Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

w sprawie: Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (post-doc)
dyscyplina naukowa: Biologia
pobierz ogłoszenie: plik pdf