Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 05 czerwca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA STANOWISKO ASYSTENTA

 

W dniu 30 maja 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta
w Pracowni Owadów Społecznych i Myrmekofilnych

Dokumenty na konkurs złożyła:
Mgr Hanna Babik.

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 30 maja 2012 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta mgr Hannę Babik