Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ssaki Polski od a do ż /­ Sławomir Wąsik.‑ Warszawa :­ Multico,­ cop. 2011. Sygn. K.35856

Ptaki Polski :­ encyklopedia ilustrowana /­ Andrzej G. Kruszewicz.‑ Warszawa :­ "Multico" Oficyna Wydawnicza,­ cop. 2013. Sygn. K.35857

Hymenoptera of the world :  an identification guide to families /­ ed. by Henri Goulet, John T. Huber.‑ Ottawa :­ Minister of Supply and Services Canada,­ 1993. Sygn.  K.35858

Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej /­ Jolanta Bąk-Badowska.‑ Kielce :­ Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,­ 2012.‑ Sygn. K.37747

Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea, Microgynioidea (Acari, Mesostigmata) of Poland / Dariusz J. Gwiazdowicz.‑ Poznań :­ Bogucki Wydawnictwo Naukowe,­ 2010.‑ Sygn. K.37748

Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych przez cetyńca większego Tomicus piniperda (L.) :­ ekologia i modelowanie /­ Andrzej Borkowski.‑ Kielce :­ Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013.‑ Sygn. K.37749

Sokół wędrowny /­ Paweł Wieland.‑ Świebodzin :­ Wydawnictwo Klubu Przyrodników,­ 2012.‑ Sygn. K.37750

Motyle dzienne Polski :­ Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea /­ [tekst Jarosław Buszko, [zdjęcia] Janusz Masłowski.‑ Nowy Sącz :­ Wydawnictwo "Koliber",­ 2008.‑ Sygn. K.37751

Motyle nocne Polski,­ Macrolepidoptera.­ Cz. 1,­ Lasiocampidae, Endromidae, [...] /­ Jarosław Buszko, Janusz Masłowski.‑ Nowy Sącz :­ Wydawnictwo "Koliber",­ 2012.‑ Sygn. K.37752

Orlik grubodzioby :­ ginący orzeł z bagien = The spotted eagle : vanishing bird of the marshes  / Grzegorz Maciorowski, Jan Lontkowski, Tadeusz Mizera ; [tł. na jęz. ang. Dune Translation Agency, tł. na jęz. ros. Jevgienij Liszczuk].‑ Poznań :­ Agencja Promocyjno-Wydawnicza Unigraf Józef Kloska,­2014.‑ Sygn. K.37753

Review of the Indo-Pacific Buprestidae Leach (Coleoptera).­ 1,­pJulodinae Lac. /­ Roman B. Hołyński.‑ Warszawa :­ Gondwana,­ 2014.‑ Sygn. K.37754

 Opredelitel' zemnovodnyh i presmykaûŝihsâ fauny SSSR / [avt. A. G. Bannikov et al.]. - Moskva : "Prosveŝenie",  1977. Sygn. K.37735

Pasożytnictwo i inne związki /­ Neil A. Croll ; tł. Teresa Pojmańska i Henryk Sandner. ‑ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,­ 1977.‑ Sygn.  K.37736

Ogrody zoologiczne :­ wczoraj, dziś, jutro /­ Karol Łukaszewicz.‑ Warszawa :­ Wiedza Powszechna, 1975. Sygn. K. 37737

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku.­ T. 1, Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna.­ Cz. 1,­ Inwentaryzacja /­ Maciej Augustyn ; Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii, Stacja Badawcza Fauny Karpat. - Ustrzyki Dolne : Wydawnictwo Barwa. Bieszczadzka Agencja Reklamowo-Wydawnicza. Andrzej Szczerbicki,­ 2013. Sygn. K. 37738

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku.­ T. 1, Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna.­ Cz. 2,­ Mapy, plany i szkice /­ Maciej Augustyn ; Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii, Stacja Badawcza Fauny Karpat.‑ Ustrzyki Dolne : Wydawnictwo Barwa. Bieszczadzka Agencja Reklamowo-Wydawnicza. Andrzej Szczerbicki,­ 2013. Sygn. K. 37738 inw. K.37739

Anatomia kury /­ Marian Stanisław Langenfeld.‑ Warszawa ;­ Kraków :­ Wydawnictwo Naukowe PWN,­ 1992. Sygn. K.37740

Ogrodnicy świata /­ Janusz Kuczyński.‑ Warszawa :­ Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim :­ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,­ 1998. (Biblioteka Dialogu) Sygn. K.37741

Choroby i szkodniki pszczół /­ Ryszard Kostecki, Barbara Tomaszewska.‑ Warszawa :­ Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,­ 1987. Sygn. K.37742

Kasa imienia Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki :­ 1881 - 1991 /­ [oprac red. oraz autorstwo zarysu historii Kasy im. Józefa Mianowskiego Piotr Hübner, Jan Piskurewicz, Leszek Zasztowt].‑  Warszawa :­ Kasa im. J. Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki,­ 1992. Sygn. K.37743

Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL Lasy Państwowe / Kajetan Perzanowski [et al.]. - Żednia : Nadleśnictwo Żednia, [2013]. Sygn. K.37744

Społeczeństwa owadów /­ Edward O. Wilson ; tł. Danuta Hanna Tymowska.‑ Warszawa :­ Państwowe Wydaw. Naukowe,­ 1979. Sygn. K.37745

Hodowla pszczół /­ [aut. Jan Curyło et al.].‑ Warszawa :­ Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne,­ 1983. Sygn. K.37746

Pstrąg & Lipień /­ [red. Stanisław Cios]. ‑ [Warszawa] :­ Stanisław Cios,­1993. Sygn. P.6810   

Bulletin of the Entomological Society of Malta / ed. David Mifsud.‑ Mdina MDN : Entomological Society of Malta,­ 2008.    Sygn. P.6811   

Aphids and Other Hemipterous Insects =­ Mszyce i Inne Pluskwiaki /­ Hemipterological Section Polish Entomological Society ; [red nacz. Elżbieta Cichocka].‑ Lublin :­ Department of Nature Prerservation, The John Paul II Catholic University of Lublin,­ 2010. Sygn. P.6814   

Ptaki Pomorza /­ Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. ‑ Szczecin :­ Wydawnictwo Influence,­ 2010. Sygn. P.6815   

 

              

A list of fossil aphids (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) /­ Ole E. Heie, Piotr Wegierek.‑ Bytom :­ Department of Natural History Upper Silesian Museum,­ 2011. Sygn. K.37713

Baltasis gandras Lietuvoje : lizdų atlasas / Mindaugas Dagys, Daiva Vaitkuvienė. Vilnius : Gamtos Tyrimų Centras, 2013. Sygn. K.37712

Behavioural responses to a changing world : mechanisms and consequences /­ ed. by Ulrika Candolin, Bob B. M. Wong. - Oxford :­ Oxford University Press,­ 2012. Sygn. K.37709

Éléphants d'Afrique /­ Reinhard Künkel ; [trad. Denise Luccioni]. - Paris :­ Éditions Plume,­ 1999. Sygn. K.35852

Fluturii :­ enciclopedie ecologică ilustrată /­ Tudor Cozari.‑ Chişinău :­ Litera Internaţional,­ cop. 2008. Sygn. K.35851

Lasy państwowe w Polsce w latach 1944-1990 :­ oprac. zespołowe /­ pod red. Józefa Brody ; Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie.‑ Warszawa ;­ Poznań :­ Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Sygn. K.37717

The mammalian jaw :­ a mechanical analysis / Walter Stalker Greaves. Cambridge [etc.] :­ Cambridge University Press,­ cop. 2012. Sygn. K.37711

Palaeogeography and palaeobiogeography : biodiversity in space and time /­ ed. by Paul Upchurch, Alistair J. McGowan, Claire S. C. Slater. - Boca Raton [etc.] :­ CRC Press Taylor & Francis Group,­ cop. 2011. Sygn. K.37710

Pajęczy świat /­ Marek Michał Żabka.‑ Warszawa :­ Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2013.‑ Sygn. K.37714, K.37715

Spravočnik nasekomyh-vreditelej âbloni v dikoplodovyh lesah i sadah Kazahstana / [Kaŝeev V. A. avtor-sostavitel'] ; GEF, UNDP Kazakhstan. - Almaty : Committee for Forestry and Hunting [etc.], 2010. Sygn. K.37718

W poszukiwaniu wczesnych ssaków :­ ssaki ery dinozaurów /­ Zofia Kielan-Jaworowska ; [red. językowa przekł. Tatjana Krajowska-Kukiel].‑ Warszawa :­ Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego :­ Polska Akademia Nauk,­ 2013. Sygn. K.37716