Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Image

Historia Muzeum i Instytutu Zoologii należącego obecnie do Polskiej Akademii Nauk sięga początku dziewiętnastego wieku. Dzisiejsza placówka z dwustuletnią tradycją, powstała dzięki pracy wielu pokoleń.

Zaczątkiem instytucji był Gabinet Zoologiczny powstały w 1819 r przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Gabinet Zoologiczny, na który w początkowym okresie składały się zbiory barona Sylviusa Minckwica kupione od jego spadkobierców, wraz z biblioteką przyrodniczą rozwijał się przez 43 lata pod kierownictwem Feliksa Pawła Jarockiego.

Paweł Jarocki kierował Gabinetem od 1818 do 1862 r. Dzięki jego staraniom, przede wszystkim drogą zakupów, zbiory zoologiczne powiększały się w szybkim tempie. W pierwszych latach działalności Gabinetu Zoologicznego, zorganizowane zostało Muzeum, dostępne dla publiczności. Urządzono je według wzorów dziewiętnastowiecznych. Siedzibą Muzeum i wystawy (aż do 1835 r., kiedy to w gmachu wybuchł pożar), pozostał budynek przy Krakowskim Przedmieściu.

Historia Muzeum i Instytutu Zoologii - czytaj całość