Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 02 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

 

 

W dniu 30 CZERWCA  2014 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Pracowni Badań Ornitologicznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 30 czerwca 2014 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Pana  dr hab. Przemysława Chylareckiego.