Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 29 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

NA STANOWISKO  PROFESORA MiIZ

 

W dniu 29 sierpnia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Profesora MiIZ w Pracownia Systematyki Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców.

Komisja konkursowa Protokołem  oraz Uchwałą z dnia 09 sierpnia 2019 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Profesora MiIZ Panią Dr hab. Marię Sterzyńską.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.