Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 12.11.2014

numer ogłoszenia 10/2014

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

 

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

 

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby Grantu wewnętrznego Gwiazda 2014 - Adam Krupski w podziale na zadania:

 

      Zadanie nr 2 Końcówki z filtrem do pipet automatycznych 1-10µl 1x96, 10op. Nr. kat 2-001-96-0

      Zadanie nr 3 Końcówki z filtrem do pipet automatycznych 1-200µl 1x96, 4op  Nr. kat 2-113-96-0

      Zadanie nr 4 Końcówki z filtrem do pipet automatycznych 1000µl 1x96, 2op  Nr. kat 2-201-96-0

5. Liczba złożonych ofert:  2

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena netto/brutto

1.

BioSpace Mariusz Piotrowski

Poznań 61-619, ul. Naramowicka 144

Tel/Fax: 795 115 038

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

301,90/326,05

2.

Medlab-Products Sp. z o.o.

05-090 Raszyn

Ul. Gałczyńskiego 8

513,00/554,04

 

 

  1. 6.    Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej – oferta nr  1

 

  1. 7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa oferta cenowa

 

  1. 8.    Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy): nie dotyczy

 

  1. 9.    Wykonawca, któremu udzielono zamówienia:

BioSpace Mariusz Piotrowski

Poznań 61-619, ul. Naramowicka 144

Tel/Fax: 795 115 038

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data udzielenia zamówienia: 21.11.2014r.

 

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

 

 

Warszawa, dnia 21.11.2014 r.

      (miejscowość, data)

 

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki

 

Oryginał do pobrania: TUTAJ