Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity :­ international conference of zoologists : dedicated to the 50th anniversary from the foundation of Institute of Zoology of ASM /­ [red. board Toderaş Ion et al.] ; Academy of Sciences of Moldova, Department of Nature and Life Sciences, Institute of Zoology. - Chisinau :­ Continental Grup,­ 2011.  Sygn. K.35853      

Atlas geochemiczny Polski :­ 1:2500000 = Geochemical Atlas of Poland : 1:2500000 / Józef Lis, Anna Pasieczna. - Warszawa :­ Państwowy Instytut Geologiczny,­ 1995. Sygn. K.35854      

The science of forensic entomology /­ David B. Rivers, Gregory A. Dahlem. - Chichester :­ Wiley Blackwell,­ cop. 2014. Sygn.  K.37719

Herons /­ James A. Kushlan and James A. Hancock ; il. by David Thelwell. - Oxford ;­ New York :­ Oxford University Press,­ cop. 2005.   Sygn. K.37720    

Ochrona ptaków w mieście /­ Marcin Bocheński [et al.]. - Gorzów Wielkopolski :­ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,­ 2013. Sygn. K.37721         

Widening perspectives on biodiversity / Anatole F. Krattiger [et al.] eds. ; with a forew. by Angela Cropper. - Gland ;­ Cambridge :­ IUCN - The World Conservation Union ;­ Geneva :­ International Academy of the Environment,­ 1994. Sygn. K.37722 

Natura 2000 :­ europejska sieć ekologiczna / Anna Lira, Anna Dyduch-Falniowska, Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Wyd. 2 uzup. - Warszawa :­ Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,­ 2002. Sygn. K.37723 

Problemy počvennoj zoologii : materialy XV vserossijskogo soveŝaniâ po počvennoj zoologii /  [pod red. B. R. Striganovoj] ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut problem èkologii i èvolûcii im. A. N. Severcova. - Moskva : Tovariŝectvo naučnyh izdanij KMK,  2008. Sygn. K.37724  

Faszination Afrika Naturräume eines Kontinents /­ hrsg. von Michael Stiller und Michaela Grein. - Bremen :­ Übersee-Museum Bremen,­ 2013 - (Tendenzen­ ; 19). Sygn. K.37725   

Sezonnye i sutočnye ritmy krovososuŝih komarov / E. B Vinogradova, S. G. Karpova ; pod red. O. G. Ovčinnikovoj ; Rossijskaâ akademiâ nauk Zoologičeskij institut. - Sankt-Peterburg : Zoologičeskij institut RAN, 2010. Sygn. K.37726   

 Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova /­ coord. Andrei Munteanu ; in colab. cu Nicolai Zubcov ; Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Societatea Ornitologică din Republica Moldova. - Chişinău :­ Tipografia "Elena-V.I.",­ 2010.  Sygn. K.37727

Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera) w dolinie Wisły / Mieczysław Mazur, Daniel Kubisz. - Kraków :­ Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, 2013.‑ 250 s. :­ il. ;­ 24 cm. (Monografie Faunistyczne ; t. 26)  Sygn. K.16022  inw. K.37728

Priklûčenie žizni Viktora Ivanoviča Močul'skogo : opisannoe im samim / sost. V. A. Krivohatskij ; red. K. G. Mihajlov. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Tovariŝectvo naučnyh izdanij KMK, 2013. - (Sfera Evrazii). Sygn. K.37729

Èkologičeskij metod zaŝity âblonevogo sada ot vrednyh členistonogih na ûge Rossii : metodičeskoe rukovodstvo / E. S. Sugonâev [et al.] ; pod red. S. A. Belokobyl'skogo ; Zoologičeskij institut RAN [et al.]. - Sankt-Peterburg : Russkoe èntomologičeskoe obŝestvo,2013. Sygn. K.37730

Reorganizaciâ politennyh hromosom ličinok hironomid (Diptera, Chironomidae) i ih reakciâ na mutagennoe zagrâznenie okružaûŝej sredy (Černobyl'skaâ katastrofa) / N. A. Petrova ; Rossijskaâ akademiâ nauk Zoologičeskij institut. - Sankt-Peterburg : Zoologičeskij institut RAN, 2013. Sygn. K.37731

            

                                                                           

 

              

Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future : the II Assembly NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chisinau, October 17-19, 2011 = Akvakul'tura central'noj i vostočnoj Evropy: nastoâŝee i buduŝee : II S''ezd NACEE (Seti Centrov po akvakul'ture v Central'noj i vostočnoj Evrope) i seminar o roli akvakul'tury v razvitii sela, Kišinev, 17-19 oktâbrâ 2011 goda / under the general editorship of Galina Curcubet ; The Chisinau Branch of the State Enterprise on Research and Production of Water Bio-resources "Aquaculture-Moldova" [oraz] Academy of Sciences of Moldova, The Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova. - Chişinău : Pontos, 2011. Sygn. K. 35847

Encyklopedia pszczelarska /­ red. nauk.: Jerzy Wilde ; zesp. aut.: Józef Banaszak et al.‑ Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,­ 2013. Sygn. K.37693

Iksodovi k''rleži :­ razred Ixodida, semejstvo Ixodidae /­ Gabriela Georgieva, Gergana Gečeva ; B''lgarska akademiâ na naukite. Institut po bioraznoobrazie i ekosistemni izsledvaniâ.‑ Sofiâ : Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov",­ 2013. Sygn. K.37694

Ludzie i ich zwierzęta :­ interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych /­ Krzysztof Tomasz Konecki.‑ Warszawa :­ Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Sygn. K.37692

Metodologia nauk przyrodniczych /­ Zygmunt Hajduk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii.‑ Lublin :­ Redakcja Wydawnictw KUL,­ 2002. Sygn. K.37688

Na tropie zwierzęcego umysłu /­ Maciej Trojan.‑ Warszawa :­ Wydawnictwo Naukowe Scholar,­ cop. 2013. Sygn. K.37691

Najpiękniejsza historia zwierząt /­ Pasqual Picq [et al.] ; przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. Warszawa : Cyklady,­ 2002. Sygn. K. 37689

Orthoptera /­ Bruno Massa [et al.] ; con la collaborazione di Claudio di Russo e Mauro Rampini e di Antonio Galvagni ; bioacustica a cura di Baudewijn Odé ; allestimento del DVD allegato a cura di Carmine Iorio.‑ Milano :­ Calderini,­ccop. 2012. Sygn. K18749 inw. K.37690

Zakonomernosti nakopleniâ i rol' mikroèlementov v ontogeneze ryb / Natal'â Zubkova ; Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul de Zoologie. - Chişinău :  Ştiinţa, 2011. Sygn. K.37695

Bourgogne Nature : revue scientifique de Bourgogne  / Société d'histoire naturelle d'Autun, Société des sciences naturelles de Bourgogne. - Saint-Brisson: Société d'histoire naturelle et des amis du Museum d'Autun, 2005-.
ISSN: 1777-1226 ; sygnatura: P.3101

Wersja CD

Mediterranea : serie de estudios sobre biologia terrestre mediterranea.  – Valencia : Universidad de Valencia. Facultad de Ciencias de Alicante. Departamento de Biologia, 2005-.
ISSN: 2255-2847 ; sygnatura: P.6345

 

 

 

Babočki Evropy : ih raspredělenìe, klassifikacìâ i lovlâ : illûstrirovannaâ èntomologìâ / sostavleno po sočinenìû F. Berge ; peresmotrěnnomu, peredělannomu i dopolnennomu G. Gejnemanom i II. Štejdelem ; perevedeno P. Ol'hinym. - S.-Peterburg ; Moskva : Izdanìe Knigoprodavca-Tipografa M. O. Vol'fa, 1883.

Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000-2012 /­ Przemysław Chylarecki ; Muzeum i Instytut Zoologii PAN. - Poznań :­ Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.

Krpeli (Acari: Ixodidae, Argasidae) Srbije /­ Marija Milutinović [et al.] ; ured. Marko Anđelković. - Beograd :­ Srpska Akademija Nauka i Umetnosti,­ 2012.

XIII Międzynarodowe sympozjum stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne /­ Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Komitet Zoologii Polskiej Akademii Nauk. - Lublin :­ Akapit,­ 2011.

XV Międzynarodowe sympozjum stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne /­ Komitet Zoologii Polskiej Akademii Nauk [et al.]. - Lublin :­ Koliber,­ 2013.

Mikroskopia i obrazowanie /­ pod red. Leszka Kuźnickiego i Jerzego Sikory ; aut. tekstów i il. Seweryn Bajer [et al.] ; Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. - Warszawa :­ Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, 2013.

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych :­ raport z lat 2005-2006 /­ P. Chylarecki, D. Jawińska. - Warszawa :­ Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,­ 2007.

Ochrona kulika wielkiego /­ [tekst : Magdalena Zadrąg, Dominik Krupiński]. - Warszawa :­ Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian",­ [2013].

Ochrona środowiska /­ Zbigniew M. Karaczun, Leonard G. Indeka. Wyd. 2. - Warszawa :­ Agencja Wydawnicza ARIES, 1999.

Planet 3.0 :­ Klima, Leben, Zukunft / Frauke Fischer, Heinrich Schneider ; Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. - Stuttgart :­ E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller),2013.

Płomykówka :­ zagrożenia i ochrona / [tekst : Przemysław Obłoza, Mirosław Rzępała]. - Siedlce :­ Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian",­ 2012.

Proceedings of international precious coral forum 2012 /­ The Precious Coral Protection and Development Association. - Kochi, Japan :­ The Precious Coral Protection and Development Association,­ 2012.

Proceedings of international precious coral forum 2012 /­ The Precious Coral Protection and Development Association. - Kochi, Japan :­ The Precious Coral Protection and Development Association, 2012.

Przewodnik po świecie organizacji naukowych /­ [oprac. i red. Jacek Kornacki ; przy współudz. Janusza Šacha] ; Komitet Narodowy ds. Współpracy z ICSU Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa :­ Centrum Upowszechniania Nauki PAN,­ 2002.

Rezervaţia "Prutul de Jos" / Gheorghe Postolache [et al.] ; Academia de Ştiinţe a Moldovei Grǎdina Botanicǎ (Institut), Institutul de Zoologie. - Chişinău : P. P. Mediul Ambiant, 2012.

Stawonogi :­ aspekty medyczne i weterynaryjne /­ pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. -  Lublin :­ Koliber,­ 2013.

Stawonogi :­ ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel /­ pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. - Lublin :­ Akapit,­ 2010.

Stawonogi :­ pasożyty człowieka i zwierząt /­ pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. - Lublin :­ Akapit,­ 2011.

A text-book of zoology.­ Vol. 1 /­ by T. Jeffery Parker and William A. Haswell. - London :­ Macmillan and Co. ;­ New York : The Macmillan Company,­ 1897.