Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa, 04 sierpnia 2014 r. 

  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 31 lipca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Edytę Rychlicką.