Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie : „Adaptations and ongoing co-evolution: the
case of source and reintroduced populations of obligatory myrmecophilous butterfly
Maculinea teleius” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki wygrał mgr Daniel
Sanchez Garcia z Hiszpanii.

Pobierz informacje w postaci pliku w formacie .pdf