Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Stopień doktora nauk biologicznych

 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej

 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych

 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 4. Dobra znajomość metod statystycznych

 5. Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu ekologii ptaków

 6. Mile widziana znajomość technik molekularnych

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

 4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

 6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

 7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.