foto Piotr Ślipiński

Pracownia Technik Molekularnych i Biometrycznych

Pokój 314

Tel. 22 629 32 21, wewn. 156

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania:

Kopalny DNA, genetyka populacyjna człowieka, archeogenetyka, antropologia

 

Wykształcenie:

2011-2014 studia doktoranckie i stopień naukowy doktora – School of Biological Sciences, University of Sydney

2007-2009 studia magisterskie i dyplom magistra – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

2004-2007 studia licencjackie i dyplom licencjata – Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Strona www  / Homepage 

Lista publikacji naukowych / Publications


 

dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Zainteresowania naukowe:

Genetyka populacyjna i konserwatorska, badania genetyczne jesiotrowatych, antyczny DNA

Publikacje:

 1. Panagiotopoulou H, Austin JD, Zalewska K, Gonciarz M, Czarnogórska K, Gawor J, Weglenski P, Popovic D (2017) Microsatellite Mutation Rate in Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus). Journal of Heredity (w druku).

 2. Adamek D, Rzepkowska M, Panagiotopoulou H, Ostaszewska T, Kamaszewski M, Kolman R, Fajkowska M (2017) Morphological differences of white muscle fibers and genetic diversity of fast and slow growing Atlantic sturgeons (Acipenser oxyrinchus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, w druku.

 3. Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Sienkiewicz P, Ślipiński P, Żmihorski M (2016) Genetic identification of a non-native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

 4. Krajcarz M, Makowiecki D, Krajcarz MT, Masłowska A, Baca M, Panagiotopoulou H, Romańska A, Bednarczyk J, Gręzak A, Sudoł M (2015) On the trail of the oldest domestic cat in Poland. An insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon Datong International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.2471.

 5. Popovic D, Baca M i Panagiotopoulou H (2015) Complete mitochondrial genome sequences of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus, Gulf sturgeon, A. o. desotoi and European sturgeon A. sturio (Acipenseriformes: Acipenseridae) obtained through next generation sequencing. Mitochondrial DNA, 28:1-3.

 6. Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Stankovic A i Żmihorski M (2015) Optimization and validation of a multiplex assay for microsatellite loci analysis in the field cricket, Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae). Journal of Asia-Pacific Entomology 18, 421–424.

 7. Panagiotopoulou H, Popovic D, Kleszcz S, Stankovic A (2014) Ocena zmienności genetycznej narybku certy użytego do zarybień dorzecza Wisłoki. Materiały pokonferencyjne „Wylęgarnia 2014”: „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność” pod red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalskiej, Olsztyn 2014; 89-103.

 8. Panagiotopoulou H, Popovic D, K Zalewska, P Weglenski, Stankovic A (2014) Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon populations. Journal of Applied Genetics, 55, 505–510.

 9. Popović D, Panagiotopoulou H, Baca M, Stefaniak K, Mackiewicz P, Makowiecki D, King TL, Gruchota J, Weglenski P, Stankovic A (2014) The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography, 41 (8), 1590–1602.

 10. Panagiotopoulou H, Baca M, Popovic D, Weglenski P, Stankovic A (2014) A PCR-RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. Journal of Applied Ichthyology 30, 14–17.

 11. Popovic D, Panagiotopoulou H, Kleszcz M, Baca M, Rutkowski R, Heese T, Weglenski P, Stankovic A (2013) Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyological Research, 60 (2), 149-158.

 12. Galimova DN, Popović D, Panagiotopoulou H, Askeyev IV, Askeyev OV (2013) Preliminary Results Of Ancient DNA Analysis Of Fish Remains From Archaeological Sites. The Third Russian Scientific Conference with International Participation The dynamics of modern ecosystems in the Holocen, Kazan, Tatarstan Republic, Russia. Materiały pokonferencyjne.

 13. Panagiotopoulou H, Popovic D, Stankovic A, Kolman R, Raczkowski M i Szczepkowski M (2012) Badania genetyczne biologicznego materiału wyjściowego do prac nad restytucją jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) w Polsce. Komunikaty Rybackie 6 (131), 15-18.

 14. Ławicki Ł, Panagiotopoulou H i Żmihorski M (2010) Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca Laurenti, 1768) w Dolinie Dolnej Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 466–473.

 15. Kozakiewicz, M., Gortat, T., Panagiotopoulou, H., Gryczyńska – Siemiątkowska, A., Rutkowski, R., Kozakiewicz, A. and Abramowicz, K. (2009) Genetic spatial structure of two rodent species: bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) – the role of distance and habitat barriers. Animal Biology 59 (2), 169-187.

 16. Popovic D, Panagiotopoulou H, Gruchota J, Makowiecki D, Węgleński P and Stankovic A, (2008). Program restytucji jesiotra w Polsce w oparciu o analizy antycznego DNA. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pod red. R. Kolmana i A. Kapusty, ISBN 978-83-60111-25-3, 203-210.

 17. Stanković A, Panagiotopoulou H, Węgleński P and Popović D (2007) Badania genetyczne nad jesiotrem w związku z programem jego restytucji w wodach Polski. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pod red. R. Kolmana, ISBN 978-83-60111-14-7, 21-23.

Publikacje popularno-naukowe:

 1. Kaczmarczyk P i Panagiotopoulou H (2014) Certa - ryba niezwykła. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, Kwiecień, 2, 26-32.

 2. Popović D i Panagiotopoulou H (2010) Markery genetyczne w ekologii molekularnej. Praca przeglądowa. Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli, Lipiec/Sierpień, 4, 324 (LXIII), 39-46.

 3. Michalska-Parda A i Panagiotopoulou H (2010) CSI w ekologii, czyli jak śledzić, przewidywać i wpływać na losy gatunków. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, Maj-Czerwiec, 323 (LXIII), 5-18.

 4. Popovic D i Panagiotopoulou H (2008) Genetyczne podstawy restytucji jesiotra w Polsce. Biologia w szkole, czasopismo dla nauczycieli, Marzec-Kwiecien, 311 (2). Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli.

 

 

Projekty badawcze:

2011-2015      Grant KBN NR N N304 174140 „Analiza filogeograficzna populacji jesiotra zachodniego i ostronosego w Europie oraz Ameryce Północnej”, kierownik

2011-2014      Projekt POIS-05.02.00-00-182/09-00, pt. "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów", wykonawca

2010-2015      Grant MNiSW NR 12012910 "Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra", wykonawca

2010-2015      Grant ZPB/62/72380/IT2/10 „Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski”, wykonawca

2009-2013      KBN N N304 145537 pt. "Genetyczne, behawioralne i morfologiczne konsekwencje kolonizacji luk w drzewostanie przez gatunek terenów otwartych - świerszcza polnego", wykonawca

2007-2014      Projekt  PO Ryby 2007-2013 - "Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień”, wykonawca

Karolina Doan (dr)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Zainteresowania naukowe:

kopalny DNA, paleobiologia, genetyka populacyjna, filogeografia

Publikacje:

 1. Doan K, Mackiewicz P, Sandoval-Castellanos E, Stefaniak K, Ridush B, Dalen L, Węgleński P, Stankovic A (2017) The history of Crimean red deer population and Cervus phylogeography in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society, zlx065
 1. Doan K, Zachos FE, Wilkens B, Vigne J-D, Piotrowska N, Stankovic A, Jędrzejewska B, Stefaniak B, Niedziałkowska M (2017) Phylogeography of the Tyrrhenian red deer (Cervus elaphus corsicanus) resolved using ancient DNA of radiocarbon-dated subfossils. Scientific Reports, 7, 2331
 1. Baca M, Doan K, Sobczyk M, Stankovic A, Węgleński P (2012). Ancient DNA reveals kinship burial patterns of a pre-Columbian Andean community. BMC Genetics 13:30 doi:10.1186/1471-2156-13-30
 1. Stankovic A, Doan K, Mackiewicz P, Ridush B, Baca M, Gromadka R, Socha P, Węgleński P, Nadachowski A, Stefaniak K (2011) First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine. Quaternary International, 245, 262-267

Projekty badawcze:

 

 • 2016-obecnie

Przeprowadzanie badań genetycznych w ramach projektu Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesnonowożytnych, usługa laboratoryjna w ramach umowy z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

 • 2014 - 2016

NCN Opus 6 nr 2013/11/B/NZ8/00888:  Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie – wykonawca; Instytut Biologii Ssaków PAN

 • 2011 - 2013

MNiSW nr N N303 821140: Filogeografia i filogenetyka jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w oparciu o analizę DNA z materiałów kopalnych z plejstocenu – wykonawca; Instytut Genetyki i Biotechnologii UW

 Monika Patrzyk (mgr inż.)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Zainteresowania naukowe:

genetyka populacyjna

Projekty badawcze:

 

 • 2016-obecnie

Przeprowadzanie badań genetycznych w ramach "Stabilizacja populacji jelenia szlachetnego  w Borach Stobrawskich w oparciu o wsiedlenia  z hodowli prowadzonej przez
Nadleśnictwo Kluczbork”

 • 2013-2015

Badanie zmian metabolicznych i morfologicznych, towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kinetyką w ramach „Charakterystyka wybranych elementów metabolizmu, towarzyszących śmierci komórkowej indukowanej kinetyną, w 2-cm apikalnych fragmentach korzeni siewek Vicia faba ssp. Minor”