Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Babočki Evropy : ih raspredělenìe, klassifikacìâ i lovlâ : illûstrirovannaâ èntomologìâ / sostavleno po sočinenìû F. Berge ; peresmotrěnnomu, peredělannomu i dopolnennomu G. Gejnemanom i II. Štejdelem ; perevedeno P. Ol'hinym. - S.-Peterburg ; Moskva : Izdanìe Knigoprodavca-Tipografa M. O. Vol'fa, 1883.

Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000-2012 /­ Przemysław Chylarecki ; Muzeum i Instytut Zoologii PAN. - Poznań :­ Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.

Krpeli (Acari: Ixodidae, Argasidae) Srbije /­ Marija Milutinović [et al.] ; ured. Marko Anđelković. - Beograd :­ Srpska Akademija Nauka i Umetnosti,­ 2012.

XIII Międzynarodowe sympozjum stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne /­ Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Komitet Zoologii Polskiej Akademii Nauk. - Lublin :­ Akapit,­ 2011.

XV Międzynarodowe sympozjum stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne /­ Komitet Zoologii Polskiej Akademii Nauk [et al.]. - Lublin :­ Koliber,­ 2013.

Mikroskopia i obrazowanie /­ pod red. Leszka Kuźnickiego i Jerzego Sikory ; aut. tekstów i il. Seweryn Bajer [et al.] ; Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. - Warszawa :­ Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, 2013.

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych :­ raport z lat 2005-2006 /­ P. Chylarecki, D. Jawińska. - Warszawa :­ Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,­ 2007.

Ochrona kulika wielkiego /­ [tekst : Magdalena Zadrąg, Dominik Krupiński]. - Warszawa :­ Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian",­ [2013].

Ochrona środowiska /­ Zbigniew M. Karaczun, Leonard G. Indeka. Wyd. 2. - Warszawa :­ Agencja Wydawnicza ARIES, 1999.

Planet 3.0 :­ Klima, Leben, Zukunft / Frauke Fischer, Heinrich Schneider ; Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. - Stuttgart :­ E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller),2013.

Płomykówka :­ zagrożenia i ochrona / [tekst : Przemysław Obłoza, Mirosław Rzępała]. - Siedlce :­ Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian",­ 2012.

Proceedings of international precious coral forum 2012 /­ The Precious Coral Protection and Development Association. - Kochi, Japan :­ The Precious Coral Protection and Development Association,­ 2012.

Proceedings of international precious coral forum 2012 /­ The Precious Coral Protection and Development Association. - Kochi, Japan :­ The Precious Coral Protection and Development Association, 2012.

Przewodnik po świecie organizacji naukowych /­ [oprac. i red. Jacek Kornacki ; przy współudz. Janusza Šacha] ; Komitet Narodowy ds. Współpracy z ICSU Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa :­ Centrum Upowszechniania Nauki PAN,­ 2002.

Rezervaţia "Prutul de Jos" / Gheorghe Postolache [et al.] ; Academia de Ştiinţe a Moldovei Grǎdina Botanicǎ (Institut), Institutul de Zoologie. - Chişinău : P. P. Mediul Ambiant, 2012.

Stawonogi :­ aspekty medyczne i weterynaryjne /­ pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. -  Lublin :­ Koliber,­ 2013.

Stawonogi :­ ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel /­ pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. - Lublin :­ Akapit,­ 2010.

Stawonogi :­ pasożyty człowieka i zwierząt /­ pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. - Lublin :­ Akapit,­ 2011.

A text-book of zoology.­ Vol. 1 /­ by T. Jeffery Parker and William A. Haswell. - London :­ Macmillan and Co. ;­ New York : The Macmillan Company,­ 1897.