foto Piotr Ślipiński

Zainteresowania

Dobór naturalny, płciowy, zjawisko hybrydyzacji.
Ostatnio główny nurt moich zainteresowań dotyczy polimorfizmu genów MHC oraz ich związku z parametrami dostosowania,
przeżywalności oraz preferencjami kojarzenia u ptaków.
Obiekt moich badań stanowią: mewa srebrzysta Larus argentatus sensu lato, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis,
kormoran Phalacrocorax carbo.


Projekty własne

2007- 2010 Projekt badawczy POL-POSTDOC III, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Projekty przygotowane i realizowane
przez osoby po doktoracie) „Wpływ polimorfizmu genów MHC na parametry dostosowania na przykładzie muchołówki białoszyjej Ficedula
albicollis”; Nr ZB/MNiSW/07/2006/14. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z prof. dr hab. J. Radwanem
i prof. dr hab. M. Cichoniem
   
2006-2009 Projekt badawczy własny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rola genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) w
wyborze partnera u ptaków, na przykładzie gatunku kolonijnego - mewy srebrzystej”; Nr N304 073 31/2805. We współpracy z dr
 G. Neubauerem, Stacja Ornitologiczna, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Gdańsk


Udział w innych projektach

2008-2011 Projekt badawczy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wpływ pasożytów wewnętrznych na przeżywalność, tempo wzrostu i kondycję  piskląt kormorana Phalacrocorax carbo”, Nr N N304 081035, kierownik - dr Gerard Kanarek, Stacja Ornitologiczna, MiIZ PAN. Inni wykonawcy: dr Andrzej Kruszewicz, dr M. Zagalska-Neubauer
2008-2010 Projekt badawczy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rola kojarzeń pozapartnerskich w kształtowaniu izolacji rozrodczej w strefie hybrydyzacji na przykładzie mewy srebrzystej i białogłowej” Nr N N304 339334 (kierownik dr Grzegorz Neubauer), Stacja Ornitologiczna, MiIZ PAN. Inni wykonawcy: dr M. Zagalska-Neubauer
   
2004-2005 Projekt Polonium – współpraca dwustronna z Francją, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Zjawisko hybrydyzacji w kompleksie dużych mew Larus argentatus-cachinnans-michahellis: analiza biometryczna i genetyczna populacji środkowopolskiej”. We współpracy z Zakładem Zoologii Kręgowców UMK w Toruniu/Stacją Ornitologiczną PAN – dr G. Neubauer, dr M. Zagalska-Neubauer  oraz z CEFE CNRS w Montpellier, Francja - dr L. Gay, dr J.-M. Pons, dr P.-A. Crochet

Wybrane publikacje

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative Mating Without Complete Reproductive Isolation in a Zone of Recent Secondary Contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419.
Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Bell D. A., Crochet P.-A. 2009. Speciation with gene flow in the large white-headed gulls: does selection counterbalance introgression? Heredity 102: 133-146
Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., David P. & Crochet P.-A. 2007. Molecular and morphological patterns of introgression between two white-headed gull species in a zone of recent secondary contact. Molecular Ecology 16: 3215-3227.
Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Betleja J., 2007. Origin of Caspian Gulls Larus cachinnans breeding in Poland. Brit. Birds 100: 554-557.
Zagalska-Neubauer M., Dubiec A. 2007. Techniki i markery molekularne w badaniach zmienności genetycznej ptaków. Not. Orn. 48:193-206.
Dubiec A., Zagalska-Neubauer M. 2006. Molecular techniques for sex identification in birds. Biological Letters 43:3-12.
Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2006. Dymorfizm płciowy i oznaczanie płci w grupie mewy srebrzystej Larus argentatus na podstawie pomiarów biometrycznych. Not. Orn. 47: 185-191.
Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridization. Vogelwelt 127: 11-22.
Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2005. Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michahellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. Not. Orn. 46: 61-76.
Zagalska-Neubauer M. 2004. Wzrost liczebności mew z kompleksu mewy srebrzystej w Wielkopolsce w latach 1990-2001. Not. Orn. 45:159-168.

Main scientific interests

Demography of avian populations
Avian migrations and stopover
Natural hybridization and reproductive barriers (study species - large white headed gulls)
Behavioural ecology
Monitoring of avian populations - theory and application

Current research projects

Stay or depart? Factors affecting individual choice at stopover site during autumn migration, based on the example of Dunlin (Calidris alpina).

 

Past research projects

 

Hybridization in gulls of the Larus argentatus-cachinnans-fuscus group: a case study in mixed populations in European Russia. International project of Polish Ministry of Science, in cooperation with Pedagogical State University in Ivanovo, Russia [ 2009-2011 ]

 

The role of extra-pair paternity in shaping reproductive isolation in a hybrid zone - a case study of herring and caspian gulls [ 2008-2010 ]Selected publications
 

 • Neubauer G., Nowicki P., Zagalska-Neubauer M. 2014. Haldane's rule revisited: do hybrid females have a shorter lifespan? Survival of hybrids in a recent contact zone between two large gull species. Journal of Evolutionary Biology 27:1248-1255
 • Ledwoń M., Betleja J., Stawarczyk T., Neubauer G. 2014. The Whiskered Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland: the role of immigration. Journal of Ornithology 155:459-470
 • Neubauer G., Sikora A. 2013. Detection probability of the Collared Flycatcher Ficedula albicollis during quick, multiple surveys: a case study in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 90:211-221
 • Ledwoń M., Neubauer G., Betleja J. 2013. Adult and pre-breeding survival estimates of the Whiskered Tern Chlidonias hybrida breeding in southern Poland. Journal of Ornithology 154:633-643
 • Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2012. Reproductive performance and changes in relative species abundance in a mixed colony of Herring and Caspian Gulls, Larus argentatus and L.  cachinnansActa Ornithologica 47:185-194
 • Neubauer G., Zieliński P., Wojciechowski Z., Buszkiewicz E., Siekiera J., Siekiera A. 2012. Leaving on migration: estimating departure dates of Barn Swallows Hirundo rustica from summer roosts using a capture-mark-recapture approach. Bird Study 59:144-154
 • Gibbins C.M., Neubauer G., Small B. 2011. Identification of Caspian Gull. Part 2: phenotypic variability and the field characteristics of hybrids. British Birds 104:702-742 
 • Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M., Chylarecki P. 2011. Diet composition of the Caspian Gull (Larus cachinnans) in inland Poland: effects of breeding area, breeding stage and sympatric breeding with the Herring Gull (Larus argentatus). Ornis Fennica 88:80-89
 • Lenda M., Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Skórka P. 2010. Do invasive species undergo metapopulation dynamics? A case study of the invasive Caspian Gull, Larus cachinnans, in Poland. Journal of Biogeography 37:1824-1834
 • Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2010. Yellow-legged Gull in Poland: status and separation from yellow-legged Herring Gull and hybrids. Dutch Birding 32:163-170
 • Neubauer G.,  Zagalska-Neubauer M. M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative mating without complete reproductive isolation in a zone of recent secondary contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126:409-419
 • Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Bell D. A., Crochet P.-A. 2009. Speciation with gene flow in the large white-headed gulls: does selection counterbalance introgression? Heredity 102:133-146
 • Sikora A., Neubauer G. 2008. Scandinavian and central European subspecies of White-throated Dipper Cinclus cinclus interbreed in an isolated population in northern Poland. Ornis Fennica 85:73-81
 • Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007. The Atlas of breeding birds in Poland 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań. [in Polish]
 • Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Betleja J. 2007. Origin of Caspian Gulls Larus cachinnans breeding in Poland. British Birds 100:554-557
 • Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., David P. & Crochet P.-A. 2007. Molecular and morphological patterns of introgression between two white-headed gull species in a zone of recent secondary contact. Molecular Ecology 16:3215-3227
 • Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. Vogelwelt 127:11-22

 

(most available as pdfs from GN upon request: grechuta (at) miiz.waw.pl)


 

Main research interests

- helmithology, with a special emphasis on taxonomy and ecology of helminth fauna of birds;

- evolutionary ecology of parasitism.

 

Current research projects

- taxonomy and ecology of helminth fauna of great cormorant Phalacrocorax carbo from north-eastern Poland;

- effects of helminth parasites on survival, growth rate and condition of great cormorant Phalacrocorax carbo chicks;

- helminth fauna of mallard, Anas platyrhynchos from Vistula Lagoon.

 

Selected publications

 G. Kanarek, J. Sitko, L. Rolbiecki, J. Rokicki. 2003. Digenean fauna of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) in the brackisch waters of the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk. Wiadomości Parazytologiczne 49; 293-299.

 G. Kanarek, L. Rolbiecki, M. Misztal. 2005. Reighardia sternae (Diesing, 1864) – a pentastomid (Pentastomida) species new for the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 48; 101-106.

 G. Kanarek, J. Rokicki. 2005. The status of studies of the helminth fauna of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) in northern Poland. Wiadomości Parazytologiczne 51; 165.

 G. Kanarek, L. Rolbiecki, 2006. Syncuaria sqamata (Linstow, 1883) (Nematoda; Acuariidae) in the Great Cormorant [Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)] in northern Poland. Helminthologia 43; 33-36.

 G. Kanarek, L. Rolbiecki, 2006. Third-stage larvae of Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) in the Great Cormorant [Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798)] from the Vistula Lagoon, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 35; 23-28.

 L. Rolbiecki, G. Kanarek, M. Stachnik. 2007. Parvatrema affinis (Jameson et Nicoll, 1913) James, 1964 in the Baltic clam Macoma balthica (Mollusca: Bivalvia) in the Gulf of Gdańsk. Wiadomości Parazytologiczne 53; 25-27.

 G, Kanarek. 2009. The occurrence of Cyathostoma (Cyathostoma) microspiculum (Skrjabin, 1915) (Nematoda: Syngamidae) in the great cormorant [Phalacrocorax carbo (L., 1798)] in north-eastern Poland. Journal of Helminthology.

 

Anna Dubiec

  adubiec(at)miiz.waw.pl

 

Research interests

My research interests focus on questions within the field of evolutionary ecology with a special emphasis on development and functioning of immune system and patterns and fitness consequences of infection with haemoparasites. I address these issues in natural populations of birds both experimentally and observationally using the array of physiological tests and molecular approach. My other research interests include reproductive strategies in birds, especially the occurrence of extra-pair paternity and sex allocation patterns. 

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Dubiec

 

Recent publications:

Maziarz M., Broughton R. K., Casacci L. P., Dubiec A., Maák I., Witek M.  Thermal ecosystem engineering by songbirds promotes a symbiotic relationship with ants. Scientific Reports, accepted for publication. 

Harnist I. Dubiec A. Mazgajski T. D. Changes of nest mass in relation to nesting stages in the Great Tit Parus major. Bird Study, in press.

Corsini M, Schöll E. M., Di Lecce I., Chatelain M., Dubiec A., Szulkin M. 2021. Growing in the city: urban evolutionary ecology of avian growth rates. Evolutionary Applications, in press.

Kubacka J., Podmokła E., Korb J., Dubiec A. 2020. Heterozygosity and fitness in a threatened songbird: blood parasite infection is explained by single-locus but not genome-wide effects. Journal of Ornithology 161: 803-817, doi: 10.1007/s10336-020-01753-0.

Norte A.C., Margos G., Becker N.S. et al. 2020. Host dispersal shapes the population structure of a tick-borne bacterial pathogen. Molecular Ecology 29:485–501, doi: 10.1111/mec.15336.

Janas K., Lutyk D., Sudyka J., Dubiec A., Gustafsson L., Cichoń M., Drobniak S. 2020. Carotenoid-based colouration correlates with the hatching date of blue tit (Cyanistes caeruleus) nestlings. Ibis 162: 645-654, doi: 10.1111/ibi.12751.

Sudyka J., Podmokła E., Drobniak S., Dubiec A., Arct A., Gustafsson L., Cichoń M. 2019. Sex-specific effects of parasites on telomere dynamics in a short-lived passerine - the blue tit. The Science of Nature 106: 6, doi: 10.1007/s00114-019-1601-5.

Janas K., Podmokła E., Lutyk D., Dubiec A., Gustafsson L., Cichoń M., Drobniak S.M. 2018. Influence of haemosporidian infection status on structural and carotenoid-based colouration in the blue tit (Cyanistes caeruleus). Journal of Avian Biology 2018: e01840, doi: 10.1111/jav.01840.

Møller A. P., Balbontín J., Dhondt A. A. et al. 2018. Effects of interspecific co-existence on laying date and clutch size in two closely related species of hole-nesting birds. Journal of Animal Ecology 87: 1738-1748, doi: 10.1111/1365-2656.12896.

Dubiec A., Podmokła E., Harnist I., Mazgajski T. D. 2018. Haemoparasites of the pied flycatcher: inter-population variation in the prevalence and community composition. Parasitology 145: 912–919. 

Corsini M., Dubiec A., Marrot P., Szulkin. M. 2017. Humans and tits in the city: quantifying the effects of human presence on great tit and blue tit reproductive trait variation. Frontiers in Ecology and Evolution, 5:82.5:82. doi: 10.3389/fevo.2017.00082

Dubiec A., Podmokła E., Gustafsson L. 2017. Intra-individual changes in haemosporidian infections over the nesting period in great tit females. Parasitology Research 116: 2385–2392. doi: 10.1007/s00436-017-5540-9

Podmokła E., Dubiec A., Drobniak S. M., Sudyka J., Krupski A., Arct A., Gustafsson L., Cichoń M. 2017. Effect of haemosporidian infections on host survival and recapture rate in the blue tit. Journal of Avian Biology 48: 796–803. doi: 10.1111/jav.01108

Vaugoyeau M., Adriaensen F., Artemyev A., et al. 2016. Interspecific variation in the relationship between clutch size, laying date and intensity of urbanization in four species of hole-nesting birds. Ecology and Evolution 6: 5907–5920. doi: 10.1002/ece3.2335

Dubiec A., Podmokla E., Zagalska-Neubauer M., Drobniak S. M., Arct A., Gustafsson L., Cichoń M. 2016. Differential prevalence and diversity of haemosporidian parasites in two sympatric closely related nonmigratory passerines. Parasitology 143: 1320–1329.

Witek M., Ślipiński P., Naumiec K., Krupski A., Babik H., Walter B., Symonowicz B., Dubiec A. Performance of Myrmica ant colonies is correlated with presence of social parasites. Ecological Entomology 41: 284-291.

Dubiec A., Zieliński P., Zielińska M., Iciek T. 2015. Morphometric sex identification in the Mediterranean Gull (Ichthyaetus melanocephalus). Waterbirds 38: 229-237.

Drobniak S. M., Dubiec A., Gustafsson L., Cichoń M. 2015. Maternal age-related depletion of offspring genetic variance in immune response to phytohaemagglutinin in the blue tit (Cyanistes caeruleus). Evolutionary Biology 42: 88-98. 

Podmokła E., Dubiec A., Arct A., Drobniak S. M., Gustafsson L., Cichoń M. 2015. Malaria infection status predicts extra-pair paternity in the blue tit. Journal of Avian Biology 46: 303-306.

Sudyka J., Arct A., Drobniak S., Dubiec A., Gustafsson L., Cichoń M. 2014. Experimentally increased reproductive effort alters telomere length in the blue tit (Cyanistes caeruleus). Journal of Evolutionary Biology 27: 2258–2264.

Møller A. P., Adriaensen F., Artemyev A., et al. 2014. Variation in clutch size in relation to nest size in birds. Ecology and Evolution 4: 3583–3595. 

Podmokła E., Dubiec A., Drobniak S. M., Arct A., Gustafsson L., Cichoń M. 2014. Determinants of prevalence and intensity of infection with malaria parasites in the blue tit. Journal of Ornithology, 155: 721-727. 

Møller A. P., Adriaensen F., Artemyev A., et al. 2014. Clutch size variation in Western Palearctic secondary hole-nesting passerine birds in relation to nest box design. Methods in Ecology and Evolution 5: 353–362.

Rutkowska J., Dubiec A., Nakagawa S. 2014. All eggs are made equal: meta-analysis of egg sexual size dimorphism in birds. Journal of Evolutionary Biology 27: 153-160.

Podmokła E., Dubiec A., Drobniak S. M., Arct A., Gustafsson L., Cichoń M. 2014. Avian malaria is associated with increased reproductive investment in the blue tit. Journal of Avian Biology 45: 219-224.