Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta


Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.
Wymagania stawiane kandydatowi:

1.    Stopień doktora nauk biologicznych;
2.    Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej;
3.    Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych;
4.    Udokumentowana, aktywna współpraca zagraniczna;
5.    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
6.    Zdolność do prowadzenia badań w terenie;
7.    Doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu taksonomii i ekologii bezkręgowców;
8.    Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu analiz filogenetycznych opartych na danych morfologicznych;
9.    Podstawowa znajomość technik molekularnych (przygotowywanie materiału biologicznego do analiz, znajomość platformy BOLD);
10.    Wysoka motywacja do pracy i rozwoju naukowego poparta udziałem w konferencjach i sympozjach (zwłaszcza międzynarodowych).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1.    Kwestionariusz osobowy;
2.    Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”);
3.    Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN;
4.    Wykaz publikacji oraz komunikatów konferencyjnych;
5.    Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
6.    Nazwiska i adresy e-mailowe dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi lub dwa listy z referencjami;
7.    Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 11 grudnia  2019 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 17 grudnia 2019 r.