Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Poszukujemy pracownika naukowego do Nematologicznego Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych,

2. Doskonała znajomość morfologii i taksonomii nicieni glebowych,

3. Doświadczenie w pracy nad systematyką nicieni wolnożyjących i roślinożernych,

4. Kompetencje potwierdzone publikacjami w znaczących czasopismach naukowych (z listy JCR),

5. Udokumentowane sukcesy w zdobywaniu środków na badania naukowe oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym,

6. Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki,

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);

  3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN

  4. Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych

  5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

  6. Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami

  7. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Nematologicznym Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowym w MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 20 listopada 2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.