Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII PAN  W  WARSZAWIE
OGŁASZA
KONKURS  NA  STANOWISKO  NAUKOWE

 

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN  w Warszawie.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 2. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy z dziedziny myrmekologii w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR
 3. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 4. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedzę i doświadczenie w zakresie badań nad ekoetologią mrówek (z elementami systematyki).
 5. Ogólne zorientowanie w grupach taksonomicznych entomofauny (zwłaszcza w zakresie makrofauny glebowej i epigeicznej).
 6. Ugruntowana współpraca międzynarodowa.
 7. Doświadczenie w pracy zespołowej.
 8. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 3. Z dopiskiem:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 2. Kopie dyplomu wyższej uczelni.
 3. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora habilitowanego lub tytułu profesora
 4. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 5. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić kandydatowi referencji.

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN”  - należy składać do dnia 21 września 2020 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa) lub przysyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 28 września 2020 r.