Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne zainteresowania badawcze:

 1. Genetyka w ochronie zagrożonych gatunków zwierząt
 2. Genetyka populacyjna i filogeografia kuraków leśnych i ptaków drapieżnych
 3. Genetyka populacyjna miejskich populacji dzikich gatunków zwierząt

Publikacje:

 1. Moskwa B., Charon K. M., Cabaj Wł., Rutkowski R. 1998: The mean, distribution and repeatability of faecal egg counts in Polish Wrzosówka ewes following natural gastrointestinal nematode infection during two pasture seasons. Acta Parasitologica, 43: 148–153
 2. Charon K. M., Moskwa B., Cabaj Wł., Rutkowski R. 1999: Wpływ naturalnej inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych na wyniki produkcyjne owiec rasy wrzosówka. Medycyna Weterynaryjna, 55
 3. Charon K.M., Moskwa B., Kurył J., Gruszczyńska J., Rutkowski R. 2001. Relationship between polymorphism in locus OMHC1 (MHC class I) and resistance to nematodes in Polish Heatherhead Sheep. Animal Science Papers and Reports 19: 285–292
 4. Charon K.M., Moskwa B., Rutkowski R., Gruszczyńska J., Świderek W. 2002. Microsatellite polymorphism in locus DRB1 (MHC class II) and it’s relation to nematode fecal eggs count in Polish Heath Sheep. Journal of Animal and Feed Science. 11: 47–58
 5. K.M. Charon, B. Moskwa, A. Winnicka, W. Świderek, R. Rutkowski, Z. Nowak. 2002. Relationship between natural nematode infection and leukocyte subpopulations in the blood of Polish Heath lambs. Helmintologia 39: 135–141
 6. Charon M., Gruszczyńska J., Świederek W., Rutkowski R., Kijewska A. 2002. Polimorfizm genu DRB1 (MHC klasa II) i jego związek z odpornością owiec na infekcje bakteryjne i pasożytnicze. Przegląd Hodowlany – Zeszyty Naukowe 60: 327–339
 7. M. Gajewska, R. Rutkowski, D. Łukasiewicz, E. Wirth-Dzięciołowska. 2002. Differences between C57BL/6 and C57BL/10 inbred mouse strains in chromosomes 2, 4. 13, 17 and 18. Animal Science Papers and Reports 20: 175–180
 8. T. Malewski, A. Malewska and  R. Rutkowski. 2003. RT-PCR technique and its applications. State-of-the-art. Journal of Animal and Feed Sciences 12: 403–416
 9. Dziedzic R., Rutkowski R., Rzońca Z., Steliga L. 2004. Źródła zagrożeń i kierunki ochrony głuszców (Tetrao urogallus) w Polsce. Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN  38: 295–302
 10. Rutkowski R., Niewęgłowski H., Dziedzic R., Kmieć M., Goździewski J. 2005. Genetic variability of Polish population of the Capercaillie Tetrao urogallus. Acta Ornithologica 40: 27–34.
 1. Rejt Ł., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Rutkowski R., Malewska A. 2005. Does egg sex ratio in urban Kestrels (Falco tinnunculus) differ from parity? Polish Journal of Ecology 53: 545–552
 2. Rejt Ł., Rutkowski R., Gryczyńska-Siemiątkowska A. 2004. Genetic variability of urban Kestrels in Warsaw – preliminary data. Zoologica Poloniae 49: 199–209
 3. Rutkowski R., Rejt Ł., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Jagołkowska P. 2005. Urbanization gradient and genetic variability of birds — example of Kestrels in Warsaw. Berkut 14: 130–136.
 4. Rutkowski R. 2005. Zasady techniki PCR. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych (M. Pilot i R. Rutkowski, red.): 35–49. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 5. Rutkowski R. Sekwencje mikrosatelitarne i ich wykorzystanie w badaniach zoologicznych. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych (M. Pilot i R. Rutkowski, red.): 65–77. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 6. Jagołkowska-Tkaczuk P., Rutkowski R., Keller M. 2006. Taxonomical consequences of genetic diversity of Polish Hazel Grouse. Journal of Ornithology 147: 187–188
 1. Rutkowski R., Rejt Ł., Szczuka A. 2006.  Analysis of microsatellite polymorphism and genetic differentiation in urban and rural Kestrels Falco tinnunculus (L.). Polish Journal of Ecology 54: 473–480.
 1. Rutkowski R., Mazgajski T. D., Rejt Ł. 2006. Cross-species amplification of microsatellite loci in European woodpeckers (Picidae). Annales Zoologici 56: 819–826
 2. Rutkowski R., Jagołkowska P., Mazgajski T. D., Rejt Ł. 2007. A mitochondrial DNA control region phylogeny of the European woodpeckers Picidae. Genus (suppl.) 14: 173–176
 3. Rutkowski R., Olejniczak I., Boniecki P., Tereba A., Cybulska M., Parys A. 2007. Cross-species amplification of microsatellite loci in Orchesella flavescens (Apterygota: Collembola). Genus (suppl.) 14: 59–62
 4. Rutkowski R., Keller M., Jagołkowska P. Populacje i podgatunki – genetyka molekularna w badaniach europejskich głuszcowatych Tetraonidae. Notatki Ornitologiczne 48: 260–274
 5. Gryczyńska-Siemiątkowska A., Gortat T., Kozakiewicz A., Rutkowski R., Pomorski J., Kozakiewicz M. 2008. Multiple paternity in a wild population of the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis. Acta Theriologica 53: 251–258
 6. Rutkowski , Jagołkowska P., Mazgajski M. D., Rejt Ł. 2008. Mitochondrial marker for studying European woodpeckers on various taxonomic levels. Annales Zoologici 58: 907–913
 1. Rutkowski R. 2008. Badania genetyczne polskiej populacji głuszca – cele, problemy, perspektywy. Ochrona kuraków leśnych (Małgorzata Haze, red.): 184–194, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa
 2. Rutkowski R., Zawadzka D., Jagołkowska P., Zawadzki J. 2009. Badania genetyczne głuszca — weryfikacja danych ekologicznych i kierunków ochrony. W: Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach (D. Anderwald, red.). Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej 21 (2): 75–83      
 3. Kozakiewicz M., Gortat T., Panagiotopoulou H., Gryczyńska–Siemiątkowska A., Rutkowski R., Kozakiewicz A., Abramowicz K. 2009. The spatial genetic structure of bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) populations: The effect of distance and habitat barriers. Animal Biology 59: 169-187
 4. Rutkowski R., Sielezniew M., Szostak A. 2009. Contrasting levels of polymorphism in cross-amplified microsatellites in two endangered xerothermophilous, obligatorily myrmecophilous, butterflies of the genus Phengaris (Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 106: 457–469
 5. Rutkowski R., Rejt Ł., Tereba A., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Janic B. 2010. Population genetic structure of the European kestrel Falco tinnunculus in Central Poland. European Journal of Wildlife Research 56: 297–305. Published on-line: 16.09.2009: DOI 10.1007/s10344-009-0320-1,
 6. Gortat T., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Rutkowski R., Kozakiewicz A., Mikoszewski A., Kozakiewicz M. 2010. Landscape pattern and genetic structure of a yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) population in north-eastern Poland. Acta Theriologica 55 (2): 109–121
 7. Sielezniew M., Ponikwicka D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Kostro-Ambroziak A., Rutkowski R. 2011. Diverging patterns of mitochondrial and nuclear diversity in the specialized butterfly Plebejus argus (Lepidoptera: Lycaenidae). European Journal of Entomology 108: 537–545
 8. Rutkowski R., Szczuka A., Zalewski M., Korczyńska J., Gryziak G. 2011. Failure of microsatelite's cross-amplification in common ground beetle Pterostichus melanarius (Illiger). Baltic Journal of Coleopterology 11(1): 17–24
 9. Sielezniew M., Rutkowski R. 2012. Population isolation rather than ecological variation explains the genetic structure of endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) arion. Journal of Insects Conservation 16: 39–50
 10. Sielezniew M., Rutkowski R., Ponikwicka D., Ratkiewicz M., Dziekańska I., Švitra G. 2012.  Differences in genetic variability between two ecotypes of endangered myrmecophilous butterfly Phengaris (=Maculinea) alcon – the setting of conservation priorities. Insect Conservation and Diversity 5: 223–236
 11. Rutkowski R., Keller M., Jagołkowska P. 2012. Population genetics of the hazel hen Bonasa bonasia in Poland assessed with non-invasive samples. Central European Journal of Biology 7: 759–775
 12. Śmietana W., Rutkowski R., Ratkiewicz M., Buś-Kicman M. 2012. Ocena liczebności i zmienności genetycznej niedźwiedzi występujących na obszarze polskiej części Karpat [In Polish with English abstract] . W: Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce (Jakimiuk S., Kryt N., eds): 67-88, WWF Polska, Warszawa 2012
 13. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska-Siemiątkowska A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2013. Genetic structure in urban and rural populations of Apodemus agrarius  in Poland. Mammalian Biology, 78: 171–177, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mambio.2012.07.155
 14. Popovic D., Panagiotopoulou H., Kleszcz M., Baca M., Rutkowski R., Heese T., Węgleński P., Stankovic A. 2013. Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyologic Research, 60: 149–158, DOI: 10.1007/s10228-012-0326-7
 15. Patricelli D., Sielezniew M., Ponikwicka-Tyszko D., Ratkiewicz M., Bonelli S., Barbero F., Witek M., Buś M. M., Rutkowski R., Balletto E. 2013. Contrasting genetic structure of rear edge and continuous range populations of a parasitic butterfly infected by Wolbachia. BMC Evolutionary Biology 13: 14; http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/14
 16. Bogdanowicz W., Lesiński G., Sadkowska-Todys M., Gajewska M., Rutkowski R. 2013. Population genetics and bat rabies: a case study of Eptesicus serotinus in Poland. Acta Chiropterologica 15: 35–56
 17. Rutkowski R., Suchecka E., Zawadzka D. 2013. Migracyjność zależna od płci a genetyczna struktura populacji kuraków leśnych. Postępy Techniki w Leśnictwie 122: 28–33
 18. Mitrus J.,  Mitrus C., Rutkowski R., Sikora M., Suchecka E. 2013. Characterisation of cross-amplified microsatellite markers in the red-breasted flycatcher Ficedula parva. Annales Zoologici 63: 517–523
 19. Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I, Gryczyńska A. 2014. Preliminary analysis of genetic variability in Montagu's harrier (Circus pygargus) using cross-amplified microsatellites. Annales Zoologici 64(3): 535–547
 20. Mitrus C., Mitrus J., Rutkowski R. 2014. Extra-pair paternity in relation to age of the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva males. Avian Biology Research 7(2): 111-116
 21. Śmietana W., Matosiuk M., Czajkowska M., Ratkiewicz M., Rutkowski R., Buś-Kicman M., Jakimiuk S. 2014. Ocena rozmieszczenia i liczebności niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos (L.) we wschodniej części polskich Karpat. Roczniki Bieszczadzkie 22: 289–301
 22. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska A., Pieniążek A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2015. Anthropopressure gradients and the population genetic structure of Apodemus agrarius. Conservation Genetics, 16: 649–659  DOI 10.1007/s10592-014-0690-0
 23. Mitrus J., Mitrus C., Rutkowski R., Sikora M., 2015. Female red-breasted flycatchers Ficedula parva mated to older males produce male-biased broods. Wilson Journal of Ornithology 127 (2): 259-265
 24. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2015. Genetic variability in island populations of two rodent species: bank vole (Myodes glarteolus) and yellow-necked Mouse (Apodemus flavicollis). Annales Zoologici Fennici 52: 145–159
 25. Sielezniew M., Patricelli D., Rutkowski R., Witek M., Bonelli S., Buś M. M. 2015. Population genetics of the endangered obligatorily myrmecophilous butterfly Phengaris (= Maculinea) arion in two areas of its European range. Insect Conservation and Diversity 8: 505–516
 26. Minias P., Wojczulanis-Jakubas K., Rutkowski R., Kaczmarek K. 2015. Local heterozygosity effects on nestling growth and condition in the great cormorant. Evolutionary Biology 42: 452–460
 27. Rutkowski R., Krupiński D., Kitowski I., Popovic D., Gryczyńska A., Molak M., Dulisz B., Poprach K., Müller S., Müller R., Gierach K-D. 2015. Genetic structure and diversity of breeding Montagu's harrier (Circus pygargus) in Europe. European Journal of Wildlife Research, 61: 691–701
 28. Rutkowski R., Krofel M., Giannatos G., Ćirović D., Männil P., Volokh A.M, Lanszki J., Heltai M., Szabó L., Banea O.C., Yavruyan E., Hayrapetyan V., Kopaliani N., Miliou A., Tryfonopoulos G.A., Lymberakis P., Penezić A., Pakeltytė G., Suchecka E. and Bogdanowicz W. 2015. A European concern? Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PloS ONE 10: e0141236
 29. Rutkowski R., Krzan P., Suchecka E. 2015. Charakterystyka genetyczna populacji głuszca w Tatrzańskim Parku Narodowym na tle innych karpackich populacji gatunku. Nauka Tatrom, t. II - Nauki Biologiczne, Zakopane 2015, 47–52
 1. Minias P., Wojczulanis-Jakubas K., Rutkowski R., Kaczmarek K., Janiszewski T. 2016. Spatial patterns of extra-pair pater nity in a waterbird colony: separating the effects of nesting den sity and nest site location. Behavioral Ecology and Sociobiology 70: 369–376. DOI 10.1007/s00265-015-2056-0
 1. Rutkowski R., Jagołkowska P., Zawadzka D., Bogdanowicz W. 2016. Impacts of forest fragmentation and post-glacial colonization on the distribution of genetic diversity in the Polish population of the hazel grouse Terastes bonasia. European Journal of Wildlife Research 62: 293–306 DOI. 10.1007/s10344-016-1002-4
 2. Gortat T., Rutkowski R., Gryczyńska A., Kozakiewicz A., Kozakiewicz M. 2017. The spatial genetic structure of the yellow-necked mouse in an urban environment – a recent invader vs. a closely related permanent inhabitant. Urban Ecosystems 20: 581-594
 3. Rutkowski R., Zawadzka D., Suchecka E., Merta D. 2017. Conservation Genetics of the Capercaillie in Poland - Delineation of Conservation Units. PLOS ONE 12(4): e0174901. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174901
 4. Bogdanowicz W., Rutkowski R., Gabrielyan B. K., Ryspaev A., Asatryan A. N., Mkrtchyan J. A., Bujalska B. M. 2017. Fish introductions in the former Soviet Union: the Sevan trout (Salmo ischchan) — 80 years later. POLS ONE 12(7): e0180605. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180605

Główne projekty badawcze:

 1. Zróżnicowanie genetyczne polskiej populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus w kontekście jego ochrony. (w ramach grantu MNSW/NCN nr N N304 157839)
 2. Procesy mikroewolucji w środowisku miejskim ― genetyczne i fizjologiczne efekty synurbizacji: model Apodemus. (w ramach grantu MNSW/NCN N N304 169539).
 3. Badania genetyczne wsiedlanych ptaków oraz monitoring genetyczny populacji głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (w ramach projektu LIFE 11NAT/PL/428).
 4. Genetyka populacyjna miejskich bezkręgowców ― porównanie 'niedawnego najeźdźcy' i 'dawnego więźnia'. (w ramach grantu NCN: UMO-2013/09/B/NZ8) .
 5. Badania genetyczne karpackiej populacji głuszca ( w ramach wspólpracy z Gorczańskim, Tatrzańskim i Babiogórskim Parkiem Narodowym)
 6. Genetyka populacyjna, monitoring genetyczny i ocena liczebności krajowej populacji cietrzewia (min. w ramach wspólpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym)

Malewski, Tadeusz (dr hab.)

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Genomika

Mechanizmy regulacji ekspresji genów

Molekularna nematologia

Barcoding DNA

Molekularne mechanizmy identyfikacji gatunków

Entomologia sądowa

PROJEKTY NAUKOWE

 

2013–2016. Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur typu mięsnego. NCN.

2011–2014. Rola genów szoku cieplnego w zróżnicowanym przystosowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) do zasiedlania pożarzysk. NCN.

2011–2014. Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce.  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

2011–2014. Weryfikacja hipotez dotyczących udomowienia psa (Canis familiaris) z wykorzystaniem genotypowania SNP. NCN.

2010–2012. Ekspresja izoenzymów Sap7, Sap8 oraz Sap9-10 proteazy aspartylowej a wirulencja Candida albicans. MNiSW.

2009–2012. Analiza genów kandydatów warunkujących wybrane cechy jakości jaj kur nieśnych.

MNiSW.

2010–2012. Rola apoptozy w patogenezie zmian błony śluzowej obserwowanych w zakażeniu HSV-2 na modelu myszy C57BL. MNiSW.

2005–2009. Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń. Projekt zamawiany MNiSW.

2004–2007. Ekspresja genu GnRH i genu receptora GnRH w podwzgórzu oraz genu receptora GnRH w przysadce u owiec i wpływ czynników stresogennych. MNiSW.

2003–2005. Identification and characterization of the DNA sequences affecting expression of casein genes in cattle. NATO Collaborative Linkage Grant.

2002–2005. Identyfikacja genów związanych ze wzrostem i rozwojem przewodów gruczołu mlekowego krowy metodą cDNA microarray. MNiSW.

WYBRANE PUBLIKACJE 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moje publikacje dostępne są również na  Google Scholar oraz Research Gate.

 

 1. Bień K, Żmigrodzka M, Orłowski P, Fruba A, Szymański Ł, Stankiewicz W, Nowak Z, Malewski T, Krzyżowska M. 2017. Involvement of Fas/FasL pathway in the murine model of atopic dermatitis. Inflammation Research, 66 (8): 679–690.
 2. Ilieva-Makulec K, Rybarczyk-Mydłowska K, Winiszewska G, Flis Ł, Tereba A, Kowalewska K, Malewski T. 2017. Morphological and molecular analysis of Paratrichodorus teres (Hooper 1962) (Nematoda: Trichodoridae): a groundwork for discussion on the phylogeny and pathogenicity of Paratrichodorus species. European Journal of Plant Pathology, 148: 907–917.
 3. Flis Ł, Dobosz R, Winiszewska G, Rybarczyk-Mydłowska K, Malewski T, Wasilewska-Nascimento B, Silva GD. 2017. First report of the root-knot nematode Meloidogyne incognita on tomato in Cape Verde. Plant Disease, https://doi.org/10.1094/PDIS-07-17-1020-PDN.
 4. Chałańska A, Bogumił A, Winiszewska G, Kowalewska K, Malewski T. 2017. Morphological and molecular characteristics of foliar nematode attacking silver birch (Betula pendula Roth) in Poland. Helminthologia, 54 (3): 250–256.
 5. Nowakowska JA, Malewski T, Tereba T, Borys M, Kubiak K, Tkaczyk M, Oszako T. 2017. Rapid diagnosis of pathogenic Phytophthora species in soil by real-time PCR. Forest pathology, 47(2): e12303.
 6. Ciechanowska M, Łapot M, Mateusiak K, Paruszewska E, Malewski T, Przekop F. 2017. Biosynthesis of gonadotropin releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor (GnRHR) in hypothalamic-pituitary unit of anestrous and cyclic ewes. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 95(2): 178–
 7. Pilot M, Malewski T, Moura AE, Grzybowski T, Oleński K, Kamiński S, Fadel FR, Alagaili AN, Mohammed OB, Bogdanowicz W. 2016. Diversifying selection between pure-breed and free-breeding dogs inferred from genome-wide SNP analysis. G3: Genes, Genomes, Genetics, 6: 2285–
 8. Ciechanowska M, Łapot M, Antkowiak B, Mateusiak K, Paruszewska E, Paluch M, Przekop F, Malewski T. 2016. Effect of short-term and prolonged stress on the biosynthesis of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor (GnRHR) in the hypothalamus and GnRHR in the pituitary of ewes during various physiological states. Animal Reproduction Science, 174: 65–72.
 9. Ciechanowska M, Łapot M, Mateusiak K, Paruszewska E, Malewski T, Krawczyńska A, Przekop F. 2016. The central effect of b-endorphin and naloxone on the biosynthesis of GnRH and GnRH receptor (GnRHR) in the hypothalamic-pituitary unit of follicular-phase ewes. Reproduction in Domestic Animals, 51(4): 555–
 10. Nowakowska JA, Malewski T, Tereba A, Borys M. Oszako T. 2016. Molekularna diagnostyka wybranych patogenów z rodzaju Phytophthora w szkółkach dębu szypułkowego i buka zwyczajnego w ramach integrowanej ochrony roślin. Sylwan, 160(5): 365–
 11. Chałańska A, Bogumił A, Malewski T, Kowalewska K. 2016. The effect of two fixation methods (TAF and DESS) on morphometric parameters of Aphelenchoides ritzemabosi Zootaxa, 4083 (2): 297–300.
 12. Pilot M, Malewski T, Moura AE, Grzybowski T, Oleński K, Ruść A, Kamiński S, Fadel FR, Mills DS, Alagaili AN, Mohammed OB, Kłys G, Okhlopkov IM, Suchecka E, Bogdanowicz W. 2015. On the origin of mongrels: evolutionary history of free-breeding dogs in Eurasia. Proceeding of the Royal SocietyBiological Sciences, 282: 20152189.
 13. Malewski T, Bogdanowicz W, Durska E, Łoś M, Kamiński M, Kowalewska K. 2015. Expression profiling of heat shock genes in a scuttle fly Megaselia scalaris (Diptera, Phoridae). The Journal of Experimental Zoology Part A, 323A: 704–713.
 14. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Schaller M. 2014. The expression of the Candida albicans gene SAP4 during hyphal formation in human serum and in adhesion to monolayer cell culture of colorectal carcinoma Caco-2 (ATCC). Central European Journal of Biology, 9(8): 796–
 15. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Kurzątkowski W. 2014. Quantitative expression of Candida albicans aspartyl proteinase genes SAP7, SAP8, SAP9, SAP10 in human serum in vitr Polish Journal of Microbiology, 63(1): 15–20.
 16. Tomalak M, Malewski T. 2014. Bursaphelenchus tiliae n. (Nematoda: Parasitaphelenchidae), a nematode associate of the bark beetle Ernoporus tiliae (Panz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in small-leaved lime, Tilia cordata Mill. Nematology, 16(10): 1181–1196.
 17. Staniszewska M, Bondaryk M, Malewski T, Kurzątkowski W. 2013. The in vitro expression of SAP6 gene in Candida albicans morphogenesis mutants under human serum influence. Biologia, 68(5): 803–
 18. Dobosz R, Winiszewska G, Malewski T, Rybarczyk-Mydłowska K, Tereba A, Kowalewska K, Gawlak M. Bogdanowicz W. 2013. Morphological and molecular features of Punctodera stonei Brzeski, 1998 (Nematoda: Heteroderidae) – species associated with roots of grasses. Annales Zoologici, 63(2): 157–
 19. Barkova OY, Sazanova AL, Fomichev KA, Malewski T, Parada R, Kawka M, Jaszczak K, Sazanov AA. 2013. Associations of new rSNPs with eggshell thickness in Rhode Island layers. Animal Science Papers and Reports, 31(2): 165–
 20. Zabolewicz T, Brym P, Oleński K, Suchocki T, Malewski T, Szyda J, Kamiński S. 2012. Polymorphism within TATA-box of bovine lactoferrin gene and its association with performance traits in Holstein cattle. Livestock Science, 149(3): 267–
 21. Fomichev KA, Sazanova AL, Malewski T, Kamiński S, Sazanov AA. 2012. Associations between two novel rSNPs in 5 '-flanking region of the bovine casein gene cluster and milk performance traits. Gene, 496 (1): 49–54.
 22. Larkina TA, Sazanova AL, Fomichev KA, Barkova OY, Sazanov AA, Malewski T, Jaszczak K. 2011. Expression profiling of candidate genes for abdominal fat mass in domestic chicken Gallus gallus. Russian Journal of Genetics, 47 (8): 1012–
 23. Larkina TA, Sazanova AL, Fomichev KA, Barkova OY, Malewski T, Jaszczak K, Sazanov AA. 2011. HMG1A and PPARG are differently expressed in the liver of fat and lean broilers. Journal of Applied Genetics, 52 (2): 225–
 24. Barkova OU, Sazanova AL, Blagoveshenskiy IU, Fomichov KA, Malewski T, Sazanov AA. 2011. Design of a system for genotyping of Gallus gallus based on the rSNP (Regulatory single nucleotide polymorphism) alleles affecting the egg shell thickness. Russian Journal of Genetics, 47(2): 216–
 25. Ciechanowska M, Lapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2011. Effects of corticotropin-releasing hormone and its antagonist on the gene expression of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor in the hypothalamus and anterior pituitary gland of follicular phase ewes. Reproduction Fertility and Development, 23(6): 780–
 26. Malewski T, Draber-Mońko A, Pomorski J, Łoś M. Bogdanowicz W. 2010. Identification of forensically important blowfly species (Diptera: Calliphoridae) by high-resolution melting PCR analysis. International Journal of Legal Medicine, 127(4): 277–
 27. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2009. Effects of GABA(A) receptor modulation on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the hypothalamus and GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of follicular-phase ewes. Animal Reproduction Science, 111(2–4): 235–
 28. Draber-Mońko A, Malewski T, Pomorski J, Łoś M, Ślipiński P. 2009. On the morphology and mitochondrial DNA barcoding of the flesh fly Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (Diptera: Sarcophagidae) – an important species in forensic entomology. Annales Zoologici, 59(4): 465–
 29. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Expression of the GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the hypothalamus and of the GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of anestrous and luteal phase ewes. Animal Reproduction Science, 108(3–4): 345–
 30. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Implication of dopaminergic systems on GnRH and GnRHR genes expression in the hypothalamus and GnRH-R gene expression in the anterior pituitary gland of anestrous ewes. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 116(6): 375–
 31. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. The central effect of b-endorphin and naloxone on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the hypothalamus, and on GnRH-R gene in the anterior pituitary gland in follicular phase ewes. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 116(1): 40–
 32. Łapot M, Ciechanowska M, Malewski T, Mateusiak K, Misztal T, Przekop F. 2008. Changes in the GnRH mRNA and GnRH receptor (GnRH-R) mRNA levels in the hypothalamic-anterior pituitary unit of anestrous ewes after infusion of GnRH into the third cerebral ventricle. Reproductive Biology, 8(2): 149–
 33. Kamiński S, Malewski T, Ahman A, Wójcik E, Ruść A, Oleński K, Jakubczak A, Sazanov AA. 2008. Towards an integrated approach to study SNPs and expression of candidate genes associated with milk protein biosynthesis. Russian Journal of Genetics, 44(4), 1–
 34. Krzyżowska M, Malewski T, Hamasur B, Augustynowicz-Kopeć E, Schollenberger A, Pawłowski A, Niemiałtowski M. 2008. Gene expression profiling of lipoarabinomann-treated mouse macrophage cultures infected with Mycobacterium bovis Polish Journal of Microbiology, 57(2): 125–133.
 35. Satoh K, Hovey RC, Malewski T, Warri A, Goldhar AS, Ginsburg E, Saito K, Lydon JP, Vonderhaar VP. 2007. Progesterone enhances branching morphogenesis in the mouse mammary gland by increased expression of Msx2. Oncogene, 26: 7526–
 36. Brym P, Malewski T, Starzyński R, Flisikowski K, Wójcik E, Ruść A, Zwierzchowski L, Kamiński S. Effect of new SNP within bovine prolactin gene enhancer region on expression in the pituitary gland. Biochemical Genetics, 45(9–10): 743–754.
 37. Łapot M, Ciechanowska M, Malewski T, Misztal T, Mateusiak K, Przekop F. 2007. The effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor genes in the discrete regions of the hypothalamus and pituitary of anestrous ewes. Reproductive Biology, 7(1): 55–
 38. Ciechanowska M, Łapot M, Malewski T, Misztal T, Mateusiak K, Przekop F. 2007. The effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the in the preoptic area-hypothalamus and GnRH-R gene in the stalk/median eminence and anterior pituitary gland in ewes during follicular phase of the estrous cycle. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67(1): 1–
 39. Sazanov AA, Stekol’nikova VA, Korczak M, Sazanova AL, Jaszczak K, Zięba G, Malewski T. Expression of positional candidates for shell thickness in the chicken. Poultry Science, 86: 202–205.
 40. Jaszczak K, Malewski T, Parada R, Malec H. 2006. Expression of Hoxa1 and Hoxd3 genes in chicken embryos with exencephaly. Journal of Animal and Feed Science, 15: 465–
 41. Kamiński S, Oleński K, Brym P, Malewski T, Sazanov A. 2006. Single nucleotide polymorphism in the promoter region of lactoferrin gene and its associations with milk performance traits in Polish Holstein-Friesian cows. Russian Journal of Genetics, 42(8): 1–
 42. Sazanov AA, Malewski T, Kamiński S, Zwierzchowski L. 2006. Characterization of the CHORI-2400 BAC clones containing the bovine CSN1S1, CSN2, STATH, CSN1S2 and CSN3 Journal of Applied Genetics, 47(3): 243–245.
 43. Sazanov AA, Sazanova AL, Stekolnikova VA, Trukhina AV, Kozyreva AA, Smirnov AF, Romanov MN, Handley L-JL, Malewski T, Dodgson JB. 2006. Chromosomal localization of the UBAP2Z and UBAP2Wgenes in chicken. Animal Genetics, 37(1): 72–73.
 44. Jaszczak K, Sazanov AA, Sacharczuk M, Korczak M, Sazanova AL, Parada R, Malewski T. 2006. Gene expression profiling of hereditary exencephaly in chickens. Animal Genetics, 37(3): 253–
 45. Malewski T, Milewicz T, Krzysiek J, Gregoraszczuk EL, Augustowska K. 2005. Regulation of Msx2 gene expression by steroid hormones in human nonmalignant and malignant breast cancer explants cultured in vitro. Cancer Investigation, 23(3): 222–
 46. Sazanov AA, Romanov MN, Sazanova AL, Stekolnikova VA, Kozyreva AA, Malewski T, Smirnov AF. 2005. Chromosomal localization of 15 HSA3p14-p21 NotI clones on GGA12: orthology of chicken microchromosome to a gene-rich region of HSA3. Animal Genetics, 36(1): 71–
 47. Sazanov AA, Sazanova AL, Stekol’nikova VA, Kozyreva AA, Romanov MN, Malewski T, Smirnov AF. 2005. Chromosomal localization of seven HSA3q13›q23 NotI linking clones on chicken microchromosomes: orthology of GGA14 and GGA15 to a gene-rich region of HSA3. Cytogenetetic and Genome Research, 111(2): 128–133.
 48. Kamiński S, Ahman A, Ruść A, Wójcik E, Malewski T. 2005. MilkProtChip – a microarray of SNPs in candidate genes associated with milk protein biosynthesis – development and validation. Journal of Applied Genetics, 46(1): 45–
 49. Szymanowska M, Malewski T, Zwierzchowski L. 2004. Transcription factor binding to variable nucleotide sequences in 5'-flanking regions of bovine casein genes. International Dairy Journal, 14(2): 103–115.
 50. Kamiński S, Ruść A, Malewski T. Single nucleotide polymorphism database of candidate genes associated with cow milk protein. Journal of Animal and Feed Sciences, 13(1): 51–64.
 51. Malewski T, Malewska A, Rutkowski R. 2003. RT-PCR technique and its applications. State-of the-art. Journal of Animal and Feed Sciences, 12(3): 403–
 52. Malewski T, Gajewska M, Żebrowska T, Zwierzchowski L. 2002. Differential induction of transcription factors and expression of milk protein genes by prolactin and growth hormone in the mammary gland of rabbits. Growth Hormone & IGF Research, 12(1): 41–
 53. Malewski T. 1998. Computer analysis of distribution of putative cis- and trans-regulatory elements in milk protein gene promoters. BioSystems, 45(1): 29–
 54. Malewski T, Zwierzchowski L. 1995. Computer-aided analysis of potential transcription-factor binding sites in the rabbit b-casein gene promoter. BioSystems, 36(2): 109–

Research Interests
Behavioral ecology; ecology and conservation of large carnivores; applications of molecular methods in wildlife studies; biological invasions.

Projects

1. Does an epigenetic mechanism escalate the co-evolutionary arms race in avian host-parasite systems? NCN 2012/05/E/NZ8/02694
Jörn Theuerkauf (MIZ), Nozomu Sato, Keita Tanaka, Yuji Okahisa, Keisuke Ueda (Rikkyo University)
Ralph Kühn (Technische Universität München), Roman Gula

2. Cooperation and competition in a top predator family unit: spatio-temporal interactions among wolves. NCN 2011/01/B/NZ8/04233
Henryk Okarma (IOP PAN), Roman Gula
Katarzyna Bojarska (Jagiellonian University), Jörn Theuerkauf (MIZ)

3. Group territory defence as a form of cooperative breeding in the flightless Kagu Rhynochetos jubatus, an endemic bird of New Caledonia. NCN 2011/01/M/NZ8/03344
Roman Gula, Jörn Theuerkauf (MIZ), Ralph Kühn (Technische Universität, München)
Christian Rutz (University of Oxford)

4. Recovery of wolves in the Holy Cross Forest, Poland. 
Artur Milanowski, Roman Gula
Wolves return to Poland's Holy Cross Primeval Forest, International Wolf Magazine,
SAVE - Wildlife Conservation Fund

5. Spatio-temporal dynamics of black rat invasion on Futuna Island, Pacific. NCN N304107240
Wiesław Bogdanowicz (MIZ), Jörn Theuerkauf (MiIZ), Roman Gula

6. Impact of invasive mammals on endemic birds of New Caledonia. MNSW 2P04F 001 29
CORE.NC, Conservation des Espèces et Populations Animales, Loro Parque Fundación
Jörn Theuerkauf (MIZ), Roman Gula

7. Ecology of wolves in the Bieszczady Mountains, Poland. KBN 6P04F 006 17
Roman Gula, Ralph Kühn, Roland Hausknecht (Technische Universität, München)
Julia Eggermann (Ruhr Universität, Bohum)

 
Publications

K. Bojarska, M. Kwiatkowska, P. Skórka, R. Gula, J. Theuerkauf & H. Okarma 2017. Anthropogenic traps: where do wolves kill their prey in a commercial forest? Forest Ecology and Management, in press.

J. Theuerkauf, V. Chartendrault, F. Desmoulins, N. Barre & R. Gula 2017. Positive range size-abundance relationships in Indo-Pacific bird communities. Journal of Biogeography DOI:10.1111/jbi.13021.

J. Theuerkauf, T. Haneda M. Okahisa, N.J. Sato, S. Rouys, H. Bloc, K. Ueda, I. Watanabe, R. Kuehn & R. Gula 2017. Elevated concentrations of naturally occurring heavy metals inversely correlate with reproductive output and body mass of the Kagu Rhynochetos jubatus. Ibis DOI: 10.1111/ibi.12474

Merta, D., J. Kobielski, J. Theuerkauf  & R. Gula. 2016.  Towards a successful reintroduction of Capercaillies – activity, movements and diet of young released to the Lower Silesia Forest, Poland. Wildlife Biology, 22:130-135.

Okahisa, Y., A. Legault, B. Angin, V. Chartendrault, N. Barré, Ch. Franceschi, T. Duval, F. Tron, R. Gula & J. Theuerkauf 2016. Playback and habitat modelling to estimate the distribution and population size of the critically endangered New Caledonian Crow Honeyeater (Gymnomyza aubryana). Emu-Austral Ornithology 116, 41–47. DOI: 10.1071/MU15036.

Sato, N.J., K. D. Tanaka, Y. Okahisa, M. Yamamichi, R. Kuehn, R. Gula, K. Ueda & J. Theuerkauf 2015. Nestling polymorphism in a cuckoo-host system. Current Biology 25, R1164-R1165. DOI:10.1016/j.cub.2015.11.028.

Gazda, M.A.,  R. Kuehn, N. J. Sato, K. D. Tanaka, Y. Okahisa, K. Ueda, R. Gula & J. Theuerkauf 2015. Establishment of microsatellite markers to assess the mating system of the fan-tailed gerygone (Gerygone flavolateralis) for study the cuckoo-host arms race. Annales Zoologici Fennici, 52: 280–284 .

Merta, D., J. Kobielski, A. Krzywiński, J. Theuerkauf  & R. Gula. 2015. A new mother-assisted rearing and release technique ("born to be free") reduces the exploratory movements and increases survival of young Capercaillies.  European Journal of Wildlife Research 61: 299–302. DOI: 10.1007/s10344-015-0899-3.

Theuerkauf, J.,  R. Kuehn, R. Gula, A. Sztencel-Jabłonka, H. Jourdan, A. Taugamoa, D. Labrousse, W. Bogdanowicz 2015. Invasion history affects genetic structure in island rat populations. Journal of Zoology 295: 197–205. DOI:10.1111/jzo.12206.

Theuerkauf, J., T. Haneda, N. J. Sato, K. Ueda, R. Kuehn, R. Gula & I. Watanabe 2015. Naturally high heavy metal concentrations in feathers of the flightless endemic Kagu of New Caledonia. Ibis 157: 177–180. DOI:10.1111/ibi.12214

Frąckowiak W., B. Pirga, J. Theuerkauf & R. Gula 2014. Brown bear habitat selection in relation to anthropogenic structures in the Bieszczady Mountains, Poland. Biologia 69/7: 926—930. DOI: 10.2478/s11756-014-0386-4

Legault, A., J. Theuerkauf, V. Chartendrault, S. Rouys, M. Saoumoé, L. Verfaille, F. Desmoulins, N. Barré & R. Gula 2013. Using ecological niche models to infer the distribution and population size of parakeets in New Caledonia. Biological Conservation, 167: 149–160

Gula, R. & J. Theuerkauf 2013. The need for standardization in wildlife science - home range estimators as an example. European Journal of Wildlife Research, 59:713–718.

Theuerkauf, J.,  J. Perez, A. Taugamoa, I. Niutoua, D. Labrousse, R. Gula, W. Bogdanowicz, H. Jourdan  & C. Goarant 2013. Leptospirosis risk increases with changes in species composition of rat populations. Naturwissenschaften, 100:385388.

Eggermann J., J. Theuerkauf, B. Pirga, A. Milanowski & R. Gula 2013. Stress hormone levels of wolves in relation to breeding season, pack size, human activity, and prey density.
Annales Zoologici Fennici, 50: 170–175.

Legault,  A.,  J. Theuerkauf, E. Baby, L. Moutin, S. Rouys, M. Saoumoé, L. Verfaille, N. Barré, V. Chartendrault, & R. Gula 2013. Standardising distance sampling surveys of parrots in New Caledonia. Journal of Ornithology, 154:19–33.

Stoeckle, B.C., J. Theuerkauf, S. Rouys, R. Gula, A. Lorenzo, Ch. Lambert, T. Kaeser & R. Kuehn 2012. Identification of polymorphic microsatellite loci for the endangered Kagu (Rhynochetos jubatus) by high-throughput sequencing. Journal of Ornithology, 153:249–253.

Okarma, H., R. Gula & P. Brewczyński 2011. Krajowa strategia ochrony wilka Canis lupus warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce. (National strategy for wolf protection). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2011.

Theuerkauf, J., S. Rouys, H. Jourdan & R. Gula 2011. Efficacy of a new reverse-bait trigger rat snap trap and a new abundance index. Annales Zoologici Fennici, 8:308-318.

Theuerkauf, J. & R. Gula 2011. Publication costs and a moderate impact factor deter potential authors of the Journal of Wildlife Management. Journal of Wildlife Management, 75: 263.

Theuerkauf, J. & R. Gula. 2010. Towards standardization of population estimates: defecation rates of elephants should be assessed using a rainfall model. Annales Zoologici Fennici, 47: 398–402.

Gula, R., J. Theuerkauf, S. Rouys & A. Legault 2010. An audio/video surveillance system for wildlife. European Journal of Wildlife Research, 56: 803–807.

Hausknecht, R., H. Bayerl, R. Gula & R. Kuehn 2010. Application of quantitative real-time PCR to facilitate non-invasive genetic monitoring of animal populations. Journal of Wildlife Management, 74:1904–1910.

Theuerkauf, J., H. Jourdan, S. Rouys, R. Gula, M. Gajewska, K. Unrug & R. Kuehn 2010. Inventory of alien birds and mammals in the Wallis & Futuna Archipelago. Biological Invasions,151: 695-701.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hausknecht, R., A. Szabó, G. Firmanszky, R. Gula & R. Kuehn 2010. Confirmation of wolf residence in Northern Hungary by field and genetic monitoring. Mammalian Biology, 75: 348–352. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Theuerkauf, J., S. Rouys, J-M. Mériot, R. Gula & R. Kuehn 2009. Cooperative breeding, mate guarding, and nest sharing in two parrot species of New Caledonia. Journal of Ornithology 150: 791-197 .Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Theuerkauf, J., S. Rouys, J-M. Mériot & R. Gula 2009. Group territoriality as a form of cooperative breeding in the flightless Kagu of New Caledonia. Auk 126: 371-375. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gula, R., R Hausknecht & R. Kuehn 2009. Evidence of wolf dispersal in anthropogenic habitats of the Polish Carpathian Mountains. Biodiversity & Conservation 18: 2173–2184. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Eggermann, J., R. Gula, B. Pirga, J.Theuerkauf, H. Tsunoda, B. Brzezowska, S. Rouys & S. Radler 2009. Daily and seasonal variation in wolf activity in the Bieszczady Mountains, SE Poland. Mammalian Biology 74: 159-163 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tsunoda, H., R. Gula, J. Theuerkauf, S. Rouys, S. Radler, B. Pirga, J. Eggermann & B. Brzezowska 2009. How does parental role influence the activity and movements of breeding wolves? Journal of Ethology 27: 185-189. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gula, R. 2008. Wolf depredation on domestic animals in the Polish Carpathian Mountains. Journal of Wildlife Management, 72: 283-289. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gula, R. 2008. Legal protection of wolves in Poland: implications for the status of the wolf population. European Journal of Wildlife Research 54: 163-170. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Theuerkauf, J., R. Gula, B. Pirga, H. Tsunoda, J. Eggermann, B. Brzezowska, S. Rouys & S. Radler 2007. Human impact on wolf activity in the Bieszczady Mountains, SE Poland. Annales Zoologici Fennici 44: 225-231. [pdf]

Hausknecht, R., R. Gula, B. Pirga & R. Kühn 2007. Urine - a source for noninvasive genetic monitoring in wildlife. Molecular Ecology Notes 7: 208-212. [abstract] Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gula, R. 2004 Influence of snow cover on wolf predation patterns in Bieszczady Mountains, Poland. Wildlife Biology 10: 17-23. [pdf]

Theuerkauf, J., W. Jêdrzejewski, K. Schmidt, H. Okarma, I. Ruczyñski, S. ¦nie¿ko & R. Gula. 2003. Daily patterns and duration of wolf activity in the Bia³owie¿a Forest, Poland. Journal of Mammalogy 84: 243-253. [pdf]

Theuerkauf, J., W. Jêdrzejewski, K. Schmidt & R. Gula. 2003. Spatiotemporal segregation of wolves from humans in the Bia³owie¿a Forest (Poland). Journal of Wildlife Management 67: 706-716. [pdf]

Gula, R., W. Fr±ckowiak & K. Perzanowski. 1998. Current status and conservation needs of brown bears in the Polish Carpathians. Ursus 10: 81-86. [abstract] Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fr±ckowiak, W. & R. Gula 1992. The autumn and the spring diet of the brown bear Ursus arctos in the Bieszczady Mountains. Acta Theriologica 37: 339-344. [abstract] Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Durska

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Główne zainteresowania badawcze

Biologia taksonomia, badania ekologiczne i genetyczne (szczególnie  gatunków pionierskich) nad zadrowatymi (Diptera: Phoridae).

Prowadzone badania:

 • sukcesja wtórna zgrupowań zadrowatych w borach świeżych i innych środowiskach po zakłóceniach (gatunki pionierskie)
 • interakcje parazytoid-żywiciel (gatunki zadrowatych z rodzaju Phalacrotophora jako parazytoidy biedronek)
 • zadrowate siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej
 • przystosowania zimnolubnych gatunków zadrowatych z rodzaju Triphleba
 • Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) - jako gatunek modelowy do badań genetycznych – współpraca z Pracownią Technik Molekularnych i Biometrycznych.
 • Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) – zastosowanie gatunku w biofarmacji (pozyskiwanie peptydów antybakteryjnych - AMPs) – współpraca z IBB PAN (Zakład Biochemii Drobnoustrojów i Zakład Genetyki - Pracownia Glikobiologii Grzybów)

Projekt (main project):

Rola genów szoku cieplnego w zróżnicowanym przystosowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) do zasiedlania pożarzysk. (The role of heat shock genes in differential adaptation of scuttle flies (Diptera: Phoridae) to colonization of fire-affected forest areas), grant MNiSW, współwykonawca projektu, okres realizacji: 09.12.2011-08.12.2014.

Aktualności:

W materiale zebranym przy użyciu żółtych misek (pożarzysko, okolice Garwolina), stwierdziłam obecność bardzo rzadkiego gatunku - Aenigmatias lubbockii (Verrall, 1877). Jest to parazytoid poczwarek mrówek z rodzaju Formica. Dotychczas, z terenu Polski został wykazany tylko jeden osobnik tego gatunku. Mnie udało się znaleźć drugiego samca i nieuskrzydloną samicę A. lubbockii.

lubbockii male

 Samiec Aenigmatias lubbockii. Zdjęcie Phoridae – Piotr Ślipiński.

Cztery, rodzime gatunki z rodzaju Phalacrotophora (P. berolinensis, P. beuki, P. delageae i P. fasciata) zostały stwierdzone jako parazytoidy inwazyjnej biedronki Harmonia axyridis. (Durska & Ceryngier, 2010).

muchy

Zdjęcia Phoridae - Piotr Ślipiński

 biedronka

Zdjęcie Harmonia axyridis var. succinea - Piotr Ceryngier

Projekt habilitacyjny: Zgrupowania zadrowatych (Diptera: Phoridae) jako modelowa grupa wskaźnikowa do oceny różnorodności i stopnia zaburzenia  ekosystemów.

Celem projektu jest:

(1) Scharakteryzowanie i porównanie składu gatunkowego, liczebności, struktury fagicznej i różnorodności  zgrupowań zadrowatych na bardzo młodych uprawach sosnowych borów świeżych Niżu Polskiego oraz w innych środowiskach ulegających odkształceniu i fragmentacji  w wyniku samorzutnych pożarów i huraganów na niewielkich obszarach.

(2) Wykazanie przydatności zgrupowania Phoridae jako modelu w badaniach ekologicznych oraz grupy wskaźnikowej do oceny różnorodności rozmaitych ekosystemów, szczególnie w pierwszych stadiach sukcesji wtórnej.

Pułapka FLYTRAP 2014

Wybrane publikacje:  

 • Thorn S., Bassler C., Burton P.J., Cahall R.E., Campbell J.L., Castro J., Choi C.-Y., Cobb T., Donato D.C., Durska E., Fontaine J.B., Gauthier S., Hebert C., Hutto R.L., Lee E.-J., Leverkus A.B., Lindenmayer D.B., Obrist M.K., Rost J., Seibold S., Seidl R., Thom D., Waldron K., Wermelinge, B., Winter M.-B., Zmihorski M. & Muller J. 2018. Impacts of salvage logging on biodiversity- a meta-analysis. Journal of Applied Ecology 55: 279-289.

 • Disney R. H. L. & Durska E. 2017. Two new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) from Poland. Fragmenta Faunistica 60(1): 47-52.

 • Malewski T., Bogdanowicz W., Durska E., Łoś M., Kamiński M., Kowalewska K. 2015. Expression profiling of heat shock genes in a scuttle fly Megaselia scalaris (Diptera, Phoridae). Journal of Experimental Zoology 323A: 704-713.

 • Durska, E. 2015. Effects of fire on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in a pine forest in Poland. — Entomologica Fennica 26: 181–193. 
 • Disney R. H. L. and Durska E. 2014. A new species of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) and two newly found species from Poland. Fragmenta Faunistica 57(1): 63-66.
 • Durska E. 2013. Effects of disturbances on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in Pine Forests. Biodiversity and Conservation 22: 1991-2021  DOI 10.1007/s10531-013-0522-4 
 • Durska E., Malewski T., Chmielewska M. and Bardowski J. 2012. Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera: Phoridae) & biopharmacy. ISSN 1895-4464; Dipteron 28: 9-12.
 • Durska E. and Matusik K. 2011. An interesting species of the scuttle flies (Diptera: Phoridae) of pine plantation. ISSN 1895-4464; Dipteron 27: 5-7. 
 • Durska E. and Sierpińska M. 2011. What do the larvae of Megaselia praeacuta (Diptera: Phoridae) feed on? ISSN 1895-4464; Dipteron 27: 8-10. 
 • Disney R. H. L. and  Durska E. 2011. Five new species and three new records of Megaselia Rondani (Diptera: Phoridae) from Pisz Forest (Poland). Annales Zoologici 61(3): 527-534.
 • Żmihorski M., Durska E. 2011.The effect of contrasting management types on two distinct taxonomic groups in a large scaled windthrow. Eur. J. Forest Res. 130: 589-600. 
 • Durska E. & Ceryngier P. 2010. Scuttle flies (Diptera:Phoridae) contra Harmonia axyridis (Pallas, 1773). Dipteron 26: 7-10. 
 • Durska E., Bonet J. & Viklund B. 2010. The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of a wildfire-affected hemiboreal old-growth forest in Tyresta (Sweden). Entomologica Fennica 21: 19-32. 
 • Durska E. 2009. The scuttle fly (Diptera: Phoridae) assemblages of pine plantations of the Biała Forest (Poland).Entomologica Fennica 20: 170-178. 
 • Disney R. H. L. and Durska E. 2008. Conservation evaluation and the choice of faunal taxa to sample. Biodiversity and Conservation 17: 449-451. 
 • Durska E. 2006. Diversity of the scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in the plantations of moist pine forests of the Białowieża Primeval Forest and the Tuchola Forest (Poland). Biodiversity and Consevation 15: 385-393. 
 • Durska E., Kaczorowska E., Disney R. H. L. 2005. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland. Entomologica Fennica 16: 159-164.
 • Durska E. 2003: The phenology of Triphleba Rondani species (Diptera: Phoridae) in moist pine forests in the Białowieża Forest. Entomologica Fennica 14: 177-182.
 •  Durska E., Ceryngier P.& Disney R. H. L. 2003. Phalacrotophora beuki Disney (Diptera: Phoridae), is a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology 100: 627-630.
 • Durska E. 2002. The phenology of dominant scuttle-fly (Diptera: Phoridae) species in the Białowieża Forest. Entomologica Fennica, 13: 123-127.
 • Soszyńska A. & Durska E. 2002. Cold-adapted scuttle - flies species of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae). Annales Zoologici 52: 279-283.
 • Durska, E. 2001: Secondary succession of scuttle fly (Diptera: Phoridae) communities in moist pine forest in Białowieża Forest. Fragmenta Faunistica 44: 81-130.
 • Disney R. H. L., Durska E. 1998. A new genus and species of Phoridae (Diptera) from Poland. European Journal of Entomology 95: 437-453.

Kontakt