Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

Poszukujemy samodzielnego pracownika naukowego do nowo tworzonej Pracowni Parazytologii w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie

wymiar etatu: ½

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.
 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat.
 1. Doświadczenie i zainteresowania badawcze w zakresie fauny pasożytniczej Polski, w szczególności pasożytniczych stawonogów; znajomość zagadnień epidemiologii chorób przenoszonych przez  stawonogi, 
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.
 1. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 1. Znajomość podstawowych i nowoczesnych metod diagnostyki parazytologicznej i technik mikroskopowych. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 1. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 1. Plan naukowy na najbliższe 2 lata
 1. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i/lub tytułu Profesora.
 1. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia15 września 2023 r. do godz. 15:00   e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 września 2023 r.