Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ptaki Tatr i Podtatrza / Włodzimierz Cichocki. – Zakopane, 2015.- Sygn. K.35969

Animal subjects : an ethical reader in a posthuman world / ed. J. Castricano.- Waterloo, Ontario, 2008. Sygn. K.38389

Bird brain : an exploration of avian intelligence / Nathan Emery. - Brighton, 2017. Sygn. K.38390

Ptaki ziem polskich. T. 1 / Jan Bogumił Sokołowski. Reprint. - Poznań, 2017. Sygn. K.38391

Kusakowate (Staphylinidae) lasów Polski : aspekt różnorodności i monitoringu zooindykacyjnego / A. J. Szujecki. – Warszawa, 2017. Sygn. K.38392

Ecological animal parasitology / C. R. Kennedy. – Oxford, 1975. Sygn. K.38393

Parasites and pathogens of insects. Vol. 1, Parasites / ed. by N. E. Beckage, S. N. Thompson, B. A. Federici. – San Diego, 1993. Sygn. K.38394

Parasites and pathogens of insects. Vol. 2, Pathogens / ed. by N. E. Beckage, S. N. Thompson, B. A. Federici. – San Diego, 1993. Sygn. K.38395

Èkologiâ parazitov-èntomofagov / G. A. Viktorov. – Moskva, 1976. Sygn. K.38396

Physiology of nematodes / D. L. Lee, H. J. Atkinson. – London, 1976. Sygn. K.38397

Fitoparazitičeskie i svobodnoživuŝie nematody ûgo-zapada SSSR / P. I. Nesterov. – Kišinev, 1976. Sygn. K.38398

The dynamics of competition and predation / Michael P. Hassell. – London, 1976. Sygn. K.38399

Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice : 1982-1985 / V. Bejček, K. Št'astný, K. Hudec. – Praha, 1995. Sygn. K.38400

Ornithology in laboratory and field / Olin Sewall Pettingill. – Orlando, 1985. Sygn. K.38401

Leks / Jacob Höglund and Rauno V. Alatalo. – Princeton, 1995. Sygn. K.38402

Evolutionary relationships among rodents : a multidisciplinary analysis / ed. W. P. Luckett, J.-L. Hartenberger. – New York, 1985. Sygn. K.38403

Reptile ecology / Harold Heatwole. – St. Lucia, 1976. Sygn. K.38404

Insect ecology / E. G. Matthews. – St. Lucia, 1976. Sygn. K.38405

Insect muscle / ed. by P. N. R. Usherwood. – London, 1975. Sygn. K.38406

Principles of acarology / Gwilym O. Evans. – Wallingford, 1992. Sygn. K.38407

The Early development of mammals : the second symposium of the British Society for Developmental Biology / ed. by M. Balls and A. E. Wild. – Cambridge [et al.], 1975. Sygn. K.38408

Extinction rates / ed. by John H. Lawton and Robert M. May. – Oxford, 1995. Sygn. K.38409

The shadow of extinction : Europe's threatened wild mammals / by J. Mallinson. – London, 1978. Sygn. K.38410

De la tundra a la jungla : Jan Kalinowski, una historia natural / Julio Sumar Kalinowski. – Lima, 2017. Sygn. K.35966

Biometria ptaków Polski: non-passerines / Józef Hordowski. – Kosienice, 2016. Sygn. K.35967

Gniazda i lęgi ptaków Polski. Fasc. 1, Perkozy Podicipedidae / Józef Hordowski. – Kosienice, 2017. Sygn. K.35968

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa / pod red. J. Romanowskiego i D. Dzwonkowskiej. – Warszawa, 2016. Sygn. K.38368

Animal personalities : behavior, physiology, and evolution / ed. by C. Carere and D. Maestripieri.- Chicago, 2013. Sygn. K.38369

Fish welfare / edited by Edward J. Branson.- Oxford [etc.], 2008. Sygn. K.38370

Brasil-Holandês = Dutch-Brazil. [T. 1] / [Ed. C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares]. – Rio de Janeiro, 1995. Sygn. K.38371

[Brasil-Holandês = Dutch-Brazil. T. 2], Libri Principis. Vol. 1 / [Ed. C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares. – Rio de Janeiro, 1995. Sygn. K.38372

[Brasil-Holandês = Dutch-Brazil. T. 3], Libri Principis. Vol. 2 / [Ed. C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares. – Rio de Janeiro, 1995. Sygn. K.38373

Brasil-Holandês = Dutch-Brazil. [T. 4], Theatrum rerum naturalium Brasiliae, Icones aquatilium, Icones volatilium / [Ed. C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares. – Rio de Janeiro, 1995. Sygn. K.38374

[Brasil-Holandês = Dutch-Brazil. T. 5, Theatrum rerum naturalium Brasiliae] / [Ed. C. Ferrão e J. P. Monteiro Soares. – Rio de Janeiro, 1995. Sygn. K.38375

Wieczne życie : o zwierzęcej formie śmierci / Bernd Heinrich. – Wołowiec, 2014. Sygn. K.38376

Zoographies : the question of the animal from Heidegger to Derrida / Matthew Calarco.- New York, cop. 2008.- Sygn. K.38377

The cheetah : the biology, ecology, and behavior of an endangered species / Randall L. Eaton. - New York [etc.], 1974. Sygn. K.38378

Portraits in the wild : behavior studies of East African mammals / Cynthia Moss. – Chicago, 1982. Sygn. K.38379

The Serengeti lion : a study of predator-prey relations / George B. Schaller. – Chicago, 1974. Sygn. K.38380

After Darwin : animals, emotions, and the mind / ed. by Angelique Richardson. – Amsterdam, 2013. Sygn. K.38381

Before the law : humans and other animals in a biopolitical frame / Cary Wolfe. – Chicago, 2013. Sygn. K.38382

The international handbook of animal abuse and cruelty : theory, research, and application / ed. by Frank R. Ascione. - West Lafayette, 2010. Sygn. K.38383

The open : man and animal / Giorgio Agamben. - Stanford, Calif., 2013. Sygn. K.38384

The rediscovery of the wild / ed. Peter H. Kahn, Jr., Patricia H. Hasbach. - Cambridge, Mass., 2013. Sygn. K.38385

Trash animals : how we live with nature's filthy, feral, invasive, and unwanted species / Kelsi Nagy and Phillip David Johnson II, ed. - Minneapolis ; London, 2013. Sygn. K.38386

Urban animals : crowding in zoocities / Tora Holmberg.- London ; New York, 2017. Sygn. K.38387

Zoontologies : the question of the animal / ed. Cary Wolfe.-  Minneapolis ; London, 2003. Sygn. K.38388

Wpływ inwestycji w budowę gniazda na dostosowanie bogatki Parus major / Iga Harnist. – Warszawa, 2017. (+ płyta CD). Sygn. K.35965

Fishes of the Gulf of Mexico. Vol. 2, Scorpaeniformes to Tetraodontiformes / by John D. McEachran and Janice D. Fechhelm. – Austin, 2005. Sygn. K.38359

Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk / red. L. W. Szajdak i J. Śmiełowski. – Poznań, 2016. Sygn. K.38360

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. T. 2, Dorzecze górnego Mszańca, Strwiąża, Wiaru i Wyrwy. Cz. 1, Inwentaryzacja / Maciej Augustyn. –Ustrzyki Dolne, 2014. Sygn. K.38361

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. T. 2, Dorzecze górnego Mszańca, Strwiąża, Wiaru i Wyrwy. Cz. 2, Mapy, plany i szkice / Maciej Augustyn. – Ustrzyki Dolne, 2014. Sygn. K.38362

Hämoglobine: sequenz und phylogenie / Thomas A. Gorr. – München, 1993. Sygn. K.38363

Nematology from molecule to ecosystem / ed. by Fred J. Gommers, Paul W. Th. Maas. – Wageningen, 1992. Sygn. K.38364

Morphology and systematics of the order Plectida Malakhov, 1982 (Nematoda) / O. Holovachov. – Wageningen, 2006. Sygn. K.38365

Ecology and conservation of birds in urban environments / Enrique Murgui, Marcus Hedblom editors. – Cham, 2017. Sygn. K.38366

Birds of the Indian subcontinent : a field guide based on Sálim Ali & Dillon Ripley's "Pictorial guide" / R. Manakadan, J. C. Daniel, N. Bhopale. – Mumbai, 2011. Sygn. K.38367

 

Birds of stone : Chinese avian fossils from the age of dinosaurs / Luis M. Chiappe, Meng Qingjin.- Baltimore, 2016. Sygn. K.35961

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 1, Nauki o Ziemi / red. Adam Kotarba. – Kraków ; Zakopane, 1996. Sygn. K.35962

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 2, Biologia / red. Andrzej Kownacki . – Kraków ; Zakopane, 1996. Sygn. K.35963

Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 3, Wpływ człowieka / red. Zbigniew Krzan. – Kraków ; Zakopane, 1996. Sygn. K.35964

Bóbr europejski Castor fiber : biologia i ekologia gatunku / Paweł Janiszewski, Vladimir Hanzal. – Olsztyn, 2015. . Sygn. K.38348   

A Gravettian site in Southern Poland : Kraków Spadzista / Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Gary Haynes (eds).  – Kraków, 2015. Sygn. K.38349

A Gravettian site in Southern Poland : Jaksice II / Jarosław Wilczyński (ed.). – Kraków, 2015. Sygn. K.38350

Die Heuschrecken Salzburgs / Ingeborg Illich [et al.]. – Salzburg, 2010. Sygn. K.38328/inw. K.38351

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie : w 45-lecie odkrycia / red. W. Ciężkowski. – Wrocław, Kletno,  2012. Sygn. K.38352

Parazytozy jelitowe : przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny : zwierzęta domowe i egzotyczne / D. Jańczak, E. Gołąb, R. Sałamatin. – Warszawa, 2017. Sygn. K.38353

Memorias del naturalista polaco Jan Sztolcman de su viaje al Perú entre 1875-1881 / R. Tarkowski, T. W. Pyrcz, K. Goluchowska. – Lima, 2016. Sygn. K.38354

Człowiek, który zrozumiał naturę : nowy świat Alexandra von Humboldta / Andrea Wulf. – Poznań, 2017. Sygn. K.38355

Galapagos : historia naturalna / Henry Nicholls. – Warszawa, 2017. Sygn. K.38356

Europas Geier : Flugriesen im Aufwind / W. Baumgart. –  Wiebelsheim,  2001. Sygn. K.38357

Der Kolkrabe : der "schwarze Geselle" kehrt zurück / Dieter Glandt.  –  Wiebelsheim,  2003. Sygn. K.38358