Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta typu post-doc w dziedzinie genomiki ewolucyjnej, w Pracowni Badań Molekularnych i Biometrycznych MiIZ PAN.

Komisja Konkursowa Protokołem oraz Uchwałą z dnia 05 sierpnia 2019 r., jednogłośnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku Adiunkta Panią Dr Karolinę Doan.

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w/w rekomendację zaaprobował i zatwierdził.