An annotated checklist of the handsome fungus beetles of the world (Coleoptera:  Cucujoidea:  Endomychidae). Zootaxa, 1999: 1–113.

2008

Tomaszewska, K.W., Ślipiński, S.A. 2008. Review of the genus Myrabolia Reitter (Coleoptera: Cucujoidea: Myraboliidae). Australian Journal of Entomology, 47: 32–50.

2007

Shockley, F.W. and K.W. Tomaszewska. 2007. First larval description for Symbiotes gibberosus (Lucas) (Coleoptera: Endomychidae: Anamorphinae) and review of anamorphine larval morphology. Annales Zoologici, 57: 751–755.

Arriaga-Varela, E., Tomaszewska, K.W. and J.L. Navarrete-Heredia. 2007. A synopsis of the Endomychidae (Coleoptera: Cucujoidea) of Mexico. Zootaxa, 1594: 1–38.

Tomaszewska, K.W. 2007: Endomychidae (excluding Merophysiinae), pp. 559–568. In I. Lobl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.

Tomaszewska, K.W. 2007: Alexiidae, pp. 555–556. In I. Lobl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.

Tomaszewska, K.W. 2007. A contribution to the Neotropical genus Acinaces Gerstaecker (Coleoptera: Endomychidae) with descriptions of new species. Annales Zoologici, 57: 249–255.

2006

Tomaszewska, K.W. 2006. Stroheckeria quadrimaculata, new genus and new species of Lycoperdininae from Vietnam (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 56: 465–470.

2005

Ślipiński, S.A., Tomaszewska W. 2005. Revision of the Australian Coccinellidae (Coleoptera). Part 3. Tribe Sukunahikonini. Australian Journal of Entomology, 44: 369–384.

Tomaszewska, K.W. 2005. Phylogeny and generic classification of the subfamily Lycoperdininae with re-analysis of the family Endomychidae (Coleoptera: Cucujoidea). Annales Zoologici, 55 (supplement 1): 1–172.

2004

Tomaszewska, K.W. 2004. A review of the genus Erotendomychus Lea (Coleoptera: Endomychidae). Annales de la Societe Entomologique de France, 40(3-4): 395–419.

Tomaszewska K.W. 2004. Łyszczynkowate (Nitidulidae). Pp. 60–61, 88–89 in Fauna of Poland – characteristics and checklist of species. (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. & Skibińska E., eds.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa, 1, 509 pp.

Tomaszewska K.W. 2004. Biedronki (Coccinellidae). Pp. 5860, 8485, in Fauna of Poland – characteristics and checklist of species. (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. & Skibińska E., eds.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa, 1, 509 pp.

Tomaszewska K.W. 2004. Cucujoidea (=Clavicornia). Pp. 57–58, 83–90, in Fauna of Poland – characteristics and checklist of species. (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. & Skibińska E., eds.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN Warszawa, 1, 509 pp.

Tomaszewska, K.W., Leschen R.A.B. 2004. Achuarmychus carltoni, new genus and new species of neotropical Lycoperdininae (Coleoptera: Endomychidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 51: 207215.

Tomaszewska, K.W. 2004. Taxonomic placement of the Australian genus Daulis Erichson, with description of a new species. Annales Zoologici, 54: 553556.

Tomaszewska, K.W. 2004. Larvae of Xenomycetes with description of mature larva of X. morrisoni Horn, 1880 (Coleoptera: Endomychidae). Genus, 15: 163171.

2003

Tomaszewska, K.W. 2003. Description of a new species of Dryadites Frivaldszky, 1883 (Coleoptera: Endomychidae) from Borneo. Genus, 14: 465470.

Tomaszewska, K.W. 2003. A review of the genus Avencymon Strohecker, 1971 (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 53: 705710.

Tomaszewska, K.W. 2003. A rewiev of the genus Acinaces Gerstaecker, 1858 (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 53: 509528.

Tomaszewska, K.W. 2003. Two new species of Beccariola Arrow from Celebes Island (Coleoptera: Endomychidae). Genus, 14: 371380.

Tomaszewska, K.W. 2003. Cyclotoma alleni, new species from India (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 53: 203204.

Tomaszewska, K.W., Pal, T.K. 2003. A new species of Dapsa Latreille from India (Coleoptera: Endomychidae). Genus, 14: 5358.

2002

Tomaszewska, K.W. 2002. A review of the genus Archipines Strohecker (Coleoptera: Endomychidae), with description of new taxa and immature stages of Archipines championi Gorham. Annales de la Societe Entomologique de France, 38: 363383.

Tomaszewska, K.W., Ślipiński, A. 2002. A review of the genus Periptyctus Blackburn (Coleoptera: Corylophidae). Annales Zoologici, 52: 499532.

Ślipiński, A., Tomaszewska, K.W. 2002. The genus Crypticolus Strohecker – redescription and transfer from Endomychidae to Coccinellidae (Coleoptera, Cucujoidea). Annales Zoologici, 52: 493497.

Ślipiński, A., Tomaszewska, K.W.  2002. Carinodulinka baja, new genus and new species of Carinodulini from Baja California (Coleoptera, Coccinellidae). Annales Zoologici, 52: 489492.

Tomaszewska, K.W. 2002. A contribution to the Oriental genus Beccariola Arrow, with description of a new species from India (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 52: 373378.

Tomaszewska, K.W. 2002. Two new species of Cyclotoma Mulsant from India and Burma (Coleoptera: Endomychidae). Genus, 13: 203210.

Tomaszewska, K.W. 2002. Two new species of Endomychus Panzer (Coleoptera: Endomychidae), from China and Burma. Annales Zoologici, 52: 151153.

2001

Tomaszewska, K.W. 2001. A review of the genus Bolbomorphus Gorham, 1887 (Coleoptera: Endomychidae). Annales Zoologici, 51: 485496.

Ślipiński, S.A., Lawrence, J.F., Tomaszewska, W. 2001. The placement of Periptyctus Blackburn in Corylophidae (Coleoptera, Cucujoidea) with descriptions of a new genus and subfamily. Annales Zoologici, 51: 311317.

Tomaszewska, K.W. 2001. A new species of Amphistethus Strohecker, 1964 (Coleoptera: Endomychidae) from Laos. Annales Zoologici, 51: 143145.

Tomaszewska, K.W. 2001. On the Oriental genus Pseudindalmus Arrow, 1920 with descriptions of four new species (Coleoptera: Endomychidae).Annales Zoologici, 51: 133141.

2000

Tomaszewska, K.W. 2000. A review of the genus Cyclotoma Mulsant (Coleoptera: Endomychidae), with descriptions of three new species. Annales de la Societe Entomologique de France, 36(4): 345369.

Tomaszewska, K.W. 2000. Morphology, phylogeny and classification of adult Endomychidae(Coleoptera: Cucujoidea). Annales Zoologici, 50: 449558.

Tomaszewska, K.W. 2000. A review and a phylogenetic analysis of the genera of Leiestinae (Coleoptera, Endomychidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 47(1): 6586.

1999

Tomaszewska, K.W. 1999. A new genus and species of Epipocinae (Coleoptera: Endomychidae) from Pakistan. Revue Suisse de Zoologie, 106: 277284.

1998

Tomaszewska, K.W. 1998. A suplement to the recent review of the genus Endomychus Panzer (Coleoptera: Endomychidae), with descriptions of two new species. Annales Zoologici, 48: 299304.

1997

Tomaszewska, K.W. 1997. Two new species of Dapsa Latreille from Nepal and India (Coleoptera: Endomychidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 66: 217221.

Tomaszewska, K.W. 1997. A review of the genus Endomychus Panzer (Coleoptera: Endomychidae), with descriptions of seven new species. Annales Zoologici, 47: 215241.

1995

Tomaszewska, W., Ślipiński, S.A. 1995. A review of the family Hobartiidae (Coleoptera: Cucujoidea), Genus, 6: 303325.

Udział w programach badawczych

Członek zespołu prowadzącego program monitoringu bieszczadzkiej populacji żubra.

Program obejmuje badania populacyjne (liczebność, dynamika i struktura populacji), oceny rozmieszczenia przestrzennego i preferencji siedliskowych, oraz monitoring genetyczny. Obecnie, głównym celem projektu jest ustanowienie i weryfikacja ostoi tego gatunku w ramach sieci Natura 2000.

Wybrane publikacje:

1. Perzanowski K., Wołoszyn A., Januszczak M. 2005. Wielkość ugrupowań w nizinnych i górskich populacjach żubrów. W: M. Hędrzak (ed.). Zmiany w populacjach ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska. Akademia Rolnicza w Krakowie: 3-10.

2. Perzanowski K., Olech W., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2006. Ocena efektów introdukcji żubra w Bieszczadach. W: D. Anderwald (red.). Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów. Studia i Materiały CEPL, 4: 201-212.

3. Perzanowski K., Januszczak M., Wołoszyn-Gałęza A. 2006. Stan i perspektywy rozwoju populacji żubrów bieszczadzkich. W: W. Olech (red.) Perspektywy rozwoju populacji żubrów. Artisco, Goczałkowice Zdrój: 63-70.

4. Perzanowski K., Wołoszyn - Gałęza A., Januszczak M. 2007. Charakterystyka ostoi żubrów w Bieszczadach. Abstr. X Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej, 13 – 14.02.2007, SGGW Warszawa: 55.

5. Perzanowski K., Wołoszyn – Gałęza A., Januszczak M. 2007. Szlaki komunikacyjne a rozmieszczenie żubrów w Bieszczadach. In: Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. W. Olech (ed.), Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2007: 32-38.

6. Perzanowski K., Wołoszyn – Gałęza A., Januszczak M. 2008. Założenia do wyznaczenia ostoi żubra w Bieszczadach. European Bison Conservation Newsletter, Vol. 1:79-86. 

7. Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2008. Indicative factors for European bison refuges at Bieszczady Mountains. Annales Zoologici Fennici 45: 347 - 352. 164. 

8. Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2008. Funkcjonowanie populacji dużych ssaków na tle struktury lasów bieszczadzkich na przykładzie populacji żubra. Roczniki Bieszczadzkie 16: 361 – 374.