Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zeitmuster der Ontogenesen bei nestflüchtenden und nesthockenden Vögeln / J. M. Starck. - Frankfurt am Main, 1989. Sygn. K.35930

Chronimy cenne motyle : rzecz o modraszkach, czerwończykach i przeplatce / [aut. B. Imiela et al.]. – Wrocław, 2014. Sygn. K.35931

Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk łąkowych i ich motyli w sieci Natura 2000 w południowo-zachodniej Polsce / aut. M. Kadej [et al.] ; red. D. Tarnawski.- Wrocław, 2014. Sygn. K.35932

Świat zwierząt / zespół aut.: L'ubomir Brtek [et al.]. – Warszawa, 1993. Sygn. K.35933

Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. P. Węgleńskiego.  Wyd. 2, zm. – Warszawa, 2015. Sygn. K.35934

Faszination Wale : von Menschen und Walen / H. Roder (Hrsg.). – Bremen, 2015.Sygn. K.38160

Thermal imaging techniques to survey and monitor animals in the wild : a methodology / K. J.Havens, E. J. Sharp. – London, 2016. Sygn. K.38161

Świat zwierzęcy Bałtyku : atlas makrofauny / L. Żmudziński. – Warszawa, 1990. Wyd. 2, zm.  Sygn. K.38162

Płazy i gady Polski - atlas / M. Młynarski. – Warszawa, 1971. Wyd. 2, uzup.  Sygn. K.38163

Säugetiere Europas / M. Görner, H. Hackethal. – Leipzig, 1987. Sygn. K.38164

Atlas roślin chronionych / Jan Walas – Warszawa, 1973. Sygn. K.38165

Rośliny trujące / Jakub Mowszowicz. – Warszawa, 1976. Sygn. K.38166

The powderpost beetles of the world (Coleoptera: Bostrichidae) : keys for the identification of species. Vol. 1 = Kapturniki świata (Coleoptera: Bostrichidae) : klucze do oznaczania gatunków. T. 1 / J. Borowski, P. Węgrzynowicz. – Olsztyn, 2012. Sygn. K.38167

Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku : konferencja naukowa, Warszawa, 20-21 października 2014 r. : streszczenia referatów / PTP i in. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38168

Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia / T. Hetmański. – Słupsk, 2011. Sygn. K.38169

A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh waters / ed. W. T. Edmondson, G. G. Winberg. – Oxford, 1971. (IBP Handbook no. 17). Sygn. K.38170

Methods for assessment of fish production in fresh waters / ed. W. E. Ricker. 2nd ed. – London, 1971. (IBP Handbook no. 3). Sygn. K.38171

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latin names explained : a guide to the scientific classification of reptiles, birds & mammals / A. F. Gotch. - New York, 1996. Sygn. K.35920

Louis Henri Bojanus : le savant de Vilnius / P. Edel, P. Daszkiewicz. - [Strasbourg], 2015. Sygn. K.38117

Das neue Buch vom Pfeilstorch / R. K. Kinzelbach. – Rangsdorf, 2013. Sygn. K.38118

Le Jurassique au Luxembourg. (1), Vertébrés, échinodermes et céphalopo-des du Bajocien / R. Weis, B. Thuy (éd.). – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 71) Sygn. K.38119

Aberrant plumages in grebes Podicipedidae : an analysis of albinism, leucism, brown and other aberrations in all grebe species worldwide / A. Konter. – Luxembourg, 2015. (Ferrantia ; 72) Sygn. K.38120

Resoconto ornitologico del Friuli Venezia Giulia : anni 2006-20011 / C. Guzzon [et al.]. – Udine, 2013. Sygn. K.38121

Ten thousand birds : ornithology since Darwin / T. Birkhead, J. Wimpenny, B. Montgomerie. – Princeton, 2014. Sygn. K.38122

Lost animals : extinction and the photographic record / Errol Fuller. – Princeton, 2014. Sygn. K.38123

40 years of evolution : Darwin's finches on Daphne Major Island / P. R. Grant, B. R. Grant. – Princeton, 2014. Sygn. K.38124

Forensic DNA applications : an interdi-sciplinary perspective / ed. D. Primorac, M. Schanfield. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.38125

The design and statistical analysis of animal experiments / S. T. Bate, R. A. Clark. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38126

Invasion biology and ecological theory : insights from a continent in transforma-tion / ed. by H. H. T. Prins, I. J. Gordon. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38127

Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation / D. C. Culver, T. Pipan. – Oxford, 2014. Sygn. K.38128

Animal movement across scales / ed. L.- A. Hansson, S. Åkesson.– Oxford, 2014. Sygn. K.38129

Biodiversity in the marine environment / P. Goulletquer [et al.]. – Cham, 2014. Sygn. K.38130

Analysis of genetic association studies / Gang Zheng [et al.]. – New York, 2012. Sygn. K.38131

The secret world of red wolves: the fight to save North America's other wolf / T. DeLene Beeland. – Chapell Hill, 2013. Sygn. K.38132

After the grizzly : endangered species and the politics of place in California / Peter S. Alagona. – Berkeley, 2013. Sygn. K.38133

The carnivore way : coexisting with and conserving North America's predators / C. Eisenberg. – Washington, 2014. Sygn. K.38134

Beetles of the world / J. F. Lawrence [et al.]. – [Collingwood VIC], 2002. Sygn. CD.24 (CD-ROM)

 

 

Snakes of the world : a catalogue of living and extinct species / V. Wallach, K. L. Williams, J. Boundy. – Boca Raton, 2014. Sygn. K.35921

Equine genomics / ed. Bhanu P. Chowdhary. – Ames, Iowa, 2013. Sygn. K.38135

Evolution of emotional communication : from sounds in nonhuman mammals to speech and music in man / ed. by E. Altenmüller, S.Schmidt, E.Zimmermann. – Oxford, 2013. Sygn. K.38136

The Oxford handbook of animals in classical thought and life / ed. by Gordon Lindsay Campbell. – Oxford, 2014. Sygn. K.38137

Zoology in early modern culture : intersections of science, theology, philology, and political and religious education / ed. by K. A. E. Enenkel and P. J. Smith. – Leiden, 2014. Sygn. K.38138

Mutualistic networks / J. Bascompte and P. Jordano. – Princeton, 2014. Sygn. K.38139

Homology, genes, and evolutionary innovation / G. P. Wagner. – Princeton, 2014. Sygn. K.38140

Phenomics / ed. John M. Hancock. - Boca Raton, 2014. Sygn. K.38141

Genetics and the behavior of domestic animals / ed. T. Grandin, M. J. Deesing. – London, 2014. Sygn. K.38142

Flight ways : life and loss at the edge of extinction / T. van Dooren. – New York, 2014. Sygn. K.38143

 

Bird Populations : a journal of global avian biogeography. - Point Reyes Station, CA : Institute for Bird Populations,  1993-. Sygn. P.6819

Birds of Prey Bulletin =Greifvogel-Bulletin = Bulletin rapaces.- Berlin, London, Paris : World Working Group on Birds of Prey and Owls of the International Council for Bird Preservation, Nr. 3 (1986)-. Sygn. P.6820

Chinese Journal of Oceanology and Limnology /ed. by Chinese Society of Oceanology and Limnology. Beijing : Science Press, 1982-. Sygn. P.6821

Avian Ecology and Behaviour : proceedings of the Biological Station "Rybachy".- St. Petersburg  : Russian Academy of Sciences. Zoological Institute. Biological Station "Rybachy", 1998-. Sygn. P.6822

Bulletin of Applied Ornithology. -Tokyo : Yamashina Institute for Ornithology. Vol. 2 no. 1 (1981)-. Sygn. P.6823

Notes of Applied Ornithology. -Tokyo : Yamashina Institute for Ornithology. No. 1 (1980)-. Sygn. P.6823

Mémoires de l'Institut Océanographique. -Monaco : Musée Océanographique, 1970-. Sygn. P.6824

 

 

Endemic animals of India (Vertebrates) / ed. K. Venkataraman, A. Chattopadhyay, K. A. Subramanian. – Kolkata, 2013. Sygn. K.35915

Animal discoveries 2012 : new species and new records / Zoological Survey of India. – Kolkata, 2013. Sygn. K.35916

Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland / I. Reinhardt [et al.]. – Bonn, 2015. Sygn. K.35917

Atlas iconográfico dos triatomíneos do Brasil (vetores da doença de Chagas) / J. Jurberg [et al.]. - Rio de Janeiro, 2014. Sygn. K.35918

Fauna of Saudi Arabia vol. 16. Riyadh ; Basle, 1997. Sygn. K.26330/inw.K.38067

Fauna of Arabia vol. 17. Riyadh ; Basle, 1998. Sygn. K.26330/inw.K.38068

Fauna of Arabia vol. 21. Riyadh ; Frankfurt, 2006. Sygn. K.26330/inw.K.38069

Fauna of Arabia vol. 22. Riyadh ; Frankfurt, 2006. Sygn. K.26330/inw.K.38070

Fauna of Arabia vol. 23. Riyadh ; Frankfurt, 2007. Sygn. K.26330/inw.K.38071

Fauna of Arabia vol. 25. Riyadh ; Frankfurt, 2010. Sygn. K.26330/inw.K.38072

The Greenland entomofauna : an identification manual of insects, spiders and their allies / ed. J. Böcher [et al.]. - Leiden ; Boston, 2015. (Fauna Entomologica Scandinavica vol. 44). Sygn. K.25202/inw.K.38073

Podstawy renaturyzacji rzek / J. Żelazo, Z. Popek. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38074

Podstawy herpetologii : dla hodowców i amatorów / A. Życzyński. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38075

Żywienie dzikich zwierząt : ssaki / red. E. Sawosz Chwalibóg i I. Kosieradzka. - Warszawa, 2012. Sygn. K.38076

Genetyka zwierząt w teorii i praktyce : praca zbior. / red. Z. Nowak. – Warszawa, 2015. Sygn. K.38077

Atlas przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" / [tekst oraz oprac. atlasu turystycznego P. Kunysz]. - Przemyśl ; Dynów, 2007. Sygn. K. 38078

W poszukiwaniu dinozaurów : polsko-mongolska wyprawa paleontologiczna na Pustynię Gobi (1964) : kartki z pamiętnika / G. Jakubowski. – Warszawa, 2015. Sygn. K. 38079

Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia : monografia faunistyczna. T. 1, Pteroclidiformes-Passeriformes / J. Hordowski. – Przemyśl, 1999. (Badania nad Ornitofauną Ziemi Przemyskiej ; nr  7). Sygn. K.31476/inw.K.38080

Ptaki Podkarpacia ; nr 11 / Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. – Przemyśl, 2007. Sygn. K.31476/inw.K.38081

Ptaki Podkarpacia ; nr 12 / Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. – Bolestraszyce, 2012.Sygn.K.31476/ inw.K.38082

Spiders from agricultural regions of China : Arachnida: Araneae / Song Da-xiang. - Beijing, 1987.Sygn. K.38083

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra / W. Olech, K. Perzanowski. – Warszawa, 2014. Sygn. K.38084

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych / D. Anderwald, T. Przybyliński, D. Zawadzka. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38085

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony sów / D. Anderwald. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38086

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony owadów : praca zbiorowa / oprac. pod red. W. Mazura. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38087

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego / R. W. Mysłajek, S. Nowak. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38088

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia / D. Zawadzka. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38089

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kuropatwy i zająca / P. Nasiadka, R. Dziedzic. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38090

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony nietoperzy w lasach / A. Rachwald, M. Fuszara. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38091

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kseroterm / K. Barańska. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38092

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł / M. Makles, P. Pawlaczyk, R. Stańko. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38093

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów / K. Kurek [et al.]. - Warszawa, 2014. Sygn. K.38094

Colonial Waterbirds : a journal of Colonial Waterbird Group. - De Leon Springs, Fla. : Colonial Waterbird Group, 1981-1998. Sygn. P.6825

zmiana tytułu:

Waterbirds : journal of the Waterbird Society. - De Leon Springs, Fl. : The Waterbird Society, 1999-. Sygn. P.6825

 

 

Molekularna charakterystyka oksydazy cytochromowej 1 (COI) oraz jej wkład w bioenergetyczną adaptację organizmu do środowiska / J. J. Pomorski. – Warszawa, 2015. (Praca doktorska). Sygn. K.35919

Ecological and faunistic studies in Ethiopia : proceedings of jubilee meeting "Joint Ethio-Russian Biological Expedition / ed. by D. S. Pavlov et al. – Moscow, 2008. Sygn. K.38096

European bat research 1987 : proceedings Fourth European Bat Research Symposium Prague, Czechoslovakia, August 18-23, 1987 / ed. by V. Hanák, I. Horáček, J. Gaisler. – Praha, 1989. Sygn. K.38097

The great sperm whale : a natural historyof the ocean's most magnificent and mysterious creature / R. Ellis. – Lawrence, 2011. Sygn. K.38098

From strange simplicity to complex familiarity : a treatise on matter, information, life and thought / M. Eigen. – Oxford, 2013.Sygn. K.38099

Amphibians of Suriname / by P. E. Ouboter, R. Jairam.-Leiden, Boston, 2012. Sygn. K.38100

Evolutionary perspectives on pregnancy / John C. Avise. – New York, 2013.Sygn. K.38101

A primer of ecological statistics / N. J. Gotelli, A.M. Ellison.–Sunderland, 2013. Sygn. K.38102

Marmot biology : sociality, individual fitness, and population dynamics / K. B. Armitage. – Cambridge, 2014. Sygn. K.38103

Quantitative genetics in the wild / edited by A. Charmantier, D. Garant, L. E. B. Kruuk. - Oxford ; New York, 2014. Sygn. K.38104

The ecology of tropical East Asia / R. T. Corlett. – Oxford, 2014. Sygn. K.38105

Evolutionary biomechanics : selection, phylogeny, and constraint / G. K. Taylor, A. L. R. Thomas. – Oxford, 2014. Sygn. K.38106

Aelian's On the nature of animals / [transl. and ed. by] G. McNamee. – San Antonio, 2011. Sygn. K.38107

Sovremennye problemy zoologii pozvonočnyh i parazitologii : materialy II Meždunarodnoj naučnoj konferencii "Čteniâ pamâti prof. I. I. Barabaš-Nikiforova" Voronež, 11-13 marta 2010 goda / nauč. red. S. P. Gaponov. - Voronež, 2010. Sygn. K.38108

Sovremennye problemy zoologii i parazitologii : materialy V Meždunarodnoj naučnoj konferencii "Čteniâ pamâti prof. I. I. Barabaš-Nikiforova" g. Voronež, 14-16 marta 2013 g. / nauč. red. S. P. Gaponov. - Voronež, 2013. Sygn. K.38109

Sovremennye problemy zoologii i parazitologii : materialy VI Meždunarodnoj naučnoj konferencii "Čteniâ pamâti professora I. I. Barabaš-Nikiforova" g. Voronež, 25 marta 2014g. / nauč. red. S. P. Gaponov. - Voronež, 2014. Sygn. K.38110

Pčelinye produkty - istočnik zdorov'â : pčelovodstvo včera i segodnâ / otv. red. I. Toderaš. – Chisinău, 2014. Sygn. K.38111

Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) dużych pól uprawnych / A. Huruk. – Kielce, 2014. Sygn. K.38112

Analiza struktur i aktywności polnych zgrupowań biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) na wybranych typach gleb / S. Huruk. – Kielce, 2007. Sygn. K.38113

Zmienność jako zjawisko biologiczne / B. Witek, A. Kołątaj. – Kielce, 2014. Sygn. K.38114

Struktura populacji wybranych gatunków płazów (Amphibia) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego / D. Wojdan. Sygn. K.38115

Zmienność chromosomów mitotycznych traszki karpackiej (Triturus montandoni) i zwyczajnej (Triturus vulgaris) / J. Zbożeń, M. Stachurski. Sygn. K.38116

 

 

 

 

Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny / red. P. Chylarecki i inn.- Warszawa, 2015. Sygn. K.35910

Les papillons du Zaïre / L. A. Berger ; photos G. Cussac. – Bruxelles, 1981. Sygn. K.35911

The illustrated encyclopedia of the butterfly world/ P.Smart.–London, 1991. Sygn. K.35912

Mammalogy 6th ed. / T. A. Vaughan, J. M. Ryan, N. J. Czaplewski. – Burlington, 2015. Sygn. K.35913

Behavioral genetics of the fly (Drosophila melanogaster) / ed. by J. Dubnau. – Cambridge, 2014. Sygn. K.35914

Handbook of the mammals of the world. Vol. 5, Monotremes and marsupials / ed. D. E. Wilson, R. A. Mittermeier. – Barcelona, 2015. Sygn. K.35675/inw.K.38047

Zoo animal welfare / Terry L. Maple, Bonnie M. Perdue. – Berlin, 2013. Sygn. K.38048

Acoustic ecology of European bats : species identification, study of their habitats and foraging behaviour / M. Barataud. – Meze ; Paris, 2015. Sygn. K.38049

Motyle dzienne : ponad 400 gatunków motyli dziennych polskich i europejskich / T. Lafranchis. – Warszawa, 2007. Sygn. K.38050

Embryos in deep time : the rock record of biological development / M. Sánchez. - Berkeley, 2012. Sygn. K.38051

Jan Bogumił Sokołowski - życie i dzieła / A. Bereszyński, M. Wrońska. – Poznań, 2012 + CD audio. Sygn. K.38052

Statystyka matematyczna dla biologów / A. Dobek, T. Szwaczkowski. - Poznań, 2007.Sygn. K.38053

Polsko-angielski słownik hodowli i biologii zwierząt / pod red. P. Gronka. – Poznań, 2010. Sygn. K.38054

Zootechniczny niezbędnik terminologiczny / H. Pawlak, M. Lipiński. – Poznań, 2011. Sygn. K.38055

Leksykon rozrodu zwierząt / pod red.  K. Rosłanowskiego. - Poznań, 1996. Sygn. K.38056

Analiza DNA : teoria i praktyka / pod red. R. Słomskiego. - Poznań, 2011. Sygn. K.38057

Analiza DNA : praktyka / pod red. R. Słomskiego. Poznań, 2014. Sygn. K.38058

Dinamika biologičeskogo raznoobraziâ i bioresursov kontinental'nyh vodoemov / pod red. A. F. Alimova, S. M. Golubkova. – Sankt-Peterburg, 2012. Sygn. K.38059

The Anoles of Honduras : systematics, distribution, and conservation / J. R. McCranie, G.Köhler.– Cambridge, 2015. Sygn. K.38060

Mammals of Taiwan. Vol. 1, Soricomorpha / Liang-Kong Lin, M. Motokawa. - Taichung Taiwan, 2014. Sygn. K.38061

Beetles of Eastern North America / Arthur V. Evans. – Princeton, 2014. Sygn. K.38062

Naturalist / Edward O. Wilson. - Washington, D. C., 1994. Sygn. K.38063

Zoologia. T. 1, Ssaki. cz.1 / H. i A. Gucwińscy. – Kraków, 2003.Sygn. K.38064

Zoologia. T. 5, Ryby / K. Bieniarz, P. Epler. – Kraków, 2004.Sygn. K.38064/inw.K.38065

Naturalized birds of the world / C. Lever. – London, 2005. Sygn. K.38066

 

Pakistan Journal of Zoology. - ­Lahore : Penjab University : Zoological Society of Pakistan, 1969-. Sygn. P.6826

Motyle dzienne Polski : atlas bionomii / A. Warecki. – Nowy Sącz, 2010. Sygn. K.35893

Zmiany klimatu / W. Lenart ; [red. nauk. M. Zgorzelski].– Warszawa, 2015. Sygn. K.35894

Gli Pterosauri triassici / F. M. Dalla Vecchia. – Udine, 2014. Sygn. K.35895

Abnormalities and other changes on woolly mammoth bones from Central Europe / A. Krzemińska.–Kraków, 2014.Monografie Faunistyczne vol. 27. Sygn. K.16022/inw.K.35896

Animal behavior : concepts, methods, and applications / S. E. Nordell, T. J. Valone. - New York, Oxford, 2014. Sygn. K.35897

Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny / red. P. Chylarecki i inn.- Warszawa, 2015.Sygn. K.35898

Freshwater ecology : concepts and environmental applications / W. K. Dodds. - San Diego, 2002. Sygn. K.38015

Principles of animal communication / J. W. Bradbury, S. L. Vehrencamp. – Sunderland, 1998. Sygn. K.38016

Common errors in statistics : (and how to avoid them) / P. I. Good, J. W. Hardin. – Hoboken, 2003. Sygn. K.38017

Torfowiska i torf / P. Ilnicki. – Poznań, 2002. Sygn. K.38018

Mathematical biology. 2, Spatial models and biomedical applications / J. D. Murray. - New York, 2003. Sygn. K.38019

Landscape ecological analysis : issues and applications / eds. J. M. Klopotek, R. H. Gardner. - New York [etc.], 1999. Sygn. K.38020

Norka amerykańska : biologia gatunku inwazyjnego / A. Zalewski, M. Brzeziński. – Białowieża, 2014. Sygn. K.38021

Podręcznik ochrony kraski / M. Radziszewski. – Marki k. Warszawy, 2014. Sygn. K.38022

Poradnik ornitologa / R. Mikusek, T. Stawarczyk. – Kraków, 2014.Sygn. K.38023

Primate communication : a multimodal approach / K. Liebal [et al.]. – Cambridge, New York, 2014. Sygn. K.38024

The shark chronicles : a scientist tracks the consummate predator / J. A. Musick and B. McMillan. - New York, 2002. Sygn. K.38025

Building the most complex structure on earth : an epigenetic narrative of development and evolution of animals / N. R. Cabej. - Amsterdam [etc.], 2013. Sygn. K.38026

The mind of the horse : an introduction to equine cognition / M.-A. Leblanc. - Cambridge, Mass., London, 2013.Sygn. K.38027

Skorupiaki Bałtyku / A. Szaniawska. – Gdańsk, 2014. Sygn. K.38028

Podkategorie