foto Piotr Ślipiński

Główne zainteresowania naukowe

Morfologia, systematyka i taksonomia nicieni (Nematoda) glebowych


Bieżące projekty naukowe

1. Mononchina Wietnamu (Nematoda: Mononchida)
2 Rewizja systematyczna  Prionchulus Cobb, 1916 and Mylonchulus Cobb, 1916 [we współpracy z A. Susulovsky (Muzeum Przyrodnicze we Lwowie)]
3. Morfologia stadiów młodocianych Mononchida
4. Morfologiczna i molekularna charakterystyka nicieni glebowych występujących w Polsce

 

Wybrane publikacje

Winiszewska G. 2008. Some observations on Trissonchulus benepapillosus (Schulz, 1935) (Nematoda: Ironidae). Fragmenta Faunistica, 51: 71-77.
Holovachov O., Winiszewska G., Sturhan D., Esquivel A., Wu J. 2008. New genus, three new and two known species of the family Onchulidae Andrássy, 1964 with notes on systematics and biology of the family. Journal of Nematode Morphology and Systematics 11:1–30.
Wniszewska G. 2008. Araeolaimida. Str. 433, 436, 447, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Chromadorida .Str. 436, 447–448, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Desmodorida .Str. 436, 448, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Dorylaimida .Str. 436–437, 448–451, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Enoplida .Str. 437–438, 451, 452 (Alaimidae, Campydoridae, Andrassyidae, Ironidae), w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Mermithida .Str. 438, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Monhysterida .Str. 438, 454, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Mononchida .Str. 438, 454–455, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Plectida .Str. 439, 456–457, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Triplonchida .Str. 439–440, 457–458, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E.,
Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.

Wniszewska G. 2008. Aphelenchida .Str. 440, 443–444, 458–459 (Aphelenchidae, Aphelenchoididae, Paraphelenchidae, Seinuridae), w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Rhabditida. Str. 462–443, 464 (Alloionematidae, Bunonematidae, Cephalobidae, Ostellidae, Diplogasteroididae, Diplogastridae, Neodiplogastridae, Tylopharyngidae, Odontopharyngidae, Panagrolaimidae, Chambersiellidae, Diploscapteridae, Rhabditidae), w: Fauna Polski –
charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Wniszewska G. 2008. Tylenchida .Str. 446, 472–478, w: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 str.
Susulovsky A., Winiszewska G. 2006. Two new species of the genus Prionchulus Cobb, 1916 (Nematoda: Mononchina). Annales Zoologici, 56: 241-248.
Holovachov O., Boström S., Winiszewska G., Hánel L. 2004. Description of two known and one new species of the genus Anaplectus de Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933 (Nematoda: Plectida) from Europe, and a revised taxonomy of the genus. Russian Journal of Nematology, 12 (1): 45-58.
Winiszewska, G., Susulovsky A. 2004. Revision of the genus Prionchulus Cobb, 1916 (Nematoda: Mononchina). II. Prionchulus spectabilis (Ditlevsen, 1911) Cobb, 1916 and related species. Annales Zoologici, 54: 491-509.


Główne zainteresowania naukowe

 • genetyka populacji
 • biologia ewolucyjna
 • zastosowanie metod molekularnych w ochronie przyrody

Bieżące projekty naukowe

 1. Genetyka populacji wilka w Europie
 2. Struktura socjalna, przeplyw genów i zróznicowanie genetyczne miedzy sympatrycznie wystepujacymi ekotypami orek z pólnocnego Pacyfiku
 3. Wplyw czynników genetycznych i srodowiskowych na cechy historii zycia i pokrewienstwo osobników z lokalnej populacji nornika pólnocnego Microtus oeconomus

Wybrane publikacje

Pilot M., Gralak B., Goszczyński J., Posłuszny M. 2007. A method of genetic identification of pine marten (Martes martes) and stone marten (Martes foina) and its application to faecal samples. Journal of Zoology, London 271: 140-147.

Pilot M., Jędrzejewski W., Branicki W., Sidorovich V. E., Jędrzejewska B., Stachura K., Funk S. M. 2006. Ecological factors influence population genetic structure of European grey wolves. Molecular Ecology 15: 4533-4553.

Pilot M. 2005. Altruism as an advertisement – a model of the evolution of cooperation based on Zahavi’s handicap principle. Ethology Ecology & Evolution 17: 217-231.  

Główne zainteresowania badawcze:

 1. Genetyka w ochronie zagrożonych gatunków zwierząt
 2. Genetyka populacyjna i filogeografia kuraków leśnych i ptaków drapieżnych
 3. Genetyka populacyjna miejskich populacji dzikich gatunków zwierząt

Publikacje:

 1. Moskwa B., Charon K. M., Cabaj Wł., Rutkowski R. 1998: The mean, distribution and repeatability of faecal egg counts in Polish Wrzosówka ewes following natural gastrointestinal nematode infection during two pasture seasons. Acta Parasitologica, 43: 148–153
 2. Charon K. M., Moskwa B., Cabaj Wł., Rutkowski R. 1999: Wpływ naturalnej inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych na wyniki produkcyjne owiec rasy wrzosówka. Medycyna Weterynaryjna, 55
 3. Charon K.M., Moskwa B., Kurył J., Gruszczyńska J., Rutkowski R. 2001. Relationship between polymorphism in locus OMHC1 (MHC class I) and resistance to nematodes in Polish Heatherhead Sheep. Animal Science Papers and Reports 19: 285–292
 4. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W. 2002. Microsatellite polymorphism in locus DRB1 (MHC class II) and it’s relation to nematode fecal eggs count in Polish Heath Sheep. Journal of Animal and Feed Science. 11: 47–58
 5. K.M. Charon, B. Moskwa, A. Winnicka, W. Świderek, R. Rutkowski, Z. Nowak. 2002. Relationship between natural nematode infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath lambs. Helmintologia 39: 135–141
 6. Charon M., Gruszczyńska J., Świederek W., Rutkowski R., Kijewska A. 2002. Polimorfizm genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekcje bakteryjne i pasożytnicze. Przegląd Hodowlany – Zeszyty Naukowe 60: 327–339
 7. M. Gajewska, R. Rutkowski, D. Łukasiewicz, E. Wirth-Dzięciołowska. 2002. Differences between C57BL/6 and C57BL/10 inbred mouse strains in chromosomes 2, 4. 13, 17 and 18. Animal Science Papers and Reports 20: 175–180
 8. T. Malewski, A. Malewska and  R. Rutkowski. 2003. RT-PCR technique and its applications. State-of-the-art. Journal of Animal and Feed Sciences 12: 403–416
 9. Dziedzic R., Rutkowski R., Rzońca Z., Steliga L. 2004. Źródła zagrożeń i kierunki ochrony głuszców (Tetrao urogallus) w Polsce. Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN  38: 295–302
 10. Rutkowski R., Niewęgłowski H., Dziedzic R., Kmieć M., Goździewski J. 2005. Genetic variability of Polish population of the Capercaillie Tetrao urogallus. Acta Ornithologica 40: 27–34.
 1. Rejt Ł., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Rutkowski R., Malewska A. 2005. Does egg sex ratio in urban Kestrels (Falco tinnunculus) differ from parity? Polish Journal of Ecology 53: 545–552
 2. Rejt Ł., Rutkowski R., Gryczyńska-Siemiątkowska A. 2004. Genetic variability of urban Kestrels in Warsaw – preliminary data. Zoologica Poloniae 49: 199–209
 3. Rutkowski R., Rejt Ł., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Jagołkowska P. 2005. Urbanization gradient and genetic variability of birds — example of Kestrels in Warsaw. Berkut 14: 130–136.
 4. Rutkowski R. 2005. Zasady techniki PCR. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych (M. Pilot i R. Rutkowski, red.): 35–49. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 5. Rutkowski R. Sekwencje mikrosatelitarne i ich wykorzystanie w badaniach zoologicznych. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych (M. Pilot i R. Rutkowski, red.): 65–77. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 6. Jagołkowska-Tkaczuk P., Rutkowski R., Keller M. 2006. Taxonomical consequences of genetic diversity of Polish Hazel Grouse. Journal of Ornithology 147: 187–188
 1. Rutkowski R., Rejt Ł., Szczuka A. 2006.  Analysis of microsatellite polymorphism and genetic differentiation in urban and rural Kestrels Falco tinnunculus (L.). Polish Journal of Ecology 54: 473–480.
 1. Rutkowski R., Mazgajski T. D., Rejt Ł. 2006. Cross-species amplification of microsatellite loci in European woodpeckers (Picidae). Annales Zoologici 56: 819–826
 2. Rutkowski R., Jagołkowska P., Mazgajski T. D., Rejt Ł. 2007. A mitochondrial DNA control region phylogeny of the European woodpeckers Picidae. Genus (suppl.) 14: 173–176
 3. Rutkowski R., Olejniczak I., Boniecki P., Tereba A., Cybulska M., Parys A. 2007. Cross-species amplification of microsatellite loci in Orchesella flavescens (Apterygota: Collembola). Genus (suppl.) 14: 59–62
 4. Rutkowski R., Keller M., Jagołkowska P. Populacje i podgatunki – genetyka molekularna w badaniach europejskich głuszcowatych Tetraonidae. Notatki Ornitologiczne 48: 260–274
 5. Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R., Pomorski J., Kozakiewicz M. 2008. Multiple paternity in a wild population of the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis. Acta Theriologica 53: 251–258
 6. Rutkowski , Jagołkowska P., Mazgajski M. D., Rejt Ł. 2008. Mitochondrial marker for studying European woodpeckers on various taxonomic levels. Annales Zoologici 58: 907–913
 1. Rutkowski R. 2008. Badania genetyczne polskiej populacji głuszca – cele, problemy, perspektywy. Ochrona kuraków leśnych (Małgorzata Haze, red.): 184–194, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
 2. Rutkowski R., Zawadzka D., Jagołkowska P., Zawadzki J. 2009. Badania genetyczne głuszca — weryfikacja danych ekologicznych i kierunków ochrony. W: Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach (D. Anderwald, red.). Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej 21 (2): 75–83      
 3. Kozakiewicz M., Gortat T., Panagiotopoulou H., Gryczyńska–Siemiątkowska A., Rutkowski R., Kozakiewicz A., Abramowicz K. 2009. The spatial genetic structure of bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) populations: The effect of distance and habitat barriers. Animal Biology 59: 169-187
 4. Rutkowski R., Sielezniew M., Szostak A. 2009. Contrasting levels of polymorphism in cross-amplified microsatellites in two endangered xerothermophilous, obligatorily myrmecophilous, butterflies of the genus Phengaris (Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 106: 457–469
 5. Rutkowski R., Rejt Ł., Tereba A., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Janic B. 2010. Population genetic structure of the European kestrel Falco tinnunculus in Central Poland. European Journal of Wildlife Research 56: 297–305. Published on-line: 16.09.2009: DOI 10.1007/s10344-009-0320-1,
 6. Gortat T., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Rutkowski R., Kozakiewicz A., Mikoszewski A., Kozakiewicz M. 2010. Landscape pattern and genetic structure of a yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) population in north-eastern Poland. Acta Theriologica 55 (2): 109–121
 7. Sielezniew M., Ponikwicka D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Kostro-Ambroziak A., Rutkowski R. 2011. Diverging patterns of mitochondrial and nuclear diversity in the specialized butterfly Plebejus argus (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 108: 537–545
 8. Rutkowski R., Szczuka A., Zalewski M., Korczyńska J., Gryziak G. 2011. Failure of microsatelite's cross-amplification in common ground beetle Pterostichus melanarius (Illiger). Baltic Journal of Coleopterology 11(1): 17–24
 9. Sielezniew M., Rutkowski R. 2012. Population isolation rather than ecological variation explains the genetic structure of endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) arion. Journal of Insects Conservation 16: 39–50
 10. Sielezniew M., Rutkowski R., Ponikwicka D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Švitra G. 2012.  Differences in genetic variability between two ecotypes of endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon – the setting of conservation priorities. Insect Conservation and Diversity 5: 223–236
 11. Rutkowski R., Keller M., Jagołkowska P. 2012. Population genetics of the hazel hen Bonasa bonasia in Poland assessed with non-invasive samples. Central European Journal of Biology 7: 759–775
 12. Śmietana W., Rutkowski R., Ratkiewicz M., Buś-Kicman M. 2012. Ocena liczebności i zmienności genetycznej niedźwiedzi występujących na obszarze polskiej części Karpat [In Polish with English abstract] . W: Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce (Jakimiuk S., Kryt N., eds): 67-88, WWF Polska, Warszawa 2012
 13. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2013. Genetic structure in urban and rural populations of Apodemus agrarius  in Poland. Mammalian Biology, 78: 171–177, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mambio.2012.07.155
 14. Popovic D., Panagiotopoulou H., Kleszcz M., Baca M., Rutkowski R., Heese T., Węgleński P., Stankovic A. 2013. Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyologic Research, 60: 149–158, DOI: 10.1007/s10228-012-0326-7
 15. Patricelli D., Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Bonelli S., Barbero F., Witek M., Buś M. M., Rutkowski R., Balletto E. 2013. Contrasting genetic structure of rear edge and continuous range populations of a parasitic butterfly infected by Wolbachia. BMC Evolutionary Biology 13: 14; http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/14
 16. Bogdanowicz W., Lesiński G., Sadkowska-Todys M., Gajewska M., Rutkowski R. 2013. Population genetics and bat rabies: a case study of Eptesicus serotinus in Poland. Acta Chiropterologica 15: 35–56
 17. Rutkowski R., Suchecka E., Zawadzka D. 2013. Migracyjność zależna od płci a genetyczna struktura populacji kuraków leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie 122: 28–33
 18. Mitrus J.,  Mitrus C., Rutkowski R., Sikora M., Suchecka E. 2013. Characterisation of cross-amplified microsatellite markers in the red-breasted flycatcher Ficedula parva. Annales Zoologici 63: 517–523
 19. Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I, Gryczyńska A. 2014. Preliminary analysis of genetic variability in Montagu's harrier (Circus pygargus) using cross-amplified microsatellites. Annales Zoologici 64(3): 535–547
 20. Mitrus C., Mitrus J., Rutkowski R. 2014. Extra-pair paternity in relation to age of the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva males. Avian Biology Research 7(2): 111-116
 21. Śmietana W., Matosiuk M., Czajkowska M., Ratkiewicz M., Rutkowski R., Buś-Kicman M., Jakimiuk S. 2014. Ocena rozmieszczenia i liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (L.) we wschodniej części polskich Karpat. Roczniki Bieszczadzkie 22: 289–301
 22. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska A., Pieniążek A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2015. Anthropopressure gradients and the population genetic structure of Apodemus agrarius. Conservation Genetics, 16: 649–659  DOI 10.1007/s10592-014-0690-0
 23. Mitrus J., Mitrus C., Rutkowski R., Sikora M., 2015. Female red-breasted flycatchers Ficedula parva mated to older males produce male-biased broods. Wilson Journal of Ornithology 127 (2): 259-265
 24. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2015. Genetic variability in island populations of two rodent species: bank vole (Myodes glarteolus) and yellow-necked Mouse (Apodemus flavicollis). Annales Zoologici Fennici 52: 145–159
 25. Sielezniew M., Patricelli D., Rutkowski R., Witek M., Bonelli S., Buś M. M. 2015. Population genetics of the endangered obligatorily myrmecophilous butterfly Phengaris (= Maculinea) arion in two areas of its European range. Insect Conservation and Diversity 8: 505–516
 26. Minias P., Wojczulanis-Jakubas K., Rutkowski R., Kaczmarek K. 2015. Local heterozygosity effects on nestling growth and condition in the great cormorant. Evolutionary Biology 42: 452–460
 27. Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popovic D., Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S., Müller R., Gierach K-D. 2015. Genetic structure and diversity of breeding Montagu's harrier (Circus pygargus) in Europe. European Journal of Wildlife Research, 61: 691–701
 28. Rutkowski R., Krofel M., Giannatos G., Ćirović D., Männil P., Volokh A.M, Lanszki J., Heltai M., Szabó L., Banea O.C., Yavruyan E., Hayrapetyan V., Kopaliani N., Miliou A., Tryfonopoulos G.A., Lymberakis P., Penezić A., Pakeltytė G., Suchecka E. and Bogdanowicz W. 2015. A European concern? Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PloS ONE 10: e0141236
 29. Rutkowski R., Krzan P., Suchecka E. 2015. Charakterystyka genetyczna populacji głuszca w Tatrzańskim Parku Narodowym na tle innych karpackich populacji gatunku. Nauka Tatrom, t. II - Nauki Biologiczne, Zakopane 2015, 47–52
 1. Minias P., Wojczulanis-Jakubas K., Rutkowski R., Kaczmarek K., Janiszewski T. 2016. Spatial patterns of extra-pair pater nity in a waterbird colony: separating the effects of nesting den sity and nest site location. Behavioral Ecology and Sociobiology 70: 369–376. DOI 10.1007/s00265-015-2056-0
 1. Rutkowski R., Jagołkowska P., Zawadzka D., Bogdanowicz W. 2016. Impacts of forest fragmentation and post-glacial colonization on the distribution of genetic diversity in the Polish population of the hazel grouse Terastes bonasia. European Journal of Wildlife Research 62: 293–306 DOI. 10.1007/s10344-016-1002-4
 2. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2017. The spatial genetic structure of the yellow-necked mouse in an urban environment – a recent invader vs. a closely related permanent inhabitant. Urban Ecosystems 20: 581-594
 3. Rutkowski R., Zawadzka D., Suchecka E., Merta D. 2017. Conservation Genetics of the Capercaillie in Poland - Delineation of Conservation Units. PLOS ONE 12(4): e0174901. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174901
 4. Bogdanowicz W., Rutkowski R., Gabrielyan B. K., Ryspaev A., Asatryan A. N., Mkrtchyan J. A., Bujalska B. M. 2017. Fish introductions in the former Soviet Union: the Sevan trout (Salmo ischchan) — 80 years later. POLS ONE 12(7): e0180605. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180605

Główne projekty badawcze:

 1. Zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus w kontekście jego ochrony. (w ramach grantu MNSW/NCN nr N N304 157839)
 2. Procesy mikroewolucji w środowisku miejskim ― genetyczne i fizjologiczne efekty synurbizacji: model Apodemus. (w ramach grantu MNSW/NCN N N304 169539).
 3. Badania genetyczne wsiedlanych ptaków oraz monitoring genetyczny populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (w ramach projektu LIFE 11NAT/PL/428).
 4. Genetyka populacyjna miejskich bezkręgowców ― porównanie 'niedawnego najeźdźcy' i 'dawnego więźnia'. (w ramach grantu NCN: UMO-2013/09/B/NZ8) .
 5. Badania genetyczne karpackiej populacji głuszca ( w ramach wspólpracy z Gorczańskim, Tatrzańskim i Babiogórskim Parkiem Narodowym)
 6. Genetyka populacyjna, monitoring genetyczny i ocena liczebności krajowej populacji cietrzewia (min. w ramach wspólpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym)

Malewski, Tadeusz (dr hab.)

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Genomika

Mechanizmy regulacji ekspresji genów

Molekularna nematologia

Barcoding DNA

Molekularne mechanizmy identyfikacji gatunków

Entomologia sądowa

PROJEKTY NAUKOWE

 

2013–2016. Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur typu mięsnego. NCN.

2011–2014. Rola genów szoku cieplnego w zróżnicowanym przystosowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) do zasiedlania pożarzysk. NCN.

2011–2014. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce.  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

2011–2014. Weryfikacja hipotez dotyczących udomowienia psa (Canis familiaris) z wykorzystaniem genotypowania SNP. NCN.

2010–2012. Ekspresja izoenzymów Sap7, Sap8 oraz Sap9-10 proteazy aspartylowej a wirulencja Candida albicans. MNiSW.

2009–2012. Analiza genów kandydatów warunkujących wybrane cechy jakości jaj kur nieśnych.

MNiSW.

2010–2012. Rola apoptozy w patogenezie zmian błony śluzowej obserwowanych w zakażeniu HSV-2 na modelu myszy C57BL. MNiSW.

2005–2009. Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń. Projekt zamawiany MNiSW.

2004–2007. Ekspresja genu GnRH i genu receptora GnRH w podwzgórzu oraz genu receptora GnRH w przysadce u owiec i wpływ czynników stresogennych. MNiSW.

2003–2005. Identification and characterization of the DNA sequences affecting expression of casein genes in cattle. NATO Collaborative Linkage Grant.

2002–2005. Identyfikacja genów związanych ze wzrostem i rozwojem przewodów gruczołu mlekowego krowy metodą cDNA microarray. MNiSW.

WYBRANE PUBLIKACJE 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moje publikacje dostępne są również na  Google Scholar oraz Research Gate.

 

 1. Bień K, Żmigrodzka M, Orłowski P, Fruba A, Szymański Ł, Stankiewicz W, Nowak Z, Malewski T, Krzyżowska M. 2017. Involvement of Fas/FasL pathway in the murine model of atopic dermatitis. Inflammation Research, 66 (8): 679–690.
 2. Ilieva-Makulec K, Rybarczyk-Mydłowska K, Winiszewska G, Flis Ł, Tereba A, Kowalewska K, Malewski T. 2017. Morphological and molecular analysis of Paratrichodorus teres (Hooper 1962) (Nematoda: Trichodoridae): a groundwork for discussion on the phylogeny and pathogenicity of Paratrichodorus species. European Journal of Plant Pathology, 148: 907–917.
 3. Flis Ł, Dobosz R, Winiszewska G, Rybarczyk-Mydłowska K, Malewski T, Wasilewska-Nascimento B, Silva GD. 2017. First report of the root-knot nematode Meloidogyne incognita on tomato in Cape Verde. Plant Disease, https://doi.org/10.1094/PDIS-07-17-1020-PDN.
 4. Chałańska A, Bogumił A, Winiszewska G, Kowalewska K, Malewski T. 2017. Morphological and molecular characteristics of foliar nematode attacking silver birch (Betula pendula Roth) in Poland. Helminthologia, 54 (3): 250–256.
 5. Nowakowska JA, Malewski T, Tereba T, Borys M, Kubiak K, Tkaczyk M, Oszako T. 2017. Rapid diagnosis of pathogenic Phytophthora species in soil by real-time PCR. Forest pathology, 47(2): e12303.
 6. Ciechanowska M, Łapot M, Mateusiak K, Paruszewska E, Malewski T, Przekop F. 2017. Biosynthesis of gonadotropin releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor (GnRHR) in hypothalamic-pituitary unit of anestrous and cyclic ewes. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 95(2): 178–
 7. Pilot M, Malewski T, Moura AE, Grzybowski T, Oleński K, Kamiński S, Fadel FR, Alagaili AN, Mohammed OB, Bogdanowicz W. 2016. Diversifying selection between pure-breed and free-breeding dogs inferred from genome-wide SNP analysis. G3: Genes, Genomes, Genetics, 6: 2285–
 8. Ciechanowska M, Łapot M, Antkowiak B, Mateusiak K, Paruszewska E, Paluch M, Przekop F, Malewski T. 2016. Effect of short-term and prolonged stress on the biosynthesis of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor (GnRHR) in the hypothalamus and GnRHR in the pituitary of ewes during various physiological states. Animal Reproduction Science, 174: 65–72.
 9. Ciechanowska M, Łapot M, Mateusiak K, Paruszewska E, Malewski T, Krawczyńska A, Przekop F. 2016. The central effect of b-endorphin and naloxone on the biosynthesis of GnRH and GnRH receptor (GnRHR) in the hypothalamic-pituitary unit of follicular-phase ewes. Reproduction in Domestic Animals, 51(4): 555–
 10. Nowakowska JA, Malewski T, Tereba A, Borys M. Oszako T. 2016. Molekularna diagnostyka wybranych patogenów z rodzaju Phytophthora w szkółkach dębu szypułkowego i buka zwyczajnego w ramach integrowanej ochrony roślin. Sylwan, 160(5): 365–
 11. Chałańska A, Bogumił A, Malewski T, Kowalewska K. 2016. The effect of two fixation methods (TAF and DESS) on morphometric parameters of Aphelenchoides ritzemabosi Zootaxa, 4083 (2): 297–300.
 12. Pilot M, Malewski T, Moura AE, Grzybowski T, Oleński K, Ruść A, Kamiński S, Fadel FR, Mills DS, Alagaili AN, Mohammed OB, Kłys G, Okhlopkov IM, Suchecka E, Bogdanowicz W. 2015. On the origin of mongrels: evolutionary history of free-breeding dogs in Eurasia. Proceeding of the Royal SocietyBiological Sciences, 282: 20152189.
 13. Malewski T, Bogdanowicz W, Durska E, Łoś M, Kamiński M, Kowalewska K. 2015. Expression profiling of heat shock genes in a scuttle fly Megaselia scalaris (Diptera, Phoridae). The Journal of Experimental Zoology Part A, 323A: 704–713.
 14. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Schaller M. 2014. The expression of the Candida albicans gene SAP4 during hyphal formation in human serum and in adhesion to monolayer cell culture of colorectal carcinoma Caco-2 (ATCC). Central European Journal of Biology, 9(8): 796–
 15. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Kurzątkowski W. 2014. Quantitative expression of Candida albicans aspartyl proteinase genes SAP7, SAP8, SAP9, SAP10 in human serum in vitr Polish Journal of Microbiology, 63(1): 15–20.
 16. Tomalak M, Malewski T. 2014. Bursaphelenchus tiliae n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), a nematode associate of the bark beetle Ernoporus tiliae (Panz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in small-leaved lime, Tilia cordata Mill. Nematology, 16(10): 1181–1196.
 17. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Kurzątkowski W. 2013. The in vitro expression of SAP6 gene in Candida albicans morphogenesis mutants under human serum influence. Biologia, 68(5): 803–
 18. Dobosz R, Winiszewska G, Malewski T, Rybarczyk-Mydłowska K, Tereba A, Kowalewska K, Gawlak M. Bogdanowicz W. 2013. Morphological and molecular features of Punctodera stonei Brzeski, 1998 (Nematoda: Heteroderidae) – species associated with roots of grasses. Annales Zoologici, 63(2): 157–
 19. Barkova OY, Sazanova AL, Fomichev KA, Malewski T, Parada R, Kawka M, Jaszczak K, Sazanov AA. 2013. Associations of new rSNPs with eggshell thickness in Rhode Island layers. Animal Science Papers and Reports, 31(2): 165–
 20. Zabolewicz T, Brym P, Oleński K, Suchocki T, Malewski T, Szyda J, Kamiński S. 2012. Polymorphism within TATA-box of bovine lactoferrin gene and its association with performance traits in Holstein cattle. Livestock Science, 149(3): 267–
 21. Fomichev KA, Sazanova AL, Malewski T, Kamiński S, Sazanov AA. 2012. Associations between two novel rSNPs in 5 '-flanking region of the bovine casein gene cluster and milk performance traits. Gene, 496 (1): 49–54.
 22. Larkina TA, Sazanova AL, Fomichev KA, Barkova OY, Sazanov AA, Malewski T, Jaszczak K. 2011. Expression profiling of candidate genes for abdominal fat mass in domestic chicken Gallus gallus. Russian Journal of Genetics, 47 (8): 1012–
 23. Larkina TA, Sazanova AL, Fomichev KA, Barkova OY, Malewski T, Jaszczak K, Sazanov AA. 2011. HMG1A and PPARG are differently expressed in the liver of fat and lean broilers. Journal of Applied Genetics, 52 (2): 225–
 24. Barkova OU, Sazanova AL, Blagoveshenskiy IU, Fomichov KA, Malewski T, Sazanov AA. 2011. Design of a system for genotyping of Gallus gallus based on the rSNP (Regulatory single nucleotide polymorphism) alleles affecting the egg shell thickness. Russian Journal of Genetics, 47(2): 216–
 25. Ciechanowska M, Lapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2011. Effects of corticotropin-releasing hormone and its antagonist on the gene expression of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor in the hypothalamus and anterior pituitary gland of follicular phase ewes. Reproduction Fertility and Development, 23(6): 780–
 26. Malewski T, Draber-Mońko A, Pomorski J, Łoś M. Bogdanowicz W. 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, 127(4): 277–
 27. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2009. Effects of GABA(A) receptor modulation on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the hypothalamus and GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of follicular-phase ewes. Animal Reproduction Science, 111(2–4): 235–
 28. Draber-Mońko A, Malewski T, Pomorski J, Łoś M, Ślipiński P. 2009. On the morphology and mitochondrial DNA barcoding of the flesh fly Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) – an important species in forensic entomology. Annales Zoologici, 59(4): 465–
 29. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Expression of the GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the hypothalamus and of the GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of anestrous and luteal phase ewes. Animal Reproduction Science, 108(3–4): 345–
 30. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Implication of dopaminergic systems on GnRH and GnRHR genes expression in the hypothalamus and GnRH-R gene expression in the anterior pituitary gland of anestrous ewes. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 116(6): 375–
 31. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. The central effect of b-endorphin and naloxone on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the hypothalamus, and on GnRH-R gene in the anterior pituitary gland in follicular phase ewes. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 116(1): 40–
 32. Łapot M, Ciechanowska M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Changes in the GnRH mRNA and GnRH receptor (GnRH-R) mRNA levels in the hypothalamic-anterior pituitary unit of anestrous ewes after infusion of GnRH into the third cerebral ventricle. Reproductive Biology, 8(2): 149–
 33. Kamiński S, Malewski T, Ahman A, Wójcik E, Ruść A, Oleński K, Jakubczak A, Sazanov AA. 2008. Towards an integrated approach to study SNPs and expression of candidate genes associated with milk protein biosynthesis. Russian Journal of Genetics, 44(4), 1–
 34. Krzyżowska M, Malewski T, Hamasur B, Augustynowicz-Kopeć E, Schollenberger A, Pawłowski A, Niemiałtowski M. 2008. Gene expression profiling of lipoarabinomann-treated mouse macrophage cultures infected with Mycobacterium bovis Polish Journal of Microbiology, 57(2): 125–133.
 35. Satoh K, Hovey RC, Malewski T, Warri A, Goldhar AS, Ginsburg E, Saito K, Lydon JP, Vonderhaar VP. 2007. Progesterone enhances branching morphogenesis in the mouse mammary gland by increased expression of Msx2. Oncogene, 26: 7526–
 36. Brym P, Malewski T, Starzyński R, Flisikowski K, Wójcik E, Ruść A, Zwierzchowski L, Kamiński S. Effect of new SNP within bovine prolactin gene enhancer region on expression in the pituitary gland. Biochemical Genetics, 45(9–10): 743–754.
 37. Łapot M, Ciechanowska M, Malewski T, Misztal T, Mateusiak K, Przekop F. 2007. The effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor genes in the discrete regions of the hypothalamus and pituitary of anestrous ewes. Reproductive Biology, 7(1): 55–
 38. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Misztal T, Mateusiak K, Przekop F. 2007. The effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the in the preoptic area-hypothalamus and GnRH-R gene in the stalk/median eminence and anterior pituitary gland in ewes during follicular phase of the estrous cycle. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67(1): 1–
 39. Sazanov AA, Stekol’nikova VA, Korczak M, Sazanova AL, Jaszczak K, Zięba G, Malewski T. Expression of positional candidates for shell thickness in the chicken. Poultry Science, 86: 202–205.
 40. Jaszczak K, Malewski T, Parada R, Malec H. 2006. Expression of Hoxa1 and Hoxd3 genes in chicken embryos with exencephaly. Journal of Animal and Feed Science, 15: 465–
 41. Kamiński S, Oleński K, Brym P, Malewski T, Sazanov A. 2006. Single nucleotide polymorphism in the promoter region of lactoferrin gene and its associations with milk performance traits in Polish Holstein-Friesian cows. Russian Journal of Genetics, 42(8): 1–
 42. Sazanov AA, Malewski T, Kamiński S, Zwierzchowski L. 2006. Characterization of the CHORI-2400 BAC clones containing the bovine CSN1S1, CSN2, STATH, CSN1S2 and CSN3 Journal of Applied Genetics, 47(3): 243–245.
 43. Sazanov AA, Sazanova AL, Stekolnikova VA, Trukhina AV, Kozyreva AA, Smirnov AF, Romanov MN, Handley L-JL, Malewski T, Dodgson JB. 2006. Chromosomal localization of the UBAP2Z and UBAP2Wgenes in chicken. Animal Genetics, 37(1): 72–73.
 44. Jaszczak K, Sazanov AA, Sacharczuk M, Korczak M, Sazanova AL, Parada R, Malewski T. 2006. Gene expression profiling of hereditary exencephaly in chickens. Animal Genetics, 37(3): 253–
 45. Malewski T, Milewicz T, Krzysiek J, Gregoraszczuk EL, Augustowska K. 2005. Regulation of Msx2 gene expression by steroid hormones in human nonmalignant and malignant breast cancer explants cultured in vitro. Cancer Investigation, 23(3): 222–
 46. Sazanov AA, Romanov MN, Sazanova AL, Stekolnikova VA, Kozyreva AA, Malewski T, Smirnov AF. 2005. Chromosomal localization of 15 HSA3p14-p21 NotI clones on GGA12: orthology of chicken microchromosome to a gene-rich region of HSA3. Animal Genetics, 36(1): 71–
 47. Sazanov AA, Sazanova AL, Stekol’nikova VA, Kozyreva AA, Romanov MN, Malewski T, Smirnov AF. 2005. Chromosomal localization of seven HSA3q13›q23 NotI linking clones on chicken microchromosomes: orthology of GGA14 and GGA15 to a gene-rich region of HSA3. Cytogenetetic and Genome Research, 111(2): 128–133.
 48. Kamiński S, Ahman A, Ruść A, Wójcik E, Malewski T. 2005. MilkProtChip – a microarray of SNPs in candidate genes associated with milk protein biosynthesis – development and validation. Journal of Applied Genetics, 46(1): 45–
 49. Szymanowska M, Malewski T, Zwierzchowski L. 2004. Transcription factor binding to variable nucleotide sequences in 5'-flanking regions of bovine casein genes. International Dairy Journal, 14(2): 103–115.
 50. Kamiński S, Ruść A, Malewski T. Single nucleotide polymorphism database of candidate genes associated with cow milk protein. Journal of Animal and Feed Sciences, 13(1): 51–64.
 51. Malewski T, Malewska A, Rutkowski R. 2003. RT-PCR technique and its applications. State-of the-art. Journal of Animal and Feed Sciences, 12(3): 403–
 52. Malewski T, Gajewska M, Żebrowska T, Zwierzchowski L. 2002. Differential induction of transcription factors and expression of milk protein genes by prolactin and growth hormone in the mammary gland of rabbits. Growth Hormone & IGF Research, 12(1): 41–
 53. Malewski T. 1998. Computer analysis of distribution of putative cis- and trans-regulatory elements in milk protein gene promoters. BioSystems, 45(1): 29–
 54. Malewski T, Zwierzchowski L. 1995. Computer-aided analysis of potential transcription-factor binding sites in the rabbit b-casein gene promoter. BioSystems, 36(2): 109–