Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Miejsce pracy: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa.

Data publikacji ogłoszenia: 29 sierpnia 2018 r.

Data ważności ogłoszenia: 7 wrzesień 2018 r.

Oferowane stanowisko: Starszy technik

Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: etat

Zakres obowiązków:

Przygotowanie materiałów do procesu digitalizacji, digitalizacja, obróbka graficzna zdigitalizowanych materiałów, bieżąca kontrola oraz korekta jakości zeskanowanych plików, konwersja przygotowanych plików do formatów prezentacyjnych oraz OCR, obsługa oprogramowania służącego do zarzadzania i monitorowania poszczególnymi etapami procesu digitalizacji.

Wymagane kwalifikacyjne i umiejętności:

Biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office. Mile widziana znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak: FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop.

Komunikatywność, dokładność i punktualność, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, samodzielność w wykonywaniu zadań.

Wymagane dokumenty:

  1. a) życiorys (Curriculum Vitae)
  2. b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
  3. c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności;

Określenie terminu i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie ww. dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@miiz.waw.pl

Informacje dodatkowe:

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o  zakwalifikowaniu  do  dalszych  etapów naboru jedynie wybranych  kandydatów,  a  także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/17 pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

(OZwRCIN)”.

 

Rekrutacja została zakończona.

Informację o wyniku naboru :TUTAJ

C:\Users\MiIZ\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg